… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša DEVARIM (Dt 1,1 – 3,22) a 9. Av 5.00/5 (100.00%) 6 ohodnocení

55645

1,9-10  לֹא-אוּכַל לְבַדִּי, שְׂאֵת אֶתְכֶם. יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם, הִרְבָּה אֶתְכֶם; וְהִנְּכֶם הַיּוֹם, כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם לָרֹב .

Nemohu vás sám unést. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil; je vás dnes takové množství jako hvězd na nebi.Národ Izraele se podobá jak mořskému písku, tak hvězdám na nebi. Vlastnost písku je, že každé jeho zrníčko lne k dalšímu zrníčku a to k dalšímu…, jako by všechna písková zrníčka byla vzájemně k sobě přitahována jakousi magnetickou silou. Hvězdy na nebesích jsou od sebe vzdáleny miliony kilometrů a každá hvězda sama o sobě představuje svůj uzavřený svět. Když je národ Izraele sjednocený a soudržný jako mořský písek, „je možné jej unést“ i se všemi jeho problémy a zvláštnostmi. Avšak v období, kdy národ Izraele je rozpolcený, každá jeho část „se udělá sama pro sebe“ a odmítá se nejen sjednotit, ale i spolupracovat s jinou částí národa a vnitřní polarizace dosahuje vrcholu, je prakticky nemožné i pro tak velkého vůdce lidu, jakým byl Mojžíš, aby taktový národ vedl a řídil. To vysvětluje slova našeho učitele Mojžíše: „Nemohu vás sám unést, neboť Hospodin, váš Bůh vás rozmnožil. Ne dost na tom, ale ještě jste jako hvězdy na nebi. Jste vzdálení jeden druhému, jste rozhádaní, každý vidí jenom sám sebe. V takové situaci vás nemohu vést a být vaším vůdcem.“

1,11

יֹסֵף עֲלֵיכֶם כָּכֶם אֶלֶף פְּעָמִים – Přijde k vám ještě tisíckrát tolik, kolik vás je…

Kdy se naplní toto požehnání? Tato slova jsou určena pro budoucnost. Toto požehnání se naplní v době, o níž prorok Izajáš (60,22) psal: „Z nejmenšího jich bude tisíc, z nejnepatrnějšího mocný národ.“ židovský národ, který je dnes „malý a mladý“, podle Mojžíšova požehnání co do počtu tisíckrát zmohutní.

(Podle díla בנין אריאל Saula ben ArieLöwenstama, 1717-1790)

1,31

אֲשֶׁר נְשָׂאֲךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, כַּאֲשֶׁר יִשָּׂא-אִישׁ אֶת-בְּנוֹ – Jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl jako nosí muž svého syna.

Hospodin „vzal na sebe“ (nesl) všechny tvé hříchy, ačkoli je Králem a jako takový nemůže slevit ze své důstojnosti. I přesto se k tobě choval „jako muž, který nosí svého syna“ a jako otec je ochoten pro dobro svých dětí slevit ze svého majestátu. (Podle díla נחל קדומים rabína Chajima Josefa Davida Azulaje, 1724 Jeruzalém – 1806 Livorno)

Půst Devátého avu – tragické výročí zničení prvního a druhého Chrámu

Tento šabat, který předchází půstu 9. avu, nazýváme Šabat chazon – Šabat vidění, podle haftary z knihy proroka Izajáše začínající slovy: „Vidění Izajáše…“(1,1), která hovoří o nevděčném a hříšném lidu.

Letos připadá 9. av na šabat 13. srpna. Vzhledem k zásadě, že o šabatu je zakázáno se postit, tak půst posuneme na neděli, 10. avu, tedy na 14. srpna.

Ihned po skončení šabatu (מוצאי שבת) začíná půst devátého avu. Je to jeden z nejsmutnějších dnů židovského kalendáře, kdy si připomínáme několik tragických událostí naší historie spojených s tímto dnem:

Podle ústní tradice se v tento den vrátili zvědové, které vyslal Mojžíš do kenaanské země (budoucí Erec Jisrael) a svými slovy vyvolali mezi lidem malomyslnost, bázeň a paniku. Lid začal plakat a litovat, že nezůstal v Egyptě (Nu 13. a 14. kapitoly).

Babylóňané zbořili první jeruzalémský Chrám (roku 586 př.o.l.). Tradice uvádí, že Hospodin dopustil tuto pohromu jako trest za to, že lid se zpronevěřil Tóře a plnění přikázání-micvot. Tradice říká, že Chrám byl zbořen pro tři hříchy rozšířené v tehdejší judské společnosti (vraždy, modloslužba a krvesmilstvo).

Římským vojskem pod vedením Tita byl zničen druhý jeruzalémský Chrám (roku 70 o.l.). Tradice uvádí, že hlavní příčinou tragédie byla ničím neopodstatněná nenávist, která tehdy panovala ve společnosti.

Na příkaz Římského císaře Hadriana byla rozorána Chrámová hora,

aby na ní byl postaven pohanský chrám zasvěcený Jupiteru Kapito-

linskému. Svaté město se od té doby nazývalo Aelia Capitolina.

Římané dobyli pevnost Bejtar, poslední útočiště povstalců Šimona bar Kochby roku 135 o.l. Vyvraždili tam všechny obránce, včetně žen.

V sobotu večer (tedy již počátkem neděle יום ראשון ) zahajujeme smuteční postní bohoslužby čtením Jeremjášova Pláče – איכה a čtením smutečních básní-elegií, které nazýváme קינות. Předtím jsme v synagóze na znamení smutku sundali oponuפרוכת- ze skříně, v níž uschováváme Tóru-ארון הקודש a necháme pouze nejnutnější osvětlení. Věřící také na znamení smutku sedí buď na zemi nebo na nízkých stoličkách.

V neděli dopoledne se nemodlíme s tefilin, ani v talitu. Také dopoledne čteme

Jeremjášův Pláč, Kinot a též שירי ציון – Sionidy, básně, které napsal rabi Jehuda

ha-Levi (zemřel 1140), který žil a tvořil ve Španělsku a zahynul při bouři na lodi,

jež směřovala z Alexandrie do jím opěvované Svaté země.

Při odpolední bohoslužbě se naopak modlíme s talitem a vážeme si tefilin.

Během tohoto jednodenního postu si neobouváme koženou obuv, nejíme a

nepijeme, nemyjeme se, nepoužíváme kosmetiku a je zakázána sexuální

blízkost.

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Srpen 2016
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiv