… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Svátky Šmini aceret a Simchat Tora 5.00/5 (100.00%) 12 ohodnocení

Svátky Šmini aceret a Simchat ToraDnes  večer zahajujeme svátek Šmini aceret čili Osmý den shromáždění. Původ svátku nalezneme  v knize Numeri 29,35: „Osmého dne budete mít slavnostní shromáždění, nebudete vykonávat žádnou práci.“ Šmini aceret je samostatným svátkem a není, jak se někteří omylem domnívají, posledním dnem svátku Sukot, neboť Sukot je sedmidenní svátek. O Šmini aceret čteme v synagógách zvláštní modlitbu za déšť (תפילת גשם). Sukot je svátkem sklizně úrody (חג האסיף) a proto ještě neprosíme Hospodina o seslání deště v tuto dobu, aby nebránil hladkému průběhu sklizně. Po Sukot však již nic nebrání prosit Hospodina o požehnaný déšť, který zúrodňuje pole Svaté země. Ke konci modlitby za déšť čteme: „Neboť ty jsi Hospodin, Bůh náš, který dává vanout větru a padat dešti. K požehnání a ne k prokletí. K životu a ne ke smrti. K hojnosti a ne k bídě.“ (Z hebrejsko-českého siduru Adir ba-Marom, str. 384). V Izraeli slavíme v jeden den dva svátky – Šmini aceret a Simchat Tora. V Zemích diaspory každý ze svátků slavíme odděleně. 4. – 5. října Šmini aceret a 5. – 6. října Simchat Tora. (V diaspoře přidáváme k svátkům ještě jeden den – יום שני של גלויות, t.j. Pesach máme osm dní, Šavuot dva dny a Šmini aceret a Simchat Tora se slaví každý v samostatný den).

V pondělí večer, 5. října zahajujeme v diaspoře  svátek Simchat Tora čili Radost Tóry někdy též jej nazýváme Radost z Tóry. Zmínku o svátku nenajdeme ani v Pentateuchu a ani v Talmudu. Svátek je jedním z nejmladších, neboť doba jeho vzniku se klade na konec 10. až počátek 11. století v Babylónii (dnes Irák).

V Babylónii té doby přečetli v synagógách celý svitek Tóry, všech Pět knih Mojžíšových, během jednoho roku. Cyklus čtení Tóry začínal a končil o svátku Šmini aceret. (V tehdejší Palestině –Erec Jisraeli byl obyčej přečíst v synagógách celý svitek Tóry za období tří a půl let). Na počest zakončení cyklu čtení Tóry pořádali v Babylónii slavnostní hostinu. Postupem času se svátek stal celonárodním svátkem, jehož se účastní všichni – děti i dospělí. O svátku (6. října dopoledne) se čte poslední paraša Tóry „Ve-zot ha-bracha“. Poslední vyvolaný muž ke čtení paraši, kterému předčítají poslední slova Páté knihy Mojžíšovy se nazývá „chatan Tora – ženich Tóry“. Poté se ihned zahajuje z jiného svitku čtení Tóry od první paraši Berešit. Muž, který byl k čtení vyvolán, se nazývá „chatan Berešit – ženich Berešit“. Důležité místo v synagogální bohoslužbě zaujímá obcházení almemoru se svitky Tóry. Sedmkrát obcházíme se svitky Tóry (hakafot –   הקפות ) almemor. Dospělí obcházejí se svitky Tóry a spolu s nimi děti, které mají v rukou praporky nebo makety svitků Tóry. Je hezkou tradicí, že o Simchat Tora vyvoláváme k čtení Tóry všechny malé chlapce, kteří ještě nedosáhli 13 let, tedy neměli ještě bar micva a běžně nemohou být vyvoláni k čtení Tóry při bohoslužbách. Také hezkou tradicí je v předvečer svátku (5. října) během večerní bohoslužby rozdávat v synagóze přítomným dětem sladkosti. Tyto jim mají připomínat, že slova Tóry, z níž a s níž se nyní radujeme, jsou sladká jako med.

Simchat Tora 2015

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Říjen 2015
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiv