… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
EMOR (Lv 21,1 – 23,24) 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

1-tora21,1  ויאמר ה‘ אל משה אמור אל-הכהנים בני אהרן….     A Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv ke kněžím, Áronovým synům…“

Komentátor rabi Šlomo Jicchaki-Raši zde odkazuje na pasáž z traktátu Jevamot 114a, která ukládá dospělým kněžím (כהנים) postarat se o to, aby jejich děti neporušovaly zákazy spojené s kněžskou svatostí. Kněží mají povinnost vychovávat své děti k tomu, aby v budoucnu převzaly v rituální čistotě a svatosti kněžský úřad. V této paraše se hovoří o svatosti, jejíž nejvyšší stupeň má velekněz (כהן הגדול) a kněží. V Tóře se hovoří o různých stupních svatosti: 1. svatý je celý národ Izraele, vyšší stupeň svatosti mají lévijci (לויים), ještě vyšší stupeň svatosti mají kněží (כהנים) a nejvyšší stupeň svatosti má výše zmíněný velekněz. Také sedmý verš vzhledem ke svatosti kněží jim zakazuje pojmout za manželku nevěstku nebo zneuctěnou ženu, neožení se ani s ženou zapuzenou od muže…. Z tohoto verše se učíme, že kohen-kněz (kněžství se narozdíl od příslušnosti k židovství dědí po mužské linii) se dodnes nesmí oženit s rozvedenou ženou, ani s prozelytkou.


21,1

אמור אל הכוהנים בני אהרן – Mluv ke kněžím, Áronovým synům…

Protože synové Izraele jsou svatí a čistí. Právě proto musí více dbát na zachování své svatosti a rituální čistoty než kterýkoli jiný národ. Například takový princ, který snědl velmi těžkou stravu, ihned se mu po ní udělalo zle. Naopak, prostý vesničan, který snědl totéž, zůstal bez následků, neboť byl na takové jídlo zvyklý. Podobně je tomu i s národem Izraele, který je svatý a čistý, proto je mnohem více náchylný k jakémukoli znečištění – טומאה a hůře je snáší. Proto ho Všemohoucí varuje a zdůrazňuje povinnost národa synů Izraele chránit si svou svatost a čistotu. (Z díla Chajima Sofera „דברי שערי חיים“, Mukačevo 1887).

V Izraeli se čte paraša Behar

 

LAG ba-OMER – ל“ג בעומר

Letos začíná LaG ba-Omer ve středu večer, 25.května a končí ve čtvrtek večer, 26. května. Tradice nám říká, že tento den ustala epidemie, která postihla žáky rabi Akiby a ti již neumírali. (Ovšem v talmudickém traktátu Jevamot 62b se uvádí, že žáci rabiho Akiby umírali na záškrt v období od Pesachu do Šavuot). Ať tak či onak, tento den se vymyká ostatním dnům „sefirat ha-omer“ a je povoleno se veselit, konat svatby, aškenázové se mohou nechat ostříhat (sefardé až o den později, 34. dne omeru).

Jinak tento den je dnem úmrtí rabi Šimona bar Jochaje, tanaity 2. stol. o.l. a jednoho z žáků rabi Akiby, kterému se epidemie vyhla. (Mnozí pokládají tuto zvláštní selektivní epidemii za římský teror, kterému padlo za oběť na 24 tisíc žáků rabi Akiby – aktivních účastníků protiřímského povstání Bar Kochby).

Rabi Šimon bar Jochaj, který pohanel Římany za jejich skutky v Erec Jisrael, byl jimi za svá slova odsouzen k smrti a skrýval se spolu se svým synem Elazarem nejdříve v učebně a poté, když se nebezpečí z prozrazení zvýšilo, v jeskyni u galilejské vesnice Pekiin. Hospodin učinil zázrak a nechal u jeskyně vytrysknout pramen vody a vyrůst stromu svatojánského chleba (עץ חרוב), aby se oběma dostalo potravy a nemuseli prakticky jeskyni opustit. Každý, kdo na toto místo přijede, má možnost se o tom přesvědčit na vlastní oči. (Příběh nalezneme v talmudickém traktátu Šabat 33b).

Připomeňme, že rabi Šimon bar Jochaj je považován za tradičního autora mystické knihy Zohar. Každoročně se již před a na Lag be-Omer sjíždějí do Mejronu u Safedu, kde je Rabi Šimon pohřben statisíce Židů z celého světa, aby modlitbami a veselím uctili památku tohoto svatého rabína.

Jedna reakce na EMOR (Lv 21,1 – 23,24)

  • Refael napsal:

    Jéé, vy v zahraničí jste pozadu o týden, to my tady(v Izraeli) jsme rychlejší heč 😀😂.

    Šabat Šalom všem, kteří mají Šabat a ostatním hezký víkend.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Květen 2016
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archiv