… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša BEHAALOTCHA (Nu 8,1 – 12,16) 5.00/5 (100.00%) 5 ohodnocení

1 tora8,2
דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות – Mluv k Áronovi a řekni mu: když budeš rozsvěcovat světla, dbej, aby sedm světel svítilo dopředu před svícen.
Světla, která se každý večer zapalovala v příbytku a později v Chrámu, neměla za účel osvětlovat vnitřek svatyně. Neměla za účel ani osvětlovat „tvář“ Toho, pro nějž příbytek byl zbudován. On nepotřebuje žádné světlo zažehnuté člověkem, vždyť On sám je počátkem všech světel, neboť jen řekl: „Budiž světlo“ a bylo světlo. Světlo v menoře je symbolickým světlem. Odtud, ze svatyně vycházejí všechny světelné paprsky a ozařují celý svět.

V době, kdy král Šalomoun zbudoval v Jeruzalémě Chrám, dal v něm udělat okna se zužujícím se ostěním (1 Král 6,4). Naši učenci, blahé paměti, to vysvětlovali tím, že když člověk staví dům, tak zvenčí dělá okna úzká a zevnitř rozšířená, aby se zvenčí světlo přitahovalo dovnitř. Ale Šalomoun nechal udělat chrámová okna zevnitř úzká a ven se rozšiřující, aby světlo, které vycházelo z Chrámu se venku rozprostřelo na celý svět. (Podle díla rabína Šmuela Avidora Ha-Kohena „“לקראת שבת).

8,3
ויעש כן אהרן – Áron tak učinil.
Raši cituje Sifri: Chce pochválit Árona, že nic nezměnil ( z toho, co bylo přikázáno).
U všech stvoření, které Hospodin stvořil na počátku světa, je řečeno: „ויהי כן – a stalo se tak“. Jedině u světla – אור (Gn 1,3) je uvedeno: „ויהי אור – a bylo světlo“ a není tam „ויהי כן – a stalo se tak“.
Toto komentovali naši učenci tak, že bylo Hospodinem stvořeno světlo, které však Bůh ihned skryl –נגנז, protože svět nebyl hoden takového velkého světla. Místo něho se obejvilo světlo jiné, méně intenzivní, než původně stvořené.
Áron při zapalování menory morálně napravil svět – תיקן את העולם a navrátil mu jeho původní světlo a také navrátil světu ono „ויהי כן – a stalo se tak“. Morální nápravou vrátil světu jeho světlo, které Hospodin původně stvořil, a to beze změny, která nastala později. Proto, Áron nic nezměnil – vrátil do původního stavu.
(podle díla „“עמודיה שבעה rabi Meira Leibuše ben Jechiela Michla – Malbim, 1809-1879)

12,1
ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכושית אשר לקח… – Miriam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi kvůli kúšské ženě, kterou si vzal…
Soudě podle textu Tóry, tak iniciátorkou Mojžíšovy kritiky proti jeho výjimečnému postavení byla sestra Miriam. Miriam je v Tóře zmiňována jen několikrát, ale vždy v kladném smyslu. Podle midraše Miriam byla Šifra, jedna ze dvou porodních asistentek, které nehledě na faraónův příkaz, aby zabíjely hebrejské novorozence, je nechávaly žít. Miriam byla ta, která spolu s ostatními ženami děkuje Hospodinu za zázrak rozdělení Rákosového moře a za záchranu Židů. Midraš hovoří o tom, že po celou dobu putování synů Izraele po poušti, až do smrti Miriam, doprovázela je Miriamina studna, z níž na svých zastávkách pouští čerpali vodu. Tuto zázračnou studnu daroval Bůh synům Izraele za zásluhy, které měla Miriam před Hospodinem. Kdo byla ona kúšská žena? Mohla to být Cipora, Jitrova dcera a Mojžíšova žena, neboť prorok Habakuk (3,7) často nazýval midjánskou zemi Kúšanem. Někteří komentátoři vysvětlují slovo „כושית“ jako „Kúšitka“, což je synonymum pro Etiopku. Miriam s Áronem vystupují proti Mojžíšovi, že si vzal druhou ženu z tehdy Egyptu podléhající Etiopie. Miriam byla za své pomluvy (לשון הרע) potrestána a onemocněla malomocenstvím – .צרעת Malomocenství je trest, který Bůh sesílá na klevetníky. Áron potrestán nebyl, neboť, jak je výše uvedeno, Miriam byla iniciátorkou brojení proti svému bratru. (Podle komentáře na Tóru vrchního rabína Velké Británie dr. Josepha H. Hertze, 1872-1946).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2015
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiv