… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša ŠOFTIM (Dt 16,18 – 21,9) 4.43/5 (88.57%) 7 ohodnocení

1 toraJiž v 18. kapitole knihy Exodus čteme, že Mojžíšův tchán Jitro radí svému zeťovi, aby nesoudil od rána do večera všechen lid, ale aby si vybral schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek a ti budou soudit lid. Pouze velké causy bude soudit sám Mojžíš. Zde je jasně řečeno jaké kvality má mít soudce.
לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחד כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. 16,19

Na začátku paraši čteme: „Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých“.
S tímto, stále aktuálním tématem Tóry, je spjat příběh, jehož hlavním aktérem byl rabi Abraham Jehošua Heschel z Apty-Opatówa (zemřel 1825).  Když byl rabi Abraham Jehošua z.c.l. předsedou bejt dinu (rabínského soudu) v Kolbasově, měl jednou rozhodnout o jisté právní záležitosti spolu se dvěma podplacenými soudci. Poněvadž rabi Abraham trval na svém a nechtěl přistoupit na jejich návrhy, poradili nakonec „své straně“- úplatkáři, aby rabimu, jehož neúplatnost všichni znali, vložil peníze tajně do kapsy jeho oděvu. Muž uposlechl jejich rady a podařilo se mu to nepozorovaně provést. Při příštím jednání rabi cítil, jak se jeho mysl přiklání k mínění přísedících dajanů (soudců). Ihned odložil jednání soudu a odešel domů, kde poté celý zbytek dne plakal a prosil Všemohoucího, aby osvítil jeho oči a dal mu poznat pravdu. Tak prošlo několik dní, když tu rabi objevil v kapse svého kaftanu peníze. Ihned mu bylo jasné, kdo mu tam ty peníze tajně vsunul. Taková je síla úplatku, že i soudce, který nemá ponětí o tom, že by úplatek dostal (podobně jako rabi Abraham), přesto tato síla ovlivňuje jeho rozum a překrucuje jeho mínění.

16,20
צדק צדק תרדוף למען תחייה וירשת את הארץ…. – Budeš usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost, abys zůstal naživu a obsadil zemi….
Spravedlnost je nutné vyhledávat, usilovat o ni a nelze ke spravedlnosti zůstávat netečným. Každý, kdo je ke spravedlnosti netečný, jakoby stál na místě. Pokud si takový člověk myslí, že se spravedlnost „nějak sama od sebe prosadí“, nikdy opravdové spravedlnosti nedosáhne. Pouze ten, kdo usiluje o spravedlnost, dosáhne spravedlnosti.
Jsou tací, kteří vysvětlují část verše „צדק צדק תרדוף – budeš usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost…“, že i spravedlnost jsme povinni dosáhnout prostřednictvím spravedlnosti. To jest prostřednictvím spravedlivých prostředků. Musíme za spravedlností obrzaně řečeno běžet a snažit se jí dosáhnout, ale pouze za cenu použití čistých, košer prostředků. I při tak závažném cíli, jako je dosažení spravedlnosti účel nesvětí prostředky. Spravedlnost dosažená pomocí nespravedlnosti, nespravelivých prostředků, není v žádném případě spravedlností. Člověk si musí dávat velmi dobrý pozor, aby se mu nestalo, že pokud nemůže napravit křivdu, tak aby ji nezačal ospravdlňovat a hledat důvody proč vlastně tento stav bezpráví může pokračovat.
(Podle díla rabína Šmuela Avidora ha-Kohena לקראת שבת, Tel Aviv 1977).

Rabín Avigdor Ha-Levi Nebenzahl (nar. 1935) ve své knize שיחות לספר דברים na str. 123 uvádí čtyři druhy soudní moci v Izraeli:
1. Soudci ((שופטים – Sanhedrin – jejich pravomoc vychází z Tóry
2. Král (המלך) – jeho pravomoc vládnout lidu
3. Velekněz, kněží a Lévijci (כהן הגדול, כהנים ולויים) – vedení v záležitostech Chrámu
4. Prorok (הנביא) – pravomoc při duchovním spojení národa s Bohem
Toto rozdělení není tak zcela rigorosní, neboť například král má též soudní pravomoc nad svým lidem. Také Sanhedrin – soudní dvůr ovlivňoval všechny migzarej hanhaga (oblasti vedení).

18,13
תמים תהיה עם ה‘ אלוקיך. – Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha.
Budeš-li s Hospodinem, svým Bohem, budeš dokonalým (תמים), spokojeným a nebude ti nic chybět.
(Rabi Levi Jicchak z Berdičeva, 1740-1809)

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Srpen 2015
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Archiv