… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša Šlach lechá (Nu 13,1-15,41) 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

1 tora13,2-3
שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען… איש אחד איש אחד למטה אבותיו…כל נשיא בהם
„Pošli muže, aby prozkoumali kenaanskou zemi…. Po jednom muži z kmene jeho otců pošlete, vždy jejich předáka.
V tomto okamžiku, jak píše komentátor Raši, byli všichni zvědové v pořádku. Všemohoucí se neprotivil vyslání zvědů stejně, jako tomu bylo později, v Jozuově době. Zvědové se tam  neměli zdržovat více než slabou hodinu. Měli se nadechnout vůně Erec Jisrael a vstřebat do sebe část z její svatosti. Během této první hodiny v Erec Jisrael byli všichni zvědové „košer-v pořádku“, neboť to bylo jejich poslání, kterému sám Bůh požehnal.

Avšak národ Izraele nechtěl po nich zjistit duchovní úroveň skrývající se v Zemi Izraele, k čemuž byli také vysláni, ale chtěl, aby zjistili její hmotný stav. Je-li úrodná nebo ne, je-li možné se v ní uživit nebo ne, jsou-li národy tam žijící silné nebo slabé, je-li možné nad nimi zvítězit a pak se tam v klidu usadit. Zdali může něco takového člověk zjistit?! Proto zvědové ve svém poslání neuspěli a proto se také Bůh rozhněval na národ synů Izraele, který byl příčinou jejich neúspěchu a potrestal ho čtyřicetiletým blouděním po Sinajském poloostrově. Za každý den, který zvědové pobývali v Erec Jisrael, rok na poušti. (Podle bratislavského rabína Moše Schreibera-Chatam Sofera, 1762-1839)
U Abrahma je také psáno Lech lechá – jdi, odejdi ze své země …. (Gn 12,1). Naši učenci to vysvětlují tím, že Hospodin to mínil tak, aby Abrahám odešel ze své vlasti pro své dobro. Podobně můžeme komentovat Hospodinova slova i zde. Šlach lechá – pošli muže, aby prozkoumali kenaánskou zemi pro tvé dobro. Vždyť Hospodin rozhodl, že Mojžís nevejde do Kenaánu. Teď díky zvědům, kteří pomluvili budoucí Erec Jisrael, se tak příchod Izraelců zdržel o plných čtyřicet let. Tento trest čtyřicetiletého zdržení na poušti byl vlastně Mojžíšovi k dobru, neboť mu Hospodin daroval ještě dalších čtyřicet let života.
(Podle díla תפארת יהונתן pražského rabína Jonatana Eybenschutze, 1690 – 1764)

Když rabín Abraham Jicchak Kook (1865-1935) zastával úřad vrchního jeruzalémského rabína, bylo ve městě několik fanatiků, kteří nejen proti jeho učení, ale i proti němu osobně vystupovali kde se dalo. Brojili proti němu, že se zastává i takových lidí, kteří porušují Tóru a nedodržují micvot. Tito jeho nelítostní kritici a myšlenkoví nepřátelé jej obyčejně kritizovali za jeho kázání, která pronášel v synagóze. Říkali, že ve svých kázáních objasňuje zákony Tóry ne podle halachy a že ve svých kázáních straní neznabohům. Tito fanatici si nedali pokoje do té doby, než veřejně publikovali plakát, na němž stálo velkým písmem jméno rabína a poté slova „עפרא לפומיא – prach do jeho úst“. Když tento plakát byl vylepen na mnoha ulicích vyvolalo to velký skandál. Kookovi přívrženci žádali, aby ti, kteří tento nactiutrhačný plakát publikovali, byli uvrženi do klatby (cherem). „Jak je možné“, tvrdili, „že tito nactiutrhači si vůbec troufnou psát taková slova jako עפרא לפומיא ve spojitosti s naším rabínem?!“ Rabi Kook slyšel tato slova svých rozhněvaných stoupenců a odvětil jim s úsměvem: „Vždyť to není tak hrozná kletba, přece se jedná o prach země Izraele.
(Podle knihy לקראת שבת rabína Šmuela Avidora Ha-Kohena)

Pouze z kmene Levi neposlal Mojžíš žádného muže. Kmen Levi nepotřeboval zjišťovat jaká je kenaánská země, je-li dobrá nebo ne, neboť stejně nedostal v ní žádný úděl.
(Podle rabína Jom Tova ben Abrahama Aseviliho, 1250-1330)

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2015
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Archiv