… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša TAZRIA (Lv 12,1 – 13,59) 5.00/5 (100.00%) 8 ohodnocení

1-toraTento šabat nazýváme Šabat hachodeš, neboť je prvním šabatem v měsíci nisanu a zároveň je též šabatem roš chodeš – šabatem novoluní, neboť je zároveň prvním dnem – počátkem (roš chodeš) měsíce nisan.
Po ranní modlitbě Amida pronášíme modlitbu poloviční Halel (chací Halel), kterou pronáším každé novoluní (roš chodeš). Proto o šabatu dopoledne vyjímáme z aron hakodeše tři svitky Tóry. Z prvního svitku předčítáme šesti vyvolaným mužům parašu Tazria, sedmému vyvolanému z druhého svitku předčítáme pasáž z Nu 28,9-15 a  osmému poslednímu vyvolanému – maftírovi předčítáme ze třetího svitku pasáž z Ex 12,1-20.

Po čtení z Tóry pronášíme dopňkovou modlitbu – musaf pro šabat roš chodeš.
אישה כי תזריע  12,2  – když žena otěhotní…
V předcházející paraše (Šmini) se uváděly pravidla kašrutu, o nečistých zvířatech, rybách, ptácích a mořských živočiších. To proto, abychom si uvědomili skutečnost, že pokud rodiče jedí zakázané pokrmy, tak jejich děti, které se jim v budoucnu narodí, budou mít bezcitné srdce. (Podle Nachmanidova dopisu).
Naši učenci to vysvětlovali, že když člověk páchá nějaké hříchy, jeho srdce se stává k tomu postupně lhostejné a bezcitné. Čím více hříchů člověk páchá, tím více se jeho srdce stává bezcitným.

12,5
ואם נקבה תלד וטמאה שבועים – Jestliže porodí děvče, bude nečistá dva týdny…
Naši učenci říkali, že proto je povinna rodička přinést oběť za hřích, neboť v okamžik porodních bolestí a porodu se zapřísáhla, že již nebude žít se svým mužem. Potom však své přísahy litovala, neboť měla velkou radost z narozeného chlapečka (miminka) a zapoměla na porodní bolesti, které ji sužovaly. Po porodu chlapce zůstane týden rituálně nečistá. Osmého dne po narození bude se konat chlapcova obřízka a poté zůstane matka v očišťování ještě dalších třiatřicet dní. Potom musí přinést oběť za hřích, aby si jí „vykoupila“ onen týden své rituální nečistoty po porodu. Když však porodila děvče, přinese oběť za hřích později, po šedesátišesti dnech očišťování. To proto, že radost z narození děvčátka je menší než z narození chlapce, a tudíž i lítost nad tím, že se tak zapřísahala, přichází později.
(Podle díla כלי יקר pražského rabína Šloma Efraima Luntschitze, 1540-1619)
Jednou přišel jakýsi Žid k rabi Jicchaku Meiru Alterovi (1799-1866), autoru díla חידושי הרי“ם a zakladateli dynastie Górských chasidů.Tento člověk rebemu vykládal celý dlouhý příběh svého života. Když skončil se minulostí, řekl mu, že nyní se snaží vrátit se zpět do minulosti a žít tak, jak žil kdysi, neboť jeho život v mládí byl mnohem hezčí a barvitější než je teď, kdy již zetárl. Rabi Jicchak ho vyslechl až do konce, pak vzal do rukou talmudický traktát Nida a nalistoval stranu 30b a nahlas začal číst slova rabi Simlaje o dosud nenarozeném miminku v útrobách jeho matky. Poté, co přečetl pomalu a pozorně všechna Simlajova slova, obrátil se na svéhho hosta a řekl mu: „Správně, již rabi Simlaj řekl, že člověk neprožívá lepších dnů, než jsou ty, kdy se nachází v lůnu své matky. Viděl jsi však někdy nějakého člověka, který by se vrátil zpět do lůna své matky? Z toho se učíme, že se člověk nikdy nevrací do minulých let, i když to byla jeho nejrásnější léta. Člověk musí jít kupředu.“

13,2
אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת – Když se někomu objeví na kůži otok nebo vyrážka či bělavá skvrna…
Tyto rány, které Tóra uvádí a charakterizuje je jako rány, které rituálně poskvrňují člověka jimi zasaženého, nemají nic společného s nemocí zvanou malomocenství a kterou lékaři znají. Toto je zvláštní nadpřirozená nemoc, kterou Bůh sesílá s nebes na člověka jako trest za jeho hříchy. (Obadia ben Jakob Sforno, 1475-1550, italský rabín, komentátor, lékař a filozof).

13,3
וראה הכהן את הנגע – Kněz mu prohlédne postižené místo
Proč postižené místo musí prohlédnout kněz, cizí člověk? Cožpak sám člověk na svém těle nepozná, kde má nějakou vadu či anomálii? Možná ano, ale většinou jsme schopni velice rychle odhalit různé nedostatky u ostatních, ale velmi těžce je nalézáme u sebe. Dokonce u příbuzných je nalézáme hůře než u cizích.

Jedna reakce na Paraša TAZRIA (Lv 12,1 – 13,59)

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Duben 2016
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archiv