… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša KI TECE (Dt 21,10 – 25,19) 5.00/5 (100.00%) 8 ohodnocení

1 tora21,10
כי תצא למלחמה על איביך….וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה
– Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům… a spatříš mezi zajatci ženu krásné postavy, přilneš k ní a budeš si ji chtít vzít za ženu.
Chasidé říkávali: „Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům….“ Do okamžiku, pokud člověk sám není uvržen do války, může ovládat svůj pud – יצר a zvítězit nad ním. Může úspěšně vést agresivní válku proti svému zlému pudu – יצר הרע. Avšak od okamžiku, kdy je člověk sám uvržen do války, prolévá krev nepřátelských vojáků a sám je v nepřetržitém nebezpečí života, začíná jej ovládat zlý pud také v jiných oblastech. Sexuální excesy – גילוי עריות jdou ruku v ruce s krveprolitím. Někdy předchází krveprolití a pak nastupují sexuální excesy. Jindy však člověk začíná svou „cestu do pekel“ sexuálními excesy a poté prolije krev jiného člověka. Je spojitost mezi válečným nadšením a chtíčem -.התאווה   (Podle díla לקראת שבת rabína Šmuela Avidora ha-Kohena).

21,18
כי יהיה לאיש בן סורר ומורה…. – Má-li někdo syna nepoddajného a vzpurného, který neposlouchá otce ani matku….
Rodiče mají takového syna přivést k stařešinům (soudcům) města, říci jak se nepřístojně chová, a poté ho všichni muži města mají kamenovat.
Všichni naši učenci, včetně Maimonida, tvrdili, že ve skutečnosti se nikdy nic takového nestalo, aby rodiče přivedli byť sebedrzejšího a vzpurnějšího syna před soud, který by jej odsoudil k trestu smrti ukamenováním. Tato slova Tóry jsou čistě ve smyslu jakéhosi varování a odstrašení nepoddajných dětí.
Když vidíme, že se syn chová špatně v prvních třech měsících po své bar-micvě, kdy je již odpovědný za své činy (בר עונשין), což je doba „nepoddajného a vzpurného syna“, je to pro nás jasným ukazatelem, že se jeho chování postupem času bude zhoršovat ještě více a že ho to může přivést do situace, kdy si za své činy zaslouží nejvyšší trest.
Odtud nám plyne ponaučení, že každý z mladíků si musí dávat velký pozor na své chování v prvních dnech, týdnech a měsících po své bar-micvě. Každý z náš musí velmi pečlivě kontrolovat své chování v prvních dnech nového roku a totéž činit během pvních hodin každého dne, neboť chování člověka na počátku toho či onoho období velmi ovlivňuje jeho chování i na jeho konci.
(Upraveno podle díla שם משמואל rabiho Šmuela Bornsteina (1856-1926), admora ze Sochaczewa )

21,23
לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא…. – nenecháš jeho mrtvolu na dřevě přes noc, ale bezpodmínečně ho pohřbíš týž den, protože ten, kdo byl pověšen, neboť oběšenec je zlehčením Boha, neposkvrníš svou půdu, kterou ti dává do dědictví Hospodin, tvůj Bůh. Jedná se o mrtvolu právem popraveného člověka. Jeho tělo musí být téhož dne pohřbeno. Není to pouze rpto, jak je v Tóře psáno, že mrtvola oběšence je zlehčením Boha, ale též zde můžeme najít i mravní zásadu. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Hospodin do něho vdechl ducha života. Proto v každém člověku je Boží jiskra – ניצוץ אלוקי. Tedy i ten, kdo se nejhorším způsobem zpronevěřil svému lidskému poslání a stal se například úkladným vrahem a zaslouží si trest smrti (Gn 9,6), i on, poté, kdy byl trest vykonán, si zaslouží jako jiná lidská bytost, být pohřben ještě téhož dne. V tom se judaismus diametrálně liší například od středověké a novověké křesťanské Evropy, kdy těla popravených na šibenicích či vpletena do kol byla ponechána na popravištích týdny ba měsíce. Tato praktika měla odstrašit potenciální zločince.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Srpen 2015
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Archiv