… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša KI TAVO (Dt 26,1 – 29,8) 5.00/5 (100.00%) 4 ohodnocení

1 tora26,1
והיה כי תבוא אל הארץ…. – Až přijdeš do země….
„Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví … vezmeš z prvotin všech polních plodů …“ (26,1-2) Komentátor rabi Meir Leib, zvaný Malbim (1809-1879) vysvětluje počáteční verše této paraši takto: samozřejmě, že nebyli synové Izraele povinni přinášet prvotiny do té doby, než přišli do země a teprve po té, když ji obsadili a usadili se v ní, byli povinni přinášet prvotiny z plodů Erec Jisrael. Skutečnost, že se rozhodli přijmout tuto micvu, ještě před příchodem do Svaté země, byla zásluhou, která jim pomohla při příchodu a osídlení.

26,2
ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה‘ אלוקיך נותן לך.
Vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh….
Jádrem přikázání o prvotinách je, aby jsi zavrhl ve svém srdci myšlenku, že hojnost, které se ti dostalo, je plodem „tvé země“, ale aby si uvědomil, že je plodem Hospodina, který ti tuto zemi dává.  (Podle díla Akeda)
Všemohoucí vešel do sadu s národem synů Izraele a vidí zralý fík, vhodný k přinešení prvotin. Zralý plod je podobný třináctiletému chlapci nebo dvanáctiletému děvčeti kteří dospěli do věku plnění přikázání – micvot. Toto jsou také prvotiny. Hospodin si nejen přeje, ale i vám přikazuje, abyste je, své prvotiny vychovávali v duchu Tóry a k plnění micvot. Tak se naše děti podobají prvotinám, jako bychom je přinášli do Chrámu.  (Podle Likutej sichot)

27,12-13
אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים…. ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל….
Tito budou stát na hoře Gerizim, aby žehnali lidu… a tito budou stát na hoře Ebal, aby poronášeli kletbu.
V této paraše se podruhé (poprvé v paraše Ekev-Dt 11,29) setkáváme s horou Gerízim, na níž, poté kdy přejdou řeku Jordán, budou Šimonovi, Léviho, Judovi, Isacharovi, Josefovi a Benjamínovi potomci žehnat všemu Izraeli.
V této souvislosti můžeme připomenout i tradici Samaritánů, potomků semitských kmenů z oblasti Mezopotámie, které na území severního izraelského království přivedli asyrští dobyvatelé koncem 8. stol. př.o.l. namísto části vysídleného původního izraelského obyvatelstva (10 izraelských kmenů). Horu Gerízim nazývají Samaritáni Har Beracha – Hora požehnání. Gerízim hraje velkou roli v jejich duchovním životě, neboť věří, že ne hora Moria v Jeruzalémě (הר הבית – Chrámová hora, ale Gerízim je pravým místem, které si Hospodin vyvolil. Dříve, do první intifády v roce 1990, bydlela většina Samaritánů ve Šchemu (Nablus), ale téměř již dvacet let žijí odděleně od svých arabských sousedů přímo na hoře Gerízimu, kde si vybudovali své město. Zde stával také samaritánský chrám, který byl jakýmsi „vzdorochrámem“ Chrámu jeruzalémskému. Tento chrám však zbořil hasmonejský král Jóchanan Hyrkanos při záboru Samařska roku 121 př.o.l. Tento Hyrkanův čin ještě více prohloubil antagonismus mezi Židy a Samaritány, až do pozdější úplné roztržky mezi oběma etniky ve 3-4. stol.o.l.

28,2
ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך – A přijdou na tebe všechna tato požehnání a dostihnou tě. Proč mají požehnání člověka dostihnout? Mnohdy člověk utíká před něčím, co je vlastně pro jeho dobro, ale on to zatím neví a nepozoruje, že by mu z toho mělo vzejít dobro. Proto Tóra praví: „והשיגך – a dostihnou tě“. Požehnání si tě zamilují a nakonec tě dostihnou, i když budeš před nimi utíkat. Právě proto prosil král David ve svých Žalmech (Ž 23,6): „אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי – Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.“ Nechť mě, prosím, provázejí dobrota a milosrdenství, a to i tehdy, když nebudu vědět, že jsou dobrota a milosrdenství a budu před nimi utíkat.
(Podle díla r. Chajima Arieho Leiba Fenstera שער בת רבים )

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Září 2015
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Archiv