… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša BEREŠIT (Gn 1,1 – 6,8) 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

1 toraTento šabat, 10. října zahajujeme v synagógách opět čtení Tóry od počátku – מבראשית. Začínáme tedy číst Tóru od její první paraši – BEREŠIT, která dala také jméno celé 1. Knize Mojžíšově.
Knihu Berešit můžeme rozdělit na dva celky – první, to je historie stvoření světa a prvopočátky lidského společenství na Zemi. Obecně můžeme říci, že se jedná o prehistorii světa, kterou popisůjí 1. až 11. kapitoly.

Od konce 11. kapitoly, ale především počínaje 12. kapitolou začíná prehistorie našeho židovského národa, příběhem prvního praotce Abrahama. První kniha Mojžíšova – Berešit končí smrtí Josefa v Egyptě, tedy počátkem období, které nazýváme „galut Micrajim – Egyptská diaspora.
V kostce si připomeňme šest dní stvoření:
1. den: Nebe a Země, t.j. vesmír. Světlo, které nazval Bůh dnem a tma, kterou nazval nocí. Země byla pustá a pokryta vodou.
2. den: Klenba oddělující vody na Zemi od vod na nebeské klenbě.
3. den: souš – Bůh ji nazval zemí. Nahromaděné vody nazval moři. Stvořeny tráva, různé byliny, květiny a stromy.
4. den: Píše se zde se o stvoření Slunce a Měsíce a hvězd. Třetího dne byly stvořeny rostliny, rostliny nemohou existovat bez slunčního záření a tepla (fotosyntéza, chlorofyl).
5. den: plazi, ptáci, různá zvířata a také taninim ha-gdolim – velcí krokodýlové, což mohou být veleještěři.
6. den: Hospodin stvořil ČLOVĚKA – vrchol stvoření.
7. den: Den odpočinku, kdy Bůh po stvořitelském dílu odpočíval. Šabat – שבת.

1,1
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi – בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ
Písmeno „“ ב je ze všech tří stran uzavřené. Jen vlevo je otevřené. To vysvětluje, že člověk může porozumět všemu a pochopit vše počínaje stvořením, a poté, co po stvoření následovalo. Avšak vše, co stvoření předcházelo, je zahaleno tajemstvím a člověku není dáno, aby tomu porozuměl či v tom bádal. (Podle midraše Berešit Rabba 1)

Rabi Jehuda říkal, že na světě nebylo stvořeno nic, aniž by to nemělo nějaký význam. Nic nestvořil Bůh zbytečně. Dokonce ani živočichové, kteří se zdají člověku zcela zbyteční, ba naopak, člověk by přivítal, kdyby vůbec neexistovali, například komáři, mouchy, jedovatí hadi…, ale ani tito nebyli stvoření zbytečně. I tito živočichové byli stvořeni s určitým cílem. Každé stvoření má na zemi svou nezastupitelnou roli. (Podle traktátu Šabat 77b a podle midraše Berešit Rabba 10).

Když Hospodin rozhodl, že stvoří člověka, tak se to dověděli nebeští andělé a začali se přít, zda Boží rozhodnutí je dobré či ne. Jedni řikali: „Stvoř ho!“ Jiní naopak prosili Boha a říkali: „Netvoř ho!“ Anděl Milosrdenství řekl, aby Bůh stvořil člověka, neboť bude konat skutky milosrdenství. Naopak, anděl Pravdy prosil Boha, aby netvořil člověka, neboť lží znečistí svou duši. Anděl Spravedlnosti naopak chtěl, aby Bůh člověka stvořil, neboť člověk bude spravedlivým. Naopak, anděl Míru prosil Hospodina, aby netvořil člověka, neboť člověk naplní zemi nepřátelstvím…. Andělé se stále přeli o Božím rozhodnutí stvořit člověka, když Bůh jim řekl, že se zbytečně přou, neboť on, Všemohoucí rozhodl, že člověka stvoří a tak se i stane. (Podle midraše Berešit Rabba 8:5).

Bůh stvořil pouze jednoho člověka – Adama. Teprve později stvořil z Adamova žebra Evu. Proč stvořil jen jednoho člověka? Abychom se z toho učili, že ten, kdo zahubí jednoho jediného člověka, jako by zahubil celý svět. Naopak, ten, kdo zachrání jednoho jediného člověka, jako by zachránil celý svět. Tato myšlenka byla i základem pro ocenění statečnosti těch, kteří během nacistického panství během druhé světové války zachránili byť jednoho jediného Žida před jistou smrtí z rukou nacistů. Toto ocenění (medaili a pamětní list) uděluje jeruzalémský památník holokaustu Yad Vashem. Tito nežidovští občané Židy zachraňovali, ačkoli věděli, že v případě prozrazení riskují nejen svou smrt, ale smrt celé své rodiny. Tyto hrdiny nazýváme „chasidej umot ha-olam – spravedliví národů – „חסידי אומות העולם .

Člověk byl stvořen pouze jeden, aby se nemohl vychloubat, že jeho rod je významnější a vznešenější než rod jiného člověkaale. Každý člověk musí pochopit, že Hospodin stvořil svět pro něj a on má být jeho pánem, ale též jeho dobrým hospodářem. (Podle midraše Berešit Rabba 37).

Ekologický midraš – Když Bůh stvořil člověka, postavil ho doprostřed zahrady Eden, doprostřed Ráje a řekl mu: „Podívej, jak překrásný je tento svět, který jsem stvořil pro tebe. Ochraňuj a opatruj tento svět. Protože, když jej zničíš, nebude nikdo, kdo by jej opravil. (Polde midraše Kohelet Rabba 7:13).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Říjen 2015
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiv