… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša NASO (Nu 4,21 – 7,89) 4.57/5 (91.43%) 7 ohodnocení

5,7  והתוודו את חטאתם אשר עשו – Vyznají svůj hřích, jehož se dopustili.

Co znamená „jehož se dopustili“? Dobrý a zkušený lékař vždy hledá příčinu té či oné nemoci. Potom se ji snaží odstranit, neboť bude-li odstraněna příčina nemoci, nemocný se uzdraví mnohem rychleji. Tak se to má i s chováním lidí. Když se chce člověk opět vrátit na správnou cestu s níž sešel – לחזור בתשובה a napravit svůj hřích, například, že někdo něco zpronevěřil či ukradl cizí věc, musí nejdříve nalézt příčinu a důvody, které ho vedly k spáchání takového hříchu. Takovou příčinou je závist. Závist, která vede k porušení desátého Božího přikázání „לא תחמד – nebudeš dychtit, toužit po cizím majetku“. Jak víme עברה גוררת עברה- Hřích vede opět k dalšímu hříchu. Proto se urychleně a se vší vážností musíme začít zabývat jeho příčinou, abychom ji zcela odstranili. Vysvětlení verše והתוודו את חטאתם אשר עשו – Vyznají svůj hřích…. je následující: V okamžiku, kdy se vyznají z určitého konkrétního hříchu, vyznají se také za to „čehož se dopustili“, t.j. i za hříchy, kterých se dopustili dříve a které vedly (byly příčinou) k tomuto konkrétnímu hříchu, z něhož se nyní yvznávají. (Podle díla בית יעקב rabína Jakoba Árona z Alexandrova, zemř. 1869).

5,10

ואיש את קדושיו לו יהיו איש אשר ייתן לכהן לו יהיה.

„Svaté dary od kohokoli budou jeho; co však každý dá knězi, bude jeho.“

Mnozí nemoudří lidé si myslí, že majetek, který mají ve svých pokladnicích patří jim, ale majetek, který věnovali-dali, jim již nepatří. Mnozí se proto snaží rozmnožovat svůj majetek na úkor jiných. Avšak věc se má zcela opačně.

Majetek, který darovali „אשר ייתן לכהן“ na dobré (svaté) účely a dali jej kněžím nebo učencům – tento majetek je nustále majetkem dárce „לו יהיה“ – je jejich. Vždyť takovým darem pomohli jiným, nemajetným nebo pomohli šířit Tóru. Takový darovaný majetek jim vytváří nezničitelný fond – קרן קיימת micvot, který se neustále zvětšuje a je jim na nebesích připsán k dobru – קרן קיימת לעולם הבא.

Avšak člověk, který svůj majetek nashromáždil v pokladnici a jehož část pochází ještě z majetku cizího, není vůbec jeho majetkem. Během jedné sekundy se může jeho majetek rozplynout jako dým – může o celý přijít.

Přihlédneme-li k několik let trvající finanční krizi bank, úvěrů a mnohých „jistých a silných“ akcií a k nejnovější krizi eura, je takový komentář velmi aktuální, byť vznikl před několika staletími.

6,22-27

Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům

Izraele těmito slovy:

יברכך ה וישמרך

יאר ה פניו אליך ויחונך

ישא ה פניו אליך וישם לך שלום

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě.

Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.

Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
V posledním oddílu Mišny – Teharot (na konci traktátu Ukcin 3:12) čteme: Pravil rabi Šimon ben Chalafta: „Hospodin nenašel lepší nádobu, která by udržela požehnání pro Izrael než je mír. Neboť je řečeno (Ž 29,11): „Hospodin žehná svůj lid pokojem.“ Toto nám také osvětluje svým komentářem zvaným Tosfot-Doplňky pražský rabín Jom Tov Lipmann Heller (1579-1654), když uvádí, že text konce verše je vlastně vysvětlením jeho začátku. Bůh chtěl dát sílu svému lidu. Co učinil? Požehnal mu mírem, neboť všechna požehnání, která jsou na světě nemohou dojít svého naplnění, pokud není mír.
6,24

יברכך ה‘ וישמרך

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě

Kněžské požehnání je dvojité a může znít nesrozumitelně, pokud prosíme od Všemohoucího požehnání, proč také ochranu? Logiku v tomto dvojím požehnání vidíme, pokud se požehnání naplní a společenství či člověku se dostane majetku. Vzniká potřeba, aby byl ochráněn před pýchou a zneuživáním tohoto bohatství. Člověk si musí být neustále vědom toho, že jedině díky Božimu požehnání se mu dostalo bohatsví a jakýkoli majetek má, musí ho užívat moudře, nesmí být povýšený a rozhazovařný, ale má projevovat pokornou vděčnost Bohu.

Maimonides píše, že pokud dáváš hladovému chudákovi jídlo, dej mu to nejlepší a nejsladší, pokud dáváš chudákovi šaty, dej mu své nejlepší.

Jednou přišel k rabi Seligmanu Beer Bambergerovi, rabínu Wurzburgu uprostřed studia jeden žebrák a řekl mu, že nutně potřebuje pár bot. Rabbi Bamberger přerušil studium a přinesl mu své nejlepší boty. Jeden ze studentů se ho zeptal, proč mu dal ty nejlepší, nedávno koupené boty, proč mu nedal nějaké starší. Rabín na to odpověděl: „Staré a roztrhané měl, proto jsem mu dal nové a pěkné“.

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2016
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Archiv