… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša MECORA (Lv 14,1 – 15,33) 4.33/5 (86.67%) 9 ohodnocení

1-toraTento šabat, který je bezprostředně před Pesachem, nazýváme Šabat ha-gadol. Název je podle haftary, kterou čteme o tomto šabatu z knihy proroka Malachiáše 3,4-24. Zde, na konci zmíněného textu ve verši 23 se uvádí: „Hle posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův VELIKÝ a hrozný.“ Příští pátek večer, 22. dubna o erev šabat také začíná svátek Pesach a pořádáme první sederovou večeři.

זאת תהיה תורת המצרע  14.2 … – Toto je nauka o malomocném…  Zde začíná paraša MECORA. V této paraše jsou pravidla pro očišťování (léčení)   Malomocného a pravidla pro přinášení obětí a pro odstraňování malomocenství z domu. Malomocenstvím trestal Hospodin lidi za jejich hříchy, tedy nemoc byla důkazem Božího trestu za nějaký špatný čin. Právě malomocenství bylo trestem za POMLUVY – byl tak potrestán člověk, který POMLOUVAL – MOCÍ LAŠON RA – מוציא לשון רע Tak jednal Hospodin, když Miriam a Áron pomlouvali Mojžíše – hřích לשון הרע – LAŠON HA-RA, jak se uvádí ve 4. Kn. Mojžíšově 12,1-10.Mojžíš poté slovy א-ל נא רפא נא לה ( El na refa na la) prosí Hospodina, aby uzdravil jeho sestru Miriam (4. Mojžíšova 12,13). Hospodin se slituje, uzdraví ji, ale až po sedmi dnech. Sedm dní musela žít malomocná Miriam v odloučení mimo tábor. Proto také ránu malomocenství neposuzoval lékař, ale kněz – כהן, který v tomto případě vystupoval v roli lékaře, neboť malomocenství jako trest za hřích má duchovní podstatu. Je trestem za přestoupení či neuposlechnutí Božích přikázání.

Rabín Chafec Chajim čili Jisrael Meir Kagan (1838-1933) se na svém těle přesvědčil, že člověk nesmí ani o sobě samém říkat negativní slova. Jednou se Chafec Chajim vydal na cestu v přestrojení, aby jej nikdo nepoznal. Když tak šel, cestou kolem projížděl jakýsi kočár. Vozkovi se sželelo starého muže, který se jistě již dlouhou dobu trmácí pěšky. Zastavil a nabídl mu místo ve svém kočáru. Chafec Chajim vozkovu nabídku přijal a posadil se vedle něho.Za jízdy se ho vozka zeptal, odkud je a on mu řekl, že z Raduně. Vozka na to: „Á, z Raduně, z města odkud pochází velký cadik Chafec Chajim?“ Rabi mu na to odvětil: „Ano, já ho velmi dobře znám, ale on není tak velký cadik, jak si myslíte.“ Rabínova slova vozku velmi rozčílila, zastavil koně a řekl svému pasažérovi, aby okamžitě opustil kočár, protože on není ochoten vézt někoho, kdo pomlouvá tak velkého cadika. Rabín pokračoval dále opět pěšky. Za několik dní se vozka dověděl, že velký Chafec Chajim je ve městě, do něhož on také přijede. Když tam vozka dorazil, chtěl samozřejmě vidět svého milovaného cadika Chafec Chajima. Když přišel do domu, kde Chafec Chajim bydlel, zatmělo se mu před očima, neboť tam spatřil onoho starce, kterého odmítl vézt ve svém kočáru, neboť ten se nevyjadřoval s úctou o Chafec Chajimovi. Vozka začal hořce plakat a ptal se Chafec Chajima proč mu to udělal. Proč rabi dopustil, aby jej vyhodil z kočáru. V tu chvíli Chafec Chajim řekl: „Dnes jsem se naučil, že člověk nesmí pomlouvat ani sebe samého.“

Rabín Chafec Chajim říkal, že je nutné se nejen vystříhat pomluv – לשון הרע (lašon ha-ra), ale dokonce člověk nesmí chválit ani svého přítele. Chafec Chajim pro své tvrzení nalezl důkaz ve slovech učenců (Baba Batra 164): „Nikdy ať člověk nechválí svého přítele, neboť tato chvála se může obrátit v jeho pohanu.“ Lépe je vůbec nehovořit o lidech, kteří nejsou v tu chvíli přítomni mezi diskutujícími. Každé slovo, které řekneme za zády člověka, i když je to zpočátku chvála, nakonec se může převrátit a stát se z něj pomluva. Ať již ze strany toho, kdo nepřítomného zpočátku chválil, nebo z úst jeho posluchačů, kteří se neztotožňují s pochvalou, která tam zazněla, a tito pak slova chály „okoření“ několika pikantními pomluvami, aby „vyvážili“ onu chválu. Tak se počáteční pochvalná slova změní v pomluvu.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Duben 2016
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archiv