… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša BECHUKOTAJ (Lv 26,3-27,34) a Den Jeruzaléma 5.00/5 (100.00%) 15 ohodnocení

26,3 אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו – Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání. 1-toraRaši to vykládá, že se budete usilovně učit Tóru. Když se totiž budete usilovně učit Tóru (ne pouze ji číst, ale usilovně vnikat do hlouky psaného Zákona a rozmýšlet o něm), ulehčí vám to dodržovat všechny zákazy, t.j. micvot „“לא תעשה. Kdo se zabývá učením Tóry, ten sám sebe chrání od zlého pudu – מן יצר הרע. (Podle díla מלא העומר rabína Arie Leiba Zinze, 1768-1833).

26,6 ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד – A dám mír v zemi a nikdo vás nebude děsit, když ulehnete.Jestliže bude mír v zemi, t. j. na světě, neboť stojí psáno “ v zemi – בארץ“ a ne „ve vaší zemi – בארצכם“, tak i vy budete spát v klidu. Když totiž zuří válka ve světě, tak Židé jsou vždy těmi nejvíce poškozenými. (Podle komentáře na Tóru אור החיים rabína Chajima ibn Attara, 1696 – 1743).  Naši učenci říkali, že během života krále Davida se mu nezdál žádný dobrý sen. Lze to vysvětlit tak, že byl stále zaneprázdněn vedením válek a ty mu nedovolily ani vteřinu odpočinku, dokonce ani ne během nočního spánku. Totiž, pokud je mír, tak člověk uléhá k spánku v klidu a nemá špatné sny, které by jej děsily.(Podle komentáře na Tóru, zvaného כלי חמדה rabína Dana Meira Plotskeho, 1866 – 1928).8_jerusalem_q1
28. ijar JOM JERUŠALAJIM – DEN JERUZALÉMA

28. ijaru 5727, tj. 7. června 1967 (letos toto datum připadá na neděli 5. června) izraelská armáda po těžkých bojích osvobodila východní část Jeruzaléma. Legendární velitel Mota Gur tehdy na Chrámové hoře prohlásil do celého světa: „הר הבית בידינו ! – Chrámová hora je v našich rukou!“ Je-li Erec Jisrael tělem židovského národa, pak Jeruzalém je jeho srdcem. Jeden bez druhého nemohou žít. Každý Žid žijící v diaspoře se třikrát denně modlí směrem k zemi Izraele. Každý, kdo žije v Izraeli se modlí směrem k Jeruzalému. Jeruzalémec se modlí směrem k Chrámové hoře. Ten, kdo je u Chrámové hory se modlí k místu, kde stával Chrám.

Davidův Jeruzalém se stal hlavním městem Izraele nejen z hlediska administrativního, ale zvláště poté, kdy jeho syn Šalomoun tam vybudoval Chrám בית המקדש -, se stal opravdovým duchovním centrem všech dvanácti izraelských kmenů. Tuto duchovní korunu Jeruzaléma se dodnes nepodařilo zničit žádným našim nepřátelům.

Důležitá data v historii Jeruzaléma

př.o.l.

1000* David obsadil Jeruzalém. Jeruzalém se stává hlavním městem Izraele.

950* Šalomoun zbudoval 1. Chrám. Jeruzalém je též duchovním střediskem národa

586 Babylónská vojska ničí Jeruzalém a 1. Chrám. Babylónské zajetí.

538 Rok po vítězství nad Babylóňany povoluje perský král Kýros II. návrat Židům do Judska, Jeruzaléma a stavbu druhého Chrámu.

515 Židé dokončili stavbu druhého Chrámu.

333 Alexandr Makedonský dobyl perskou říši (332 Judsko – bez boje). Začíná období helenismu, které se nevyhne ani Jeruzalému.

167 Povstání Hasmonejských – Makabejců (Matatiáš a jeho pět synů v Modi’in).

164 Juda Makabejský osvobozuje Jeruzalém a očišťuje helenisty znesvěcený

Chrám. Počátek svátku Chanuka – Znovuzasvěcení Chrámu.

63 Pompeius obsazuje Jeruzalém. Římané uplatňují svou moc a vliv. Nyní judští panovníci vládnou z milosti Říma.

37 Herodes vládne v jeruzalémě. Král je velkým stavebníkem. Buduje ve městě Paláce, strážní věže, rozšířil Chrámovou horu a do velkolepé nádhery pře-budoval druhý Chrám.
o.l.

66 Začíná první protiřímské povstání.

70 Římané (Titus) obsadili Jeruzalém, zbořili druhý Chrám. Obyvatelé města a mnoho judských obyvatel je odvedeno jako zajatci či otroci do Evropy.

132-135 Bar Kochbovo povstání. Hadrianus udělal z Jeruzaléma římské pohanské město Aelia Capitolina. Židům je zakázáno žít v Jeruzalémě. Judea je Římany přejmenována na Palestinu.

614 Peršané dobývají byzantský Jeruzalém. Židé mohou žít v Jeruzalémě.

629 Byzantinci opět obsazují Jeruzalém. Pogrom na Židy, mnozí utíkají z města.

638 Arabové obsazují zemi a Jeruzalém. Židům je zakázáno žít v Jeruzalémě.

880 Židé se vracejí do Jeruzaléma. Město je duchovním střediskem židovstva.

1071 Seldžučtí Turci okupují Jeruzalém.

1099 Křížáci dobyli Jeruzalém a vyvraždili v něm žijící Židy a muslimy.

1187 Sultán Saladin dobývá Jeruzalém a vyzývá Židy, aby se v něm znovu usadili.

1260 Mamlúci obsazují město. Velmi rychlý a silný rozvoj židovského náboženského-života.

1470 Do Jeruzaléma přijíždějí evropští Židé a stavějí mnoho synagóg.

1517 Osmanští Turci obsazují Palestinu a Jeruzalém. Budují okolo Jeruzaléma hradby.

1621 Do Jeruzaléma začíná přijíždět mnoho Židů z evropských zemí.

18. stol. Začíná alija východoevropských chasidů do Jeruzaléma.

1842 V Jeruzalémě se začínají tisknout první hebrejsky psané noviny.

1856 Sir Moses Montefiore buduje první židovskou čtvrť vně městských hradeb.

1917 Britský generál Allenby obsazuje Jeruzalém. Osmanská nadvláda končí.

1948 Válka za nezávislost. Arabská legie (Jordánci) obsazuje Staré Město. Židovská čtvrť je zbořena, včetně mnoha synagóg, například synagóga Ha-Churva (Ruina).

1967 Šestidenní válka. 28. ijaru izraelská armáda osvobozuje východní Jeruzalém.

2010 Synagóga Ha-Churva byla znovuvybudována podle původního architektonického návrhu z poloviny 19. století. Nyní je hlavní synagógou Židovské čtvrti.
Podrobnější informaci lze nalézt v článcích, které jsem na toto téma psal a publikoval v časopise Maskil č. 8-11, ročník 2002 .

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2016
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Archiv