… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša CHAJEJ SARA (Gn 23,1 – 25,18) 5.00/5 (100.00%) 15 ohodnocení

MACHPELA

Jeskyně Machpela, foto: kipa.co.il

Každ1 toraoročně před šabatem, v němž čteme parašat hašavua Chajej Sara, se sjíždějí do Hebronu stovky a někdy i více než tisíc Židů ze všech koutů Izraele, aby byli nejen duchovně, ale i fyzicky blíže naší matce Sáře. Hebron se nazývá městem praotců – עיר האבות, neboť zde, v jeskyni Machpela – מערת מכפלה jsou pochovány manželské páry: 1. Adam a Eva 2. Sára a Abraham 3. Jicchak a Rivka 4. Jákob a Lea.

V naší paraše se také hovoří o tom, že Abraham koupil jeskyni Machpelu a její bezprostřední okolí od Efrona Chetejského za 400 šekelů stříbra běžných mezi kupci. Je to vlastně první naše koupě nemovitosti v kenaánské zemi, i když Hospodin celou zemi přislíbil Abrahamovi a jeho potomkům. 400 šekelů stříbra představuje zhruba 3,36 kg čistého kovu, což na l8. století př.o.l. byla přímo astronomická suma. Dodejme, že ani dnes ekvivalent v dolarech není zanedbatelný. Proto, když dnes někdo z „mírotvorců“ hovoří o tom, že bychom měli opustit Hebron, tak neví, co říká, neboť město otců neopuštíme, ať je politická či jiná situace jakákoliv. Podobně i v moderní době, kdy začalo masové přistěhovalectví Židů do země svých předků, do Erec Jisrael (Palestiny, jak ji zvali do r. 1948), Židé i židovské organizace vykupovali půdu v zaslíbené zemi od bohatých Arabů či Turků, kteří v ní mnohdy ani nežili. Židé, podobně jako Abraham, byli ochotni zaplatit ihned ve zlatě a stříbře i přemrštěnou cenu, kterou si stanovil její majitel.
Pravda je, že na této půdě, kterou bohatý efendi prodal židovským přistěhovalcům či sionistickým organizacím, žili mnohdy chudí nájemci – arabští zemědělci – feláhové. Tito museli odtud odejít poté, kdy půdu koupili Židé. Těžko vysvětlit feláhovi, že Židé nebyli na vině, ale že tato půda, kterou třeba i po několik generací jeho rodina obdělávala, mu nepatřila – byla majetkem bohatého efendiho a ten si s ní mohl dělat co chtěl.

Dvě smlouvy, které uzavřel Hospodin s Abrahamem jsou smlouvy věčné. První je smlouvou „mezi kusy – בין הבתרים“ (15,1-18) a druhou věčnou smlouvou je smlouva obřízky – ברית מילה (17,1-16). Od té doby se Abram nazývá Abraham a Saraj Sara.
Do Abrahama také neexistuje proroctví. Prvním prorokem je právě Abraham, jemuž Hospodin odkrývá budoucnost národa, který vyjde z jeho potomstva. Avšak sám Abraham vidí budoucnost, když směřuje se svým jediným synem-dědicem k hoře, na níž ho má obětovat. Třetího dne pozdvihl Abraham své oči a spatřil v dálce to místo – ביום השלישי וישא אברהם את-עיניו וירא את המקום מרחוק. Midraš říká, že pouze on a Izák viděli zdaleka horu, na níž stál Chrám, to bylo znamení, že je to ta hora, o níž mu Hospodin přikázal, aby na ní obětoval svého syna. Jišmael a Eliezer, kteří doprovázeli Abrahama na této cestě nic takového neviděli.
Abraham s Jicchakem měli prorockou vizi Chrámu, který teprve o osmnáct století později na této hoře Moria postaví král Šalomoun. Dnes ji nazýváme též Chrámovou horou – הר הבית.
O Abrahamových potomcích, t.j. o národu Izraele se říká, že jsou proroci – נביאים. Pokud však tito nejsou proroky, tak jsou synové proroků – אם הם לא נביאים אז הם בני הנביאים. Toto je historická pravda, neboť z našeho národa vzešlo množství opravdových proroků, stačí se začíst do bible.

24,1
וה‘ ברך את אברהם בכל
Hospodin Abrahamovi ve všem požehnal.
Slovo „בכל – ve všem“ má dle gamatrie číselnou hodnotu 52. Stejnou číselnou hodnotu má i slovo „בן – syn“. Tóra nám tímto chce naznačit, že veškeré Hospodinovo požehnání se projevilo v narození dlouho očekávaného syna Izáka. Tak se narodil Abrahámův dědic, který ponese jeho duchovní dědictví – víru v Hospodina.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Listopad 2015
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Archiv