… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša BEMIDBAR (Nu 1,1 – 4,21) a svátek ŠAVUOT 5.00/5 (100.00%) 8 ohodnocení

1-toraimages11,3   מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל  Od dvacetiletých výše, každý kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje.

Když (člověk) dospěl do věku dvaceti let, má odpovědnost před nebeským soudem. Tehdy začíná jeho opravdový boj se zlým pudem – יצר הרע a tak začne člověk „vycházet do boje“ a je připraven bojovat proti zlému pudu, neboť jak je psáno:“ הבא להרגך השכם להרגו – Přichází-li tě zabít, vstaň a zabij ho dříve“(midraš Bemidbar Rabba 21:4). V Pirkej avot, kap. 5, mišna 25 čteme slova našich učenců: „Dvacetiletý k stíhání“. Když totiž člověk dosáhne věku dvaceti let, začíná ho stíhat nebeský soud pro jeho hříchy, a proto se musí člověk zmužit a pronásledovat zlý pud – יצר הרע. (Rabi Abraham Mordechaj Alter z Góry, 1866-1948)

1,4  איש ראש לבית אבותיו הוא“ – muž, který je představitelem otcovského rodu “

Dva muži se mezi sebou přeli. Jeden řekl druhému: „Nemáš žádné slavné předky.“ Druhý mu odvětil: „Ano ty máš sice slavný rodokmen, ale tebou končí, kdežto mnou teprve začíná.“ Smysl verše tkví v tom, že každý byl představitelem otcovského rodu a každý z nich svým úsilím dosáhl toho, že byl počítán za zakladatele rodu pro ty, kteří přijdou po něm. Bohužel, ve světě to tak chodí, že když někdo náhle povýší, stane se představitelem a vůdčí osobností, jeho chování se velmi rychle změní k horšímu. (Příkladem nám může být Jarobeám, syn Nevata, který, když byl na Šalamounově dvoře, byl spravedlivým člověkem a dobře radil králi. V momentě, kdy se po rozkolu stal sám králem severního Izraelského království, změnil se v hříšníka, který také sváděl k hříchu ostatní lid – viz 1. Královská 12,26 a dále). Proto  Tóra vydává svědectví o tom, že každý z jmenovaných představitelů otcovských rodů zůstal spravedlivým od začátku až do konce života a jeho povýšení nezpůsobilo změnu v jeho chování k horšímu.

3,4

„Nádab a Abíhú však zemřeli před Hospodinem, když na Sinajské poušti přinesli před Hospodina cizí oheň. Syny neměli.“

Opravdu jejich hříchem bylo, že přinesli cizí oheň, jaký jim nepřikázal (viz Lv 10,1-2). Proč je zde lakonický dovětek „Syny neměli.“? Protože, kdyby syny (děti) měli, Hospodin by trest odložil na dobu pozdější, na příští pokolení, jak je psáno: „Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení…“ (viz Desatero – Ex 20,5). Protože neměli děti, byli potrestáni oni sami a ihned. (dle díla Migdal David). Připomeňme, že odpovědnost synů za otce a otců za syny se později ruší –viz Dt 24,16. Toto Boží rozhodnutí prosazují později proroci ve své činnosti.

3,13

כי לי כל בכור….. לי יהיו אני ה‘ – Mně patří vše provrozené…. Jsou moji. Já jsem Hospodin. Vzal jsem si prvorozené, aby konali službu a to pod podmínkou, že „budou moji“, tedy budou věřit v mé božství. Avšak od chvíle, kdy se i prvorození klaněli zlatému teletí a tímto se ode mne odvátili, přestali být „moji“. Proto nyní jsem si místo nich ke službě vyvolil levity, kteří se zlatému teleti neklaněli. (Podle díla משך חכמה rabína Meira Simchy ha-Kohena z Dvinsku, 1843-1926)

(V Izraeli se o tomto šabatu čte v synagógách následující paraša NASO)

images

Ihned po zakončení šabatu, v sobotu, 11. června večer ve 22.30 hod. začíná dvoudenní svátek ŠAVUOT – TÝDNŮ (Ex 34,22 a Dt 16,10). Název je odvozen od povinnosti druhého dne Pesachu přinést snopek – omer obilí k oběti do Chrámu (Lv 23,10n). Od tohoto dne, kdy jsme přinesli snopek – omer do Chrámu, musíme odpočítat sedm plných týdnů, což je 49 dní. Padesátý den je svátek Šavuot.

Dalším názvem je svátek PRVOTIN – BIKURIM ( Ex 23,19 a Nu 28,26), neboť se přinášely do Chrámu jako oběť prvotiny úrody Svaté země. Jednalo se o tzv. sedm druhů plodin, jimiž se pyšnila a dodnes pyšní Erec Jisrael: pšenice, ječmen, hroznové víno, fíky, granátová jablka, olivy a datle (שבעת המינים).

Jiným názvem je svátek ŽNĚ – HaKACIR (Ex 23,16). Svátek je vyjádřením díků Hospodinu za úrodu, kterou nám dal.

Po zboření druhého Chrámu Římany, roku 70 o.l. ustalo přinášení obětí. Dne slavíme svátek Šavuot také jako svátek-dobu DAROVÁNÍ TÓRY – MATAN TORA (Ex 19,1 a 19,10-11). V Tóře není v tomto případě jasně uvedeno datum svátku, ale z výše uvedených veršů zjistíme, že Tóra byla dána naším otcům na hoře Sinaj 6. dne třetího měsíce po vyjítí z Egypta, tedy v měsíci sivanu.

Tento význam svátku není spojen s fyzickou existencí Chrámu a s přinášením obětí, není ani spojen se Svatou zemí, s Erec Jisrael. Každý z nás může svátek Darování Tóry slavit kdekoli. Tóra, a v ní obsažená přikázání-micvot, jsou platná všude, až na některé micvot, které plníme pouze ve Svaté zemi, například sedmý rok odpočinutí – šnat šmita. To nám říká i midraš, který vysvětluje, proč nám byla dána Tóra na poušti. Má nám být jasné, že přikázání Tóry musíme plnit všude. Kdyby nám Hospodin daroval Tóru třeba na hoře Karmel ve Svaté zemi, našli by se někteří, kteří by si to vysvětlovali tak, že její přikázání musíme plnit pouze v Erec Jisrael, ale jinde ne, což by byl velký omyl.

Je tradice jíst v předvečer svátku-erev Šavuot (v úterý večer) sváteční večeři, která sestává z mléčných pokrmů. Tento zvyk má svůj původ také v ústní tradici, která nám říká, že se tehdy naši otcové seznámili poprvé se zákony kašrutu. Dověděli se jaká zvířata jsou kašer a jaká se nesmějí jíst. Dověděli se o povinnosti rozdělovat nádobí na „mléčné“ a „masné“. Když se to dověděli, vyvstal problém. Ve stejném hrnci již nemohli vařit například skopové či hovězí a druhý den v něm připravovat mléčnou kaši. Co tedy udělali? Všechny keramické nádoby rozbili a udělali nové, zvlášť na mléčnou a na masitou stravu. Výroba nové keramiky zabrala určitý čas a proto se museli naši předkové spokojit pouze se stravou, která nemusí pracně připravovat a vařit. Proto i oni se museli spokojit s mléčnou stravou.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2016
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Archiv