… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Parašat BEHAALOTCHÁ (Nu 8,1-12,16) 4.67/5 (93.33%) 12 ohodnocení

8,2  דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות.  Mluv k Áronovi a řekni mu: Když budeš nasazovat kahánky, dbej, aby těch sedm kahánků svítilo dopředu před svícen. V sedmiramenném chrámovém svícnu – menoře hořela tři světla zprava a tři zleva, přičemž každé z nich se naklánělo k sedmému, prostřednímu světlu hořícímu uprostřed menory. Takto hořící světla tvořila krásnou světelnou harmonii. Tři světla zprava a tři zleva směřující k prostřednímu světlu menory nám symbolizují službu Bohu – עבודת ה‘. Židé jsou rozděleni na chasidy různých denominací, na jejich odpůrce – ortodoxní mitnagdim, na náboženské sionisty, na aškenáze a sefardy, konečně i na konzervativní a reformní (u nichž je potenciál לחזור בתשובה – učinit pokání a navrátit se ke kořenům). Všichni mají různé obyčeje a tradice, ale všichni směřují k onomu prostřednímu – hlavnímu světlu židovství. Hospodin potřebuje všechny bez rozdílu. Všichni jsou potomky Abrahama, Jicchaka a Jákoba.Můžeme to připodobnit zahradníkovi, který má duši zahradního architekta. Takový zahradník dokáže z mnoha druhů květin vytvořit nádhernou harmonickou zahradu. Takovým „zahradníkem“ Boží zahrady byl Mojžíšův bratr velekněz Áron. V Pirkej avot (I.,12) se hovoří o Áronovi jako o člověku, který אוהב שלום ורודף שלום – miluje mír a usiluje o mír. To staví Árona do pozice opravdového vůdce národa, který jednal s lidmi v duchu lásky, bratrství, míru a pomoci bližním. Áron vytvářel harmonii mezi různými skupinami národa Izraele. Kromě toho opravdové vůdčí osobnosti, kterými byli Mojžíš a Áron, vedou lid podle Hospodonova slova – על פי ה‘.

V knize proroka Izajáše 57,19 čteme: „שָׁלוֹם שָׁלוֹם לָרָחוֹק וְלַקָּרוֹב אָמַר ה‘ – Mír, mír dalekým i blízkým, praví Hospodin.“ Jednat pokojně (v míru) s dalekými sousedy je mnohem snazší než s blízkými sousedy, s nimiž se denně setkáváme. Mezi blízkými sousedy mohou vznikat mnohem rychleji a lehčeji protichůdné zájmy, antipatie a nakonec i vzájemná nevraživost ústící v otevřené nepřátelství. Áron urovnával vztahy mezi lidmi a vedl je k bratrskému soužití.

8,3

ויעש כן אהרן – Áron tak učinil.

Komentátor Raši cituje Sifri: Chce pochválit Árona, že nic nezměnil ( z toho, co bylo přikázáno).

U všech stvoření, která Hospodin stvořil na počátku světa, je řečeno: „ויהי כן – a stalo se tak“. Jedině u světla – אור (Gn 1,3) je uvedeno: „ויהי אור – a bylo světlo“ a není tam „ויהי כן – a stalo se tak“.

Naši učenci to vysvětlovali tak, že Hospodinem bylo stvořeno světlo, které však Bůh ihned skryl –נגנז, protože svět nebyl hoden takového velkého světla. Místo něho se obejvilo světlo jiné, menší než původně stvořené.

Áron při zapalování menory – sedmiramenného svícnu morálně napravil svět – תיקן את העולם a navrátil mu jeho původní světlo a také navrátil světu ono „ויהי כן – a stalo se tak“. Morální nápravou vrátil Áron světu jeho světlo, které Hospodin původně stvořil a to beze změny, která nastala později.

(Podle díla Amudejhá šiva rabi Meira Leibuše ben Jechiela Michaela – Malbim, 1809-1879)

11,34

Proto dali tomu místu jméno Kivrot ta’ava (Hroby žádostivosti), že tam pohřbili z lidu ty, kdo propadli žádostivosti.

Nejen ti, kteří propadli žádostivosti tu byli pohřbeni, ale byla tu pohřbena i sama žádostivost. Žádostivost se vytratila ze srdcí těch, kteří viděli strašný trest, který stihl jejich bližní. Proto se to místo nenazývá Hroby těch, kteří propadli žádostivosti, ale Hroby žádostivosti. (Podle díla Bina le-itim).

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2016
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Archiv