… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša KI TISA (Ex 30,11 – 34,35) 4.86/5 (97.14%) 7 ohodnocení

1-tora30,11
כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כפר נפשו – Když budeš zjišťovat počet synů Izraele povolaných do služby, ať dá každý Hospodinu výkupné za svou duši.
Když budeš hledat vůdce pro syny Izraele, ustanov pouze takového, který bude ochoten dát sebe jako výkupné za duši – כפר נפשו a svou duši zcela oddat pro dobro národa synů Izraele.
(Podle komentátora Tóry rabína Moše Alšecha, 1508-1593)

Podobně tento verš komentoval i rabín Jicchak Kalisz z Worky (1779-1848) ve spojitosti s veršem ה’…. איש על העדה אשר יצא לפניהם יפקוד – Nechť Hospodin… ustanoví nad pospolitostí muže, který by před nimi vycházel…(Nu 27,16-17). Mojžíš si přál, aby Hospodin ustanovil nad pospolitostí takového vůdce, který „יצא לפניהם“, to jest, že dá svou duši za každého z synů Izraele.

30,11-15
כי תשא את ראש בני ישראל…. ונתנו איש כופר נפשו לה’…. מחצית השקל תרומה לה’….. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל.
Když budeš zjišťovat počet synů Izraele…. ať dá každý Hospodinu výkupné za svou duši… půl šekelu je oběť pozdvihování Hospodinu…. Bohatý nebude dávat více a chudý nedá méně než půl šekelu.
Je zajímavé, že slovo „bohatství – עושר“ se v Tóře vyskytuje pouze jednou, v Gn 31,15, kdežto slovo „chudý – עני“ se tam vyskytuje mnohokrát.
Na konci mišnaitického traktátu Menachot 13:11 čteme, že při zápalné oběti dobytčete to je „אשה ריח ניחוח לה‘ – libá vůně pro Hospodina“ (Lv 1,9).
Při zápalné oběti z ptactva opět stojí, že to je „אשה ריח ניחוח לה‘ – libá vůně pro Hospodina (Lv 1,17).
Konečně i při přídavné oběti – mincha, kterou je bílá mouka politá olejem, stojí opět psáno, že bude spálena jako ohnivá oběť a bude „אשה ריח ניחוח לה‘ – libou vůní pro Hospodina (Lv 2,2).
Tyto verše nás učí jednomu: Pro Hospodina není rozdílu mezi cenou oběti bohatého a chudého. Bohatý, který obětuje celé dobytče, méně bohatý obětuje holoubě a chudý obětuje misku mouky s olejem. Všechny tyto oběti se promění v „libou vůni pro Hospodina. Ne cena oběti je určující, ale to s jakou myslí ji Hospodinu přinášíme.

30,15
העשיר לא-ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל… – Bohatý nebude dávat více a nemajetný nedá méně než půl šekelu…
Bohatý ať nepřehání v micvách, ať si nemyslí, že již (díky svému bohatství) dosáhl všeho. Měl by mít stále na paměti pouze onen מחצית השקל – půlšekel, tedy, že zatím došel pouze do poloviny (svých možností). Kdežto chudý, ten ať nečiní méně micvot (než by mohl), ať nemá zbytečné obavy a neupadá do deprese z toho, že není s to řádně vyplnit mnoho micvot, protože je nemajetný a bez prostředků. Protože když bude stále připraven činit pokání – בתשובה לחזור, jakoby byl stále připraven dávat dar Hospodinu, aniž by myslel na to, že je nemajetný. Jeho darem Všemohoucímu bude jeho náboženský a morální růst.

31,2-3
ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת וכל מלאכה.
Hleď, povolal jsem jménem Becalela, syna Urího, syna Churova z kmene Judova. Naplnil jsem ho Božím duchem, moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla….
Becalel byl největším umělcem v naší historii, který tvořil, jak jehojméno napovídá, ve stínu Božím – pod Boží inspirací – בצל א-ל. (Podle něho בצלאל se jmenuje Akademie výtvarných umění v Jeruzalémě, kterou založil r. 1906 Boris Schatz).
Becalel vytvořil všechno náčiní ve stanu setkávání, který byl předobrazem budoucího jeruzalémského Chrámu.
Podobně jako stan setkávání, tak i Chrám se svým náčiním tvořily jakýsi hmotný rámec – půdu pro spojení člověka s Boží imanencí. Podobně je tomu i dnes v synagógách, které naši učenci nazývají מקדש מעט – malým chrámem.Jistě důstojné místo, kde intenzivněji můžeme pocítit přítomnost Boží imanence – שכינה, je velmi důležité. Nezbytné je však opravdové duchovní vedení obce. Proto je důležité, aby rabín, který formuje, dotváří duše věřících byl od Hospodina nadán takovými vlastnostmi, jako Becalel, který vytvářel náčiní stanu setkávání.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Únor 2016
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
Archiv