… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša LECH LECHA (1. Kniha Mojžíšova 12,1 – 17,27) 5.00/5 (100.00%) 8 ohodnocení

1 tora12,1
Hospodin řekl Abramovi, aby odešel ze své země, ze svého rodiště, z domu svého otce do země, kterou mu ukáže. Bůh přikazuje Abramovi, aby opustil vše, co jej spojuje nejen s Cháranem, kam jeho otec Terach odešel s celou rodinou z jiho-mezopotámského Uru, ale s celou Mezopotámií. Bůh mu říká, aby se odpoutal od minulosti a šel do země, která se mu stane novým domovem, jemu i všem jeho potomkům – do kenaánské země, do budoucí země Izraele. Tam je jeho budoucnost a budoucnost jeho potomků až do dnešních dnů.

Abram (později mu Bůh změní jméno na Abraham – 17,5), který žil dosud v Charánu, se podobal zavřené lahvičce vynikajícího parfému (voňavky), ale tato lahvička byla navíc ukrytá v zemi. Nikdo si k vzácnému parfému nemohl přivonět, takže jeho vůně zůstala lidem neznámá. Pokud lahvičku s parfémem vyjmeme ze země a otevřeme, zjistíme, jak parfém nádherně voní a jeho vůně je příjemná všem lidem. To je podobné Abramovi, krerému Bůh řekl, že sice vykonal mnoho dobrého, ale jeho dobré skutky nejsou známy. Abram musí odejít z Charánu a v nové domovině (v kenaánské zemi) se proslaví ještě mnoha skutky milosrdenství a stane se slavným po celém světě. (Podle midraše Berešit Rabba 39, Šir haŠirim Rabba 1).

“ – לך לך מארצךOdejdi ze své země…“
Náš velký komentátor Tóry, rabi Šlomo Jicchaki, zvaný RAŠI (1040-1105) vysvětluje slova Tóry, že když Hospodin přikazoval Abramovi opustit Charán, měl na mysli, aby tento opustil Charán pro své potěšení a pro své dobro – להנאתך ולטובתך. Pro „své potěšení“ – dobře, ale proč ještě „pro své dobro“? Protože mnohé věci, které člověk dělá pro své potěšení, ne vzdy mu jsou k dobru. (Podle slov rabiho Chanocha z Alexandrowa, 1798-1870).
Například, člověk rád jí a ještě raději má různé sladkosti. Z hodně jídla a ze sladkostí má potěšení, ale je to pro něj dobré? Časem se ukáže, že nikoliv. Nejenže bude mít nadváhu a objeví se u něj zdravotní problémy s nadváhou spojené, ale takový člověk může onemocnět i cukrovkou.

12,2
„Učiním tě velkým národem a velkým učiním tvé jméno.“
Potřeboval skromný Abraham od Hospodina slib, že jeho jméno bude velké, t.j. slavné? To přece skromný Abraham nemohl po Hospodinu chtít. To jistě ne, ale všude, kam Abraham přišel, tak díky jemu se stalo Hospodinovo jméno známým a posvěceným-svatým. (Podle rabiho Menachema Mendela z Lubaviče, 1902-1994).
Všude, kam Abraham přišel, učil lidi, že sloužit modlám škodí jejich duším. Naopak, Abraham jim vyprávěl o Hospodinu – Stvořiteli světa, o jeho všemohoucnosti a jedinosti. Tak se postupně stalo jméno Hospodina známým všem lidem, s nimiž se Abraham setkal a oni, pod Abrahamovým vlivem, opouštěli modloslužbu a začínali sloužit věčnému Bohu.

12,5
„Vzal svou ženu Sáraj (později jí Bůh změní jméno na Sára – 17,15)… i duše, které získali v Cháranu.“ Abrahamův dům sloužil jako příbytek (hostel) pro všechny, kteří si chtěli po dlouhé cestě odpočinout a nabrat nových sil. Tyto lidi nejenže Abraham vlídně přijal a dal jim najíst a napít, ale také jim vyprávěl o Hospodinově dobrotě, laskavosti a jedinosti, vedl je k víře v jediného všemohoucího Boha. Midraš proto hovoří, že ten, komu se podaří přivést k víře v Boha byť jednoho člověka, je to podobné tomu, jako by jej sám stvořil. (Podle midraše Šir haŠirim).

12,10
Když Abram se Saraj přišli z Cháranu do kenaánské země, byl tam hlad způsobený suchem a neúrodou. Tak se Abram rozhodl, že sestoupí do Egypta, kde vždy byl dostatek potravy. Tak se oba vydali na cestu do Egypta. Před egyptskou hranicí se Abram začal bát, že jej v Egyptě zabijí a poté si Egypťané vezmou jeho překrásnou ženu Sáraj (Sáru). Abraham měl s sebou velkou truhlu a řekl Saraj, aby se do ní schovala, tak nikdo nebude vědět, že spolu s ním je i jeho žena. Sára tak učinila a schovala se do velké truhly, kterou Abrama zavřel. Když Abram přešl hranici, náhle jej zadrželi egyptští vojáci. Zeptali se ho, co má v tétruhle a on jim odvětil, že jen obyčejný ječmen. Vojáci mu řekli, že z ječmene musí zaplatit clo. On souhlasil. Vojáci mu však řekli: „Možná tam máš dražší pšenici.“ On jim odvětil: „Dobře, zaplatím clo za pšenici.“ Vojáci na to: „Možná máš v truhle drahý pepř.“ Abram: „Dobře, zaplatím tedy clo za pepř.“ Vojáci: „A co když máš v truhle hevábné látky?!“ Abram: „Zaplatím vám clo za hedvábné látky.“ Vojáci: „Ne, jistě máš v truhle zlato!“ Abram: „Zaplatím clo i za zlato.“ To bylo již vojákům velmi podezřelé, že Abram je ochotem zaplatit jakkoli vysoké clo za to, co má v truhle. Proto mu přikázali, aby ihned truhlu otevřel. Co měl Abram dělat, tak vyplnil rozkaz vojáků. Jakmile truhlu otevřel, vyšla z ní Sáraj a celý Egypt zalilo oslňující světlo její krásy.
(Podle midraše Berešit Rabba 40, midraš Tanchuma, Lech Lecha).
15,5
ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמיימה וספר הכוכבים…כה יהיה זרעך.
„Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy….Tak tomu bude s tvým potomstvem.“
Na tak obrovskou vzdálenost se nám hvězdy zdají jako malé zářící body. Ve skutečnosti je každá z hvězd obrovským tělesem, které je mnohdy větší než naše planeta. Podobně je tomu s námi Židy. Na tomto světě Židé mnohdy vypadají ubozí a ponížení, ale na nebesích (v očích Hospodinových) jsou velcí, vznešení a jsou základem všech stvoření.
(Podle slov Baal Šem Tova, zakladatele novodobého chasidského hnutí, 1698-1760).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Říjen 2015
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiv