… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
REE (Dt 11,26 – 16,17) – šabat roš chodeš 4.50/5 (90.00%) 8 ohodnocení

dreamstime_xs_21544282Tento šabat je posledním, třicátým dnem měsíce avu a tudíž prvním dnem roš chodeš. Proto z aron ha-kodeš vyndáváme dva svitky Tóry. Z prvního čteme pro sedm vyvolaných parašu Ree a z druhého svitku pro maftíra čteme oddíl z Numeri 28,9-15. V neděli, 4. září je první den měsíce elul, tudíž druhý den roš chodeš. Od tohoto dne začínáme každé ráno (kromě šabatu) troubit na šófar.

11,26

הנה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה – Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení.

Hleď, abys nevedl (lid) „střední cestou“ a nepřikláněl se ke kompromisům. Předkládám vám požehnání a zlořečení. Požehnání a zlořečení jsou tak principiálně rozdílné protiklady, že mezi nimi není možná „zlatá střední cesta“. Pokud nebudeš vést lid požehnáním, nutně ho povedeš prostřednictvím zlořečení.

(Podle komentáře rabi Obadii Sforna, 1470-1550). Poté, kdy pod Mojžíšovým vedením vyšel národ synů Izraele z Egypta, změnila se o 180 stupňů situace. Bývalí otroci se rázem octli na svobodě. Jejich otrocká psychologie v nich však zůstala nadále zakořeněna. Na poušti byli synové Izraele vystaveni mnoha těžkým zkouškám, v nichž museli obstát. Proto Mojžíš nemohl být vůdcem „zlaté střední cesty“ a kompromisů na tu či onu stranu. Ve svých rozhodnutích musel být Mojžíš jednoznačný a nekompromisní, jinak by čekala celý lid záhuba nejen fyzická, ale i duchovní. Bez pevné Mojžíšovy ruky by se lid vzbouřil (Tóra popisuje několik takových situací), část by se vrátila dobrovolně zpět, do egyptského otroctví, část by se rozprchla. Jako celek by jistě národ Izraele nedošel do zaslíbené země, čímž by se nenaplnil Boží záměr.

13,5

אחרי ה‘ אלוקיכם תלכו – Hospodina, svého Boha, budete následovat…

Jednou z vlastností rabi Nachuma z Černobylu bylo, že se snažil přibližovat každého Žida službě Hospodinu. Každému se z jeho strany dostalo vlídného přijetí, dokonce i lidem duchovně prázdným a hříšným.

Chasidé se ho jednou ptali, aby jim vysvětlil proč to dělá. On jim odpověděl, že v Tóře je napsáno: „Hospodina, svého Boha, budete následovat…“ Naši učenci, blahé paměti, z tohoto verše vyvozovali, že člověk si má osvojit Boží vlastnosti, a jednou z nich je – dělat dobro všem lidem, ať dobrým nebo špatným. Proto i já jsem si osvojil tuto vlastnost Všemohoucího a snažím se činit dobro každému Židovi, ať je jaký je.(Rabi Menachem Nachum Twerski z Černobylu (1730-1798) byl žákem Baal Šem Tova a zakladatele chasidské dynastie černobylských admorů).

14,23

ואכלת… למען תלמד ליראה את ה‘ – budeš jíst… aby ses učil bát Hospodina…

Hospodin chce po synech Izraele, kteří konají pouť aby si s sebou vzali dostatek jídla. To proto, aby pak v Jeruzalémě nemuseli zbytečně ztrácet čas a sílu sháněním jídla. Aby se mohli s klidnou myslí věnovat pouze učení Tóry a bohabojnosti. (Podle díla נפלאות חדשות Šimšona z Ostropole, 1600-1648).

15,10

נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו – Ochotně mu dáš a tvé srdce nebude litovat, když mu dáš.

Jsi-li od přírody skoupý a máš problém dávat cedaku (milodar), tak si musíš na to, abys ochotně dával -נתון תתן – cedaku, zvyknout. Dej ji poprvé, podruhé, potřetí… až si na to zvykneš a „tvé srdce nebude litovat“ toho, že dáváš cedaku. (Podle díla כלי חמדה rabína Meira Dana Plotskeho, 1866-1928 Polsko).

shofar

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Září 2016
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Archiv