… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša ACHAREJ MOT (Lv 16,1-18,30) 5.00/5 (100.00%) 5 ohodnocení

1-toraV Izraeli se čte následující paraša Kedošim, protože v diaspoře byl minulý šabat osmým Pesachovým dnem, zatímco v Izraeli již byl běžný šabat a četla paraša Acharei mot.

אחרי מות שני בני אהרן 16,1 – po smrti dvou synů Áronových…    Protože Job slyšel o smrti dvou Áronových synů, řekl: „אף לזאת יחרד לבי – Mé srdce se z toho děsí“ (37,1).

Naši učenci říkali, že Job byl potrestán muky za to, že mlčel a nevystoupil proti tomu, když faraón vydal svůj nelidský příkaz každého novorozence ze synů Izraele vhodit do Nilu. O hříchu Nádaba a Avíhú (10,1n) řekli naši učenci toto: Mojžíš a Áron šle vepředu, potom Nádab a Avíhú a za nimi ostatní synové Izraele. Tu Nádab řekl Avíhúovi: „Kdy už konečně zemřou ti dva starci, potom ty a já budeme vůdci pokolení.“ Všemohoucí jim pravil: „Uvidíme, kdo koho pohřbí.“ Otázka je, když to řekl Nádab, proč byl také potrestán Avíhú? Z toho se učíme, že ten, kdo slyší nějakou špatnost a neohradí se proti ní, ale mlčí, je také hoden trestu.

Podobně Job, který když slyšel o smrti dvou Áronových synů, vzpomněl si na to, že ten, kdo mlčí ke špatnostem, bude také potrestán. Okamžitě se vylekalo jeho srdce, neboť pochopil, že také on bude potrestán za to, že kdysi mlčel a neohradil se proti faraónovu příkazu.  Z díla נחל קדומים Chajima Josefa Davida Azulaie- חיד“א, 1724-1806

16,17

וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל – a vykoná smírčí obřady za sebe i za svůj dům a za celé izraelské shromáždění. Někteří představitelé židovských pospolitostí jsou tak hloupí, že se nesnaží nejdříve napravit sebe a svou rodinu, současně však chtějí napravovat celou pospolitost. Takoví představitelé nemohou nikdy uspět ve svém poslání. Nejdříve totiž musí začít s nápravou u sebe a u své rodiny – בעדו ובעד ביתו a potom teprve se snažit napravit celou pospolitost. Oni musí jít příkladem, pokud tomu tak není, jsou sami celé pospolitosti osidlem a jejich „úsilí“ o nápravu pospolitosti se mine účinkem. (Podle jednoho z představitelů morálního hnutí – תנועת המוסר 19. století)

16,34

והיתה זאת לכם לחקת עולם…. ויעש כאשר צווה ה‘ את משה – A bude to pro vás věčným ustanovením…. a učinil tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Áron vykonal celou bohoslužbu (o Dni smíření) dle Hospodinova přání. Jeho výkon zanechal tak obrovskou duchovní sílu příštím pokolením, že dokonce i když neexistuje Chrám, Den smíření má moc zprostit člověka viny. „A bude to pro vás věčným ustanovením.“ Bohoslužba o Dni smíření bude vás navždy zprošťovat vaší viny. „A učinil tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.“ Protože bohoslužby konal Áron, který byl zakladatelem velekněžského stavu vyznačujícím se svatostí a rituální čistotou, jak přikázal Hospodin. (Podle díla מלא העומר rabína Arieho Leiba Zinze, 1768-1833).

Tímto šabatem zahajujeme odpolední čtení Pirkej avot. Tento šabat čteme první perek (první kapitolu).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Květen 2016
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archiv