… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša KEDOŠIM (Lv 19,1-20,27) 5.00/5 (100.00%) 8 ohodnocení

1-tora19,2 קדשים תהיו כי קדש אני ה‘ אלהיכם – Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Lidé obyčejně říkají o synovi bohatého otce, že ten se nemusí starat o obživu, protože ho otec bude živit. Podobně také zde hovoří k nám výše uvedený verš: „Buďte svatí“ – můžete být svatí, „neboť já Hospodin jsem svatý“. Mám ve svých rukou dostatek svatosti, abych ji rozdělil vám všem. (Podle rabiho Chanocha Henicha z Alexandrówa, 1798-1870).

19,2

קדשים תהיו – Buďte svatí

Člověk může dosáhnout svatosti pouze tehdy, podřídí-li svou individualitu celku a bude považovat sebe sama za neoddělitelnou součást obce Izraele. Je-li „obec – קהל“, je také možnost, že také „budete svatí – קדשים תהיו“. Když je celá obec jako jeden muž, tak je možné, že budou „všichni svatí – כולם קדושים“. (Jehuda Arie Leib Alter z Góry, 1847-1905, zvaný podle svého díla שפת אמת)
19,15

לא תעשו עוול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול…. – Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě. Po vyjití synovů Izraele z Egypta, tito došli do Mary a tam jim dal Hospodin nařízení a právní ustanovení (zákon a právo) – שם שם לו חוק ומשפט (Ex 15,25)Tato slova přikazují soudit člověka spravedlivě, dle jeho činů a ne dle jeho postavení. Soudce nesmí vynést mírný rozsudek jen proto, že člověk je chudý a naopak, nesmí vynést přísný rozsudek, neboť odsouzený je příslušníkem bohaté třídy. To bychom mohli nazvat „třídní justicí“. Pokud soudce takto jednal opačně, ve smyslu „na chudý lid musí být přísnost“, je to stejné bezpráví.

Slovo „חוק“ znamená „zákon“, slovo „משפט“ je „soud“. Zákon – to je čistě litera zákona. Soud to je posouzení každého případu individuálně, s ohledem na okolnosti, na vnitřní sílu člověka, na jeho schopnost a opravdovost litovat svých skutků.
19,18

Budeš milovat svého bližního jako sebe samého – ואהבת לרעך כמוך

Rabi Akiba (popraven Římany r. 135) tvrdil o tomto verši, že je velkou zásadou v Tóře – זה כלל גדול בתורה .

V talmudickém traktátu Šabat 31a čteme příběh o jednom jinověrci, který přišel v Jeruzalémě k Šamajovi a řekl mu, že přijme židovskou víru, když ho naučí celé Tóře za tak krátkou dobu, pokud bude moci stát na jedné noze. Přísný a strohý Šamaj ho vyhodil, protože ho považoval za neseriózního. Cožpak se celá Tóra, kterou studujeme celý život, dá naučit za několik minut?! Onen jinověrec se tedy obrátil k Hilelovi, který vyslechl jeho podivnou prosbu a poté mu řekl toto: „Nečiň jiným to, co nechceš aby ti jiní činili.“ (Jinými slovy „budeš milovat svého bližního jako sebe samého“). Jinověrec se podivil a zeptal: „To je vše?“ Hilel mu odvětil: „Ano, v tom je jádro celé Tóry, a vše ostatní je komentář. Nyní jdi domů a uč se tento komentář.“ Hilel tedy jinověrce přijal a umožnil mu konvertovat.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Květen 2016
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archiv