… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša Ekev (Dt. 7,12 – 11.25) 5.00/5 (100.00%) 4 ohodnocení

dreamstime_xs_21544282Tato paraša uvádí podmínky pro jednu z důležitých micvot, pro jišuv haarec –osídlení Erec Jisrael. Rabi Moše ben Nachman (Nachmanides ll94-1270) považoval tuto micvu za jednu z největších. „ מצוות יישוב הארץ שקולה ככל מצוות תורה (Micvat jišuv haarec škula kchol micvot Tora) – Příkaz osídlení země Izraele má takovou váhu jako všechna přikázání Tóry.“ Erec Jisrael, kterou Hospodin, zaslíbil Abrahamovi a jeho potomkům, může úspěšně osídlit a spravovat pouze lid, který plní Hospodinovy zákony a Jeho vůli. Lid, který je duchovně a morálně na výši.

7,12 „והיה עקב תשמעון את המשפטים… – Za to, že tato práva budete poslouchat…“ Rabi Moše Leib ze Sasówa (1745 – 1807) učil, že každý krok, se člověk chystá udělat, musí nejdříve velmi dobře uvážit, ze všech stran posoudit a ubezpečit se, že jeho krok vyjadřuje vůli Hospodina. Je-li tomu naopak, má se tohoto kroku vyvarovat. Před každým vašim krokem budete nejdříve pozorně naslouchat, zda je v souladu s Boží vůlí.

Čemu je to podobné? Synovi, po kterém otec chce, aby se učil Tóru. Pokud se syn nebude chtít učit, otec ho bude trestat, až nakonec synovi nezbude nic jiného, než že se ji začne učit, aby si ušetřil další tresty. Podobně se chová Mojžíš, když říká synům Izraele, že nakonec stejně poslechnou – תשמעון, budou přinuceni k poslušnosti. Není proto lepší, aby národ synů Izraele poslouchal Hospodina ihned? (Podle slov rabína Simchy Bunema z Przysuchy,1765-1827).

והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה…..“ – Za to, že tato práva budete poslouchat….“

(V Tóře jsou חוקים – zákony, které nedovedeme rozumově-racionálně vysvětlit. Jedná se např. o nařízení o červené krávě (Nu 19,1n) nebo o nařízení o košer a nekošer zvířatech (Lv 11n a Dt 14,1-21). Druhou skupinou zákonů jsou משפטים – zákony, ustanovení, které můžeme rozumově odůvodnit a vysvětlit).

Proč je zde použito pouze termínu „mišpatim“? Synové Izraele, kteří po čtyřicet let putovali Sinajskou pouští, byli tzv. pokolením vědoucích, které obstálo v mnoha přetěžkých zkouškách. Přikázání Tóry se stala přirozenou součástí jejich života a proto dokonce i „chukim“ byly pro ně jako „mišpatim“, tedy oni rozuměli i těm zákonům a ustanovením, kterým my dnes nerozumíme a nedokážeme je rozumově vysvětlit.(Podle díla משך חכמה rabiho Meira Simchy ha-Kohena z Dvinsku, 1843-1926)

7,25

…פסילי אלהיהם תשרפון באש לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן תוקש בו- Tesané sochy jejich bohů spálíte. Nebudeš žádostiv stříbra ani zlata z nich, nevezmeš si je, abys nepadl do léčky.

Někdy se může stát, že stříbro a zlato pocházející z modloslužebných předmětů ti přinese úspěch v podnikání a zbohatneš. Potom si však začneš myslet, že jsi vlastně svého bohatství díky síle oné modloslužby. Nakonec toto stříbro a zlato tě přivede, Bůh chraň, na scestí, stane se ti léčkou a můžeš zabřednout לעבודה זרה ממש (la’avoda zara mamaš) do opravdové služby idolům.

(Polde slov italského komentátora rabi Ovadii Sforna, 1470-1550)

10,16

ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד – Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a už nezatrvrzujte svou šíji.

Tehdy, kdy uposlechnete a vykonáte „obřízku vašich neobřezaných srdcí“, tak poté nebude pro vás těžké přijmout Hospodinovo vedení a nebudete již zatvrzelí.

(Podle díla דגל מחנה אפרים Moše Chajima Efrajima ze Sudylkówa, asi 1742-1800).

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Srpen 2016
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiv