… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Plné znění Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2014 o uznání státnosti Palestiny (2014/2964(RSP)) 5.00/5 (100.00%) 5 ohodnocení

Evropský parlamentP8_TA-PROV(2014)0103

Prozatímní znění, jak bylo zveřejněno na webu Evropského parlamentu ve středu 17. prosince 2014

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě,

– s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 17. listopadu 2014,

– s ohledem na prohlášení vysoké představitelky, místopředsedkyně ze dne 18. listopadu 2014 o útoku na synagogu ve čtvrti Har Nof a ze dne 5. listopadu 2014 o teroristických útocích v Jeruzalémě a na prohlášení mluvčího vysoké představitelky EU ze dne 10. listopadu 2014 o posledním vývoji situace na Blízkém východě,

– s ohledem na oznámení švédské vlády ze dne 30. října 2014 o uznání Státu Palestina a na skutečnost, že některé další členské státy Stát Palestina uznaly ještě před vstupem do Evropské unie;

– s ohledem na usnesení o uznání Státu Palestina, která přijala Dolní sněmovna Spojeného království dne 13. října 2014, Irský senát dne 22. října 2014, španělský parlament dne 18. listopadu 2014, francouzské Národní shromáždění dne 2. prosince 2014 a portugalský parlament dne 12. prosince 2014,

– s ohledem na předpisy mezinárodního práva,

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, vycházejícímu z hranice v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém, a v rámci kterého budou bok po boku v míru a bezpečí existovat bezpečný Stát Izrael a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Stát Palestina, a vyzývala k pokračování přímých mírových jednání mezi Izraelem a palestinskou samosprávou;

vzhledem k tomu, že nastolení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci je po více než 50 let jedním z klíčových cílů mezinárodního společenství, včetně Evropské unie;

vzhledem k tomu, že přímé mírové rozhovory mezi oběma stranami jsou pozastaveny; vzhledem k tomu, že EU obě strany vyzvala, aby přijímaly opatření, jež pomohou vytvořit atmosféru důvěry nezbytnou k vedení smysluplných jednání, aby se zdržely kroků, jež oslabují důvěryhodnost procesu, a aby předcházely rozdmýchávání emocí;

vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 22. listopadu 2012 Evropský parlament zdůraznil, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci, vyzval k vytvoření podmínek pro obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami, podpořil v této souvislosti snahu Palestiny o získání nečlenského pozorovatelského statusu v OSN, vyjádřil názor, že se jedná o důležitý krok k většímu zviditelnění, posílení a zefektivnění palestinských požadavků, a vyzval v této souvislosti členské státy EU a mezinárodní společenství, aby v tomto směru usilovaly o dosažení dohody;

vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN dne 29. listopadu 2012 rozhodlo, že Palestině přiděluje status nečlenského pozorovatelského státu v OSN;

vzhledem k tomu, že uznání Státu Palestina spadá do působnosti členských států;

připomíná závazek Organizace pro osvobození Palestiny z roku 1993, že uznává Stát Izrael;

1. v zásadě podporuje uznání palestinské státnosti a řešení založené na existenci dvou států a domnívá se, že souběžně by měly být rozvíjeny mírové rozhovory, v nichž je třeba dosáhnout pokroku;

2. podporuje úsilí prezidenta Abbáse a palestinské vlády národní jednoty; znovu zdůrazňuje význam upevnění autority palestinské vlády národní jednoty a jejích správních orgánů v Pásmu Gazy; naléhavě vyzývá všechny palestinské frakce, včetně hnutí Hamás, aby přijaly závazky Organizace pro osvobození Palestiny a ukončily vnitřní spory; žádá, aby EU i nadále podporovala budování kapacit palestinských orgánů a poskytovala v této záležitosti pomoc;

3. vyjadřuje hluboké znepokojení nad zvyšujícím se napětím a rostoucím násilím v regionu; co nejdůrazněji odsuzuje veškeré teroristické a násilné činy a vyjadřuje soustrast rodinám obětí; varuje před rizikem další eskalace násilí na svatých místech, které by mohlo izraelsko-palestinský konflikt změnit v konflikt náboženský; vyzývá politické představitele všech zúčastněných stran, aby prostřednictvím viditelných kroků společně pracovali na zklidnění situace, a zdůrazňuje, že nenásilné prostředky a dodržování lidských práv a humanitárního práva jsou jedinou cestou, jak dosáhnout udržitelného řešení a spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; zdůrazňuje, že jakýkoli násilný čin může pouze přispět k posílení extremismu na obou stranách; naléhavě vyzývá všechny strany, aby se zdržely jakéhokoli jednání, které by zhoršovalo situaci, ať již v podobě rozdmýchávání emocí, provokací, nadměrného používání síly nebo odvety;

4. zdůrazňuje rovněž, že je třeba vyvarovat se veškerých kroků, které by zpochybňovaly deklarované závazky dosáhnout diplomatického řešení; zdůrazňuje skutečnost, že osady jsou podle mezinárodního práva nezákonné; vyzývá obě strany, aby se zdržely veškerých kroků, které by mohly narušit životaschopnost a vyhlídky na řešení založené na existenci dvou států;

5. znovu vyjadřuje svou pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, vycházejícímu z hranic v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v rámci kterého budou bok po boku v míru a bezpečí existovat bezpečný Stát Izrael a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný palestinský stát, a to na základě práva na sebeurčení a za plného dodržování mezinárodního práva;

6. vítá nedávnou návštěvu vysoké představitelky, místopředsedkyně v Izraeli a Palestině a její příslib, že se aktivně zapojí do pozitivního procesu, jehož cílem je vymanit se ze začarovaného kruhu konfliktu a vytvořit podmínky pro to, aby bylo v mírovém procesu dosaženo skutečného pokroku; domnívá se, že Evropská unie by měla převzít svůj díl odpovědnosti a stát se opravdovým aktérem a prostředníkem v mírovém procesu na Blízkém východě, mimo jiné proto, že je třeba obnovit mírové rozhovory, a to i prostřednictvím společného přístupu a komplexní strategie směřující k dosažení řešení izraelsko-palestinského konfliktu; opakuje, že je nezbytný diplomatický přístup pod záštitou Kvartetu pro Blízký východ, a připomíná význam arabské mírové iniciativy;

7. vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni, aby napomohla nalezení společného postoje EU v této otázce;

8. zdůrazňuje, že je nutné nastolit všeobecný mír, ukončit uplatňování všech nároků a dosáhnout naplnění legitimního očekávání obou stran, včetně očekávání Izraelců, pokud jde o bezpečnost, a Palestinců, pokud jde o státnost; zdůrazňuje, že jediným možným řešením konfliktu je koexistence dvou států, Izraele a Palestiny;

9. přijímá rozhodnutí o zahájení iniciativy „Poslanci za mír“ s cílem vytvořit platformu pro poslance evropského, izraelského a palestinského parlamentu napříč politickými stranami v úsilí o dosažení pokroku v mírovém programu, která bude doplňovat diplomatické úsilí EU;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Evropské komise, jakož i vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

2 reakce na Plné znění Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2014 o uznání státnosti Palestiny (2014/2964(RSP))

 • BohemianAnonymus napsal:

  Tzv. euroatlantická civilizace se považuje za židovsko-křesťanskou. Jistě, kdysi to tak bývalo. Všichni formálně uznávají, že spása je ze Židů (Evangelium sv. Jana 4:22) a dokonce i to, že my (křesťané) neneseme kořen, nýbrž že kořen nese nás (Epištola sv. Pavla k Římanům 11:18). Vzdor tomu křesťané dělají všechno pro to, aby se od těchto kořenů odřízli. A činí tak již po velice dlouhou dobu; snad mohu uvést antisemitská kázání sv. Jana Chrysostoma, útlak Židů pod křesťanskou vládou, inkviziční teror, vyhánění a násilnosti, pogromy před i po 2. světové válce, šoa.

  Ten, kdo se podle proroka Zachariáše (2:12) vyvoleného národa dotkne, dotýká se zřítelnice Božího oka. A následky takového jednání spatřujeme již dnes. Až na výjimky si nikdo z církevních či politických činitelů neuvědomil, že ten, kdo se obrací proti Židům, se ve skutečnosti obrací sám proti sobě – podřezává si větev, na níž sám sedí. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu . . .

  Dnešní Evropa je křesťanská již jen podle jména; odmítla Krista, a proto již není a nebude schopna čelit muslimské invazi. Odřezala se od kořenů, které ji drží – viz např. Epištola sv. Pavla k Římanům, 11. kapitola. Politici si odmítají připustit, že tento problém není povahy POLITICKÉ – nýbrž DUCHOVNÍ. Proto se Evropa nejen nebrání, ale dokonce sebevražedně umožňuje muslimskou invazi, která pak v konečném důsledku totálně přepíše duchovní orientaci Evropy a učiní i konec tzv. euroatlantické civilizaci. Vzpomeňme jen na trojského koně! Blíže viz článek STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ na adrese:
  http://notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=3579&mode=&order=0&thold=0

  Boží požehnání, blízkost a ochranu v příštím roce 2015 přeje blízkým i dalekým BA

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Prosinec 2014
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiv