… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
NOACH (NOE) (Gn 6,9 – 11,32) 5.00/5 (100.00%) 10 ohodnocení

parašaNoe a potopa světa.
Noe byl spravedlivým a dokonalým mužem ve své generaci, ve svém pokolení. Proč nám Tóra zdůrazňuje, že Noe byl spravedlivým a dokonalým ve svém pokolení? Komentátor Raši, který žil v letech 1040-1105 ve Francii, to vysvětluje takto: Z jedné strany to je pochvala pro Noema. Noe žil v pokolení zlých a zvrácených lidí. Přestože žil v takovém prostředí, nezkazil se nepodlehl jejich špatnému vlivu a byla stále spravedlivým.

Na druhou stranu Raši uvádí, že byli i učenci, kteří slova „ve svém pokolení“ považovali za Noemův nedostatek. Neboť kdyby žil později, v Abrahamově době, nikdo by jej nepovažoval za spravedlivého. Přece se Noe Abrahamovi nemůže co do spravedlnosti a dokonalosti vyrovnat. (Podle Rašiho komentáře).

Rav Huna jménem rabiho Joseje učil: Již 120 let před potopou světa Bůh varoval všechny lidi, když neviděl, že by se chtěli zlepšit a napravit své špatné a zvrácené chování. Proto nakonec nařídil Noemovi, aby začal stavět archu (velkou loď). Noe pak začal sázet cedry. Lidé se ho ptali, proč sází cedry. On jim odpověděl, že Bůh rozhodl zničit celý svět a uvést na něj potopu. Proto mu přikázal, aby z cedrového dřeva postavil velkou loď, na níž se zachrání s celou svou rodinou. Lidé se mu smáli a vysmívali, říkali o něm, že se zbláznil. Noe si však z jejich úsměšků a hloupé legrace nic nedělal. Zaléval cedry a poté, kdy vyrostly, tak je pokácel a z jejich dřeva vyrobil desky a z nich začal stavět velkou loď – archu. Všechno, co Noe dělal, lidé viděli, ale ani to je nepoučilo. Když byla archa hotová a začala potopa, tak lidé pološílení strachy a zlobou se snažili Noemovu archu převrhnout a zničit. Bůh však učinil zázrak a naráz byla Noemova archa obklíčena lvy, kteří nedovolili se těmto zlým lidem k arše vůbec přiblížit. (Podle midraše Tanchuma).
Všeobecně je však přijímán názor, že Noe byl spravedlivým pouze pro sebe a svou rodinu a že činy ostatních jej nezajímaly.
Zde vidíme velký rozdíl mezi Noemem a Abrahamem. Když hovoří Bůh s Abrahamem, říká mu: „Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!“ Abraham nepotřebuje bezprostřední vedení Boží, on ví, co Bůh chce, co je mu milé a co od člověka vyžaduje. Proto Abraham „chodí stále před Bohem“. Abraham šíří mezi lidmi povědomí o Hospodinu, Stvořiteli nebe a země. On přibližuje ostatní lidi k službě Bohu, čímž je aktivně odvrací od modloslužby.
Kdo je opravdový spravedlivý – cadik? To je ten, který se zajímá o ostatní lidi svého pokolení. Ten, který si přeje, aby i ostatní lidé byli bezúhonní a spravedliví jako on, aby nebyla propast mezi ním a ostatními lidmi. (Podle slov rabína Aharona z Karlinu, 1736-1772).
Když Noe vypustil holubici, ta se vrátila do archy s čerstvým olivovým lístkem v zobáčku (8,11). Holubice potom promluvila k Hospodinu: „Pane! Lepší je hořké jídlo jako olivový list z Tvé ruky, než sladké jako med z ruky člověka.“ (Podle traktátu Sanhedrin 108b).

Dvanáct měsíců byl Noe v arše a neznal, co je to odpočinek. Celý den a noc krmil různé druhy zvířat, které vzal do archy. Měl tam také zásoby jídla pro každé zvíře. Byla však zvířata, o nichž nevěděl, co žerou. Například chameleón. Jednou se stalo, že Noe si krájel granátové jablko, které však bylo červivé. Vedle Noema náhodou v tu chvíli seděl chameleón, který začal s chutí žrát z granátového jablka vylézající červy. Tak mu potom dávali všechno červivé ovoce a zeleninu. Mezi množstvím zvířat a ptáků byl také pták fénix. Fénix seděl tiše v rohu a nic nejedl. Noe se zeptal fénixe, proč nic nechce, proč nic nejí. Fénix mu odpověděl, že vidí, jak mnoho má Noe práce s krmením všech živočichů, proto mu nechce ještě přidělávat práci. Noeho velmi dojala fénixova slova a řekl: „Ty jsi mě litoval, když jsi viděl jak těžce, bez odpočinku tu pracuji. Za to, nechť ti Všemohoucí dá věčný život.“ Podle legendy právě pták fénix nikdy neumírá. Shoří a ze svého popela se znovu zrodí. (Podle traktátu Sanhedrin 108b).

I začal Noe obdělávat půdu a zasadil vinici (9,20). Když Noe zasadil první keříček vinné révy, přišel satan a ptal se ho, co na té půdě bude pěstovat. Noe mu odvětil, že vinnou révu. Satan se ho zeptal, zda by nemohl být Noemovým společníkem a Noe, nevěda nic, s tím souhlasil. Co potom satan udělal? Přivedl k vinohradu ovci, lva, opici a prase. Postupně je zabil a jejich krví polil půdu vinohradu. Proto člověk, který pije více vína než je zdrávo, tak se zpočátku chová jako krotká ovečka, potom je odvážný jako lev, pak se šklebí jako opice a nakonec se válí ve špíně jako prase. (Podle midraše Tanchuma, Noach).
Tento midraš ukazuje, jak nebezpečné může být přehnané pití vína či jiných alkoholických nápojů.

Dvě důležité micvy
V 9. kapitole, ve 4. verši se uvádí Zákaz požívání krve, neboť se v ní nachází duše živého tvora. Odtud pochází povinnost rituální porážky košer zvířat, nasolování a oplachování masa, to jest košerování masa.
V 6. verši pak zákaz prolévání lidské krve – zákaz úkladné vraždy. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu, proto je přísný zákaz úkladné vraždy.

Chasidé říkávali, že Noe byl cadikem – spravedlivým v kožichu – נח היה צדיק בפרווה. To je tak: Existují dva způsoby jak se zahřát v mrazivých zimních dnech. Buď zatopíme v kamnech a všem, kdo se nachází v místnosti nebo kdo tam vejde, bude teplo. Druhý způsob jak se můžeme zahřát, že si oblékneme kožich. Je cadik-spravedlivý, který vyzařuje okolo sebe teplo lidskosti a každý, kdo se nachází v jeho blízkosti se tímto teplem zahřeje. Je také „spravedlivý-cadik v kožichu“. Jemu samému je v kožichu teplo, ale ostatním, kteří k němu přišli, je zima. Noe byl právě takovým „spravedlivým v kožichu“. O Noemovi se píše, že ‚chodil s Bohem – את האלהים התהלך נח‘. Sám sebe zachránil, ale nebojoval o to, aby zachránil také ostatní ve svém pokolení. Naopak, Abraham, který žil deset generací po Noemovi, ten dokonce smlouval s Hospodinem, jen aby zachránil alespoň deset spravedlivých v Sodomě.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Říjen 2015
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiv