… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša KÓRACH (Nu 16,1-18,32) 5.00/5 (100.00%) 10 ohodnocení

1 toraKórach, z kmene Levi, se se svými přívrženci vzepřel Mojžíšovu a Áronovu vedení. Kórachova skupina odmítla přiznat Možíšovi a Áronovi jejich výjimečné postavení v pospolitosti s tím, že všichni synové Izraele, celá pospolitost, jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Komentátor Raši se ptá, co přimělo Kóracha ke vzpouře? Bylo to nesprávné pochopení vidění, kterého se Kórachovi dostalo. Kórach viděl budoucí pokolení své rodiny, z nichž vzejde prorok Samuel a 24 skupiny lévijců sloužících v jeruzalémském Chrámu. Všichni tito vážení lidé budou jeho potomky. Proto si myslel, že nejen Mojžíš s Áronem mají právo na výjímečné postavení v pospolitosti, ale i on se svou rodinou. Je sice pravda, že z jeho synů vzešel prorok Samuel a význační lévijci sloužící v Chrámu, ale Kórach zapomněl na to, že jeho synové se vzpoury nezúčastnili a zůstali věrni Bohem požehnanému Mojžíšovu a Áronovu vedení.

V talmudickém traktátu Berachot 31b se uvádí, že Hana prosila Všemohoucího, aby syn, který se jí narodí, tj. budoucí prorok Samuel, nebyl ani hloupý a ani chytrý. Proč neměl být „chytrý“? Aby nebyl tak chytrý jako jeho dědeček Kórach, který si špatně vyložil vidění o budoucnosti své rodiny a zle na to doplatil.

16,1-2
Lévijec Korach, syn Jic-hara, syna Kehatova, přibral Dátana a Abírama, syny Eliabovy, též Óna, syna Peletova, Rúbenovce a s dvěma sty padesáti muži povstali proti Mojžíšovi.
Když země pohltila Koracha a jeho přívržence, nebyl mezi nimi Ón, syn Peletův. Ón nebyl potrestán. Jak se vyhnul Božímu trestu? V talmudickém traktátu Sanhedrin 109 se píše, že ho zachránila jeho moudrá žena. Když ji totiž Ón oznámil svůj úmysl, připojit se ke Korachovým vzbouřencům, ona mu jasně řekla, pokud se ke Korachovi připojí, stejně bude mít u něj druhořadé postavení. Bude na tom stejně, jako nyní. Proto nemá cenu se vzpouzet proti Mojžíšovi, neboť tím nic nezíská. Ón jí však namítl, že Korachovi již přislíbil svou podporu a účast. Co udělala? Opila ho vínem, takže usnul a poté si sedla před stan s nepokrytou hlavou a rozpuštěnými vlasy. Proč se tak Ónova žena chovala? Všichni Korachovi muži si totiž mysleli, že jsou tak svatí, že každý z nich může být veleknězem. Avšak žena velekněze se musí chovat velice slušně a cudně ( vdaná žena má stále chodit s pokrytou hlavu, aby jí nebyly vidět vlasy). Svým chováním tak Ónova žena odradila každého, kdo by chtěl přemlouvat jejího muže, aby se účastnil Korachovy vzpoury. Vždyť Ón nemůže být veleknězem, když jeho žena chodí na veřejnosti prostovlasá.

Midraš ukazuje, jakým byl Korach demagogem, který chtěl ukázat, že to, co říkají Mojžíš s Áronem nemají od Boha, ale sami si to vymysleli, aby tím podpořili svou vůdčí roli. V midraši Bemidbar Raba 18:3 čteme jak demagogicky vysvětloval Korach přikázání o třásních a talitu ציצת וטלית. Talit, který je celý blankytně modrý (תכלת) musí mít ještě na čtyřech rozích blankytně modré šňůrky, aby byl kašer? Mojžíš mu odvětil, že ano. Také jeho druhý dotaz zněl logicky, ale byl pouhou demagogickou provokací. Zda na veřejích domu plného svatých knih musí být mezuza, aby tak byl dům kašer? Nestačí, že je plný svatých knih? Mojžíš mu odvětil, že to nestačí, že veřeje musí být opatřeny mezuzou.
Korach vystupuje za rovnost všech, když říká, že všichni jsme svatí – כולנו קדושים . Vystupuje také jako obránce chudých a utlačovaných, když dává příklad chudé vdovy s dvěma dcerami, jejíž veškerý majetek byl kousíček pole. Mojžíš však přišel a se všemi zákazy a zákony učinil její život nesnesitelný, takže políčko prodala a koupila dvě jehňata, o která je nakonec připravil Áron. Celý tento Kórachův příběh o chudé vdově je vmyšlený. Na poušti neměl přece nikdo žádné pole. Je to účelový fiktivní příběh mající za cíl pomoci svrhnout Bohem vyvolené vůdce židovského lidu – Mojžíše a Árona. Jeho až dojemná starost o osud chudých vdov a sirotků z něho dělá téměř starověkého Che Guevaru bojujícího proti útlaku za opravdovou rovnost lidí. To však je Kórachova účelová image. O co mu opravdu jde? Především o moc, když ne královskou, tak alespoň chce uzurpovat duchovní moc a stát se místo Árona veleknězem.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2015
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiv