… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša VAJIGAŠ (Gn 44,18 – 47,27) a půst desátého tevetu 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

וַיִּגַּשׁ אֵלָיו יְהוּדָה images79r8cbgf44,18 – Juda k němu přistoupil… Co vlastně teď chtěl Juda? Zdali on sám již neřekl ( ve verši 16): „Co můžeme svému pánu říci? Jak to omluvíme?… Teď jsme otroky svého pána, my i ten, u něhož se kalich našel.“ Nyní však, když Josef své původní rozhodnutí zmírnil a pravil (verš 17):„Mým otrokem se stane jen ten, u něhož se našel kalich, a vy odejděte v pokoji k svému otci.“ Právě teď bude Juda vystupovat proti?! Věc se má tak: Zpočátku si Juda myslel, že nadešel čas, kdy budou potrestáni za to, že prodali Josefa. Vždyť prodali Josefa do otroctví a nyní jsou všichni za to vzati také do otroctví. Proto Juda řekl (verš 16): „…Jak to omluvíme? Čím se ospravedlníme? Sám Bůh nalezl vinu tvých služebníků….“, t.j. vinu za prodej Josefa do otroctví. Když Juda viděl, že faraónův zástupce (Josef) ostatní propouští a nechává si pouze Benjamína jako otroka – rukojmí, který však neměl nic společného s jeho prodejem do otroctví, ostře vystoupil na obranu svého nejmladšího bratra, protože věděl, že je to nespravedlivé.(Podle rabína Moše Alšejcha, 1508-1600? v Cfatu, komentátora, kazatele a halachické autority).

יְדַבֶּר־נָ֨א עַבְדְּךָ֤ דָבָר֙ בְּאָזְנֵ֣י אֲדֹנִ֔י – aby tvůj otrok směl promluvit ke svému pánu. Juda řekl Josefovi: „Nechť, prosím, přijde tvůj otrok, kterého jsi poslal, aby nás pronásledoval a přikázal jsi mu, aby v našich věcech hledal onen pohár. Nechť ti, prosím, pošeptá do ucha, jak se věci seběhly, co se stalo, neboť kdo ví lépe než ty, pane, že všechna proti nám vznesená obvinění nemají reálný základ….“ (Podle díla מעשי ה‘ rabína Eliezera Aškenaziho, 1513-1585, který byl rabínem ve Fustatu, poté žil v Itálii a též určitou dobu v Praze a zemřel v polském Krakově).

וְהָיָ֗ה כִּרְאוֹת֛וֹ כִּי־אֵ֥ין הַנַּ֖עַר וָמֵ֑ת 44,31 – Jakmile spatří, že chlapec není s námi, umře. Je sice možné, když našemu otci řekneme pravdu, že Benjamin spáchal krádež, otec se vzmuží a přijme tuto zprávu a bude smířen s tím, že Benjamín byl za svůj čin potrestán. Náš otec je spravedlivý – צדיק hledající pravdu. Problém však tkví v tom, že nebudeme mít vůbec šanci tuto skutečnost našemu otci sdělit a a vše mu osvětlit, neboť když nás z dálky uvidí, že se vracíme bez Benjamína, okamžitě zemře. (podle díla אוהל יעקב Jakoba ben Wolfa Kranze, zvaného „Magid mi-Dubna, zvaného „Dubnover magid“, asi 1740 – 1804 v Zamośći).

וְלֹֽא־יָכֹ֨ל יוֹסֵ֜ף לְהִתְאַפֵּ֗ק 45,1 – Josef se už nemohl ovládnout. Josef chtěl ve svých bratrech probudit pocity viny, studu a malosti, neboť takové pocity měly být pokáním za hřích, který spáchali tím, že ho prodali. Proto s nimi Josef hovořil tvrdě a nevlídně a také jim připravil několik bolestných a mučivých chvil. Oni však dosud neprojevili před Josefem žádnou známku lítosti a studu za svůj čin. Avšak nyní, když Juda začal projevovat známky lítosti tak, že když s Josefem mluvil, hovořil o sobě neustále jako „o jeho otroku – עַבְדְּךָ֤“, čímž dokázal, že přijal Josefovu nadvládu. Tehdy se již nemohl Josef ovládnout a dal se poznat svým bratřím, neboť dosáhl svého cíle. Juda a ostatní bratři si uvědomili svůj hřích a litovali jej. (Podle díla שם משמואל rabína Šmuela Bornsztaina, 1855-1926, druhého Sochaczewského Rebeho).

Půst desátého tevetu – צום עשרה בטבת

Půst začíná v neděli, 8. ledna v 6.14 hodin ráno a končí v 16.56 hodin.

Je zvykem v tento den zapálit svíčku/y (נר נשמה) na památku zahynulých v období holocaustu.

Půst držíme jako vzpomínku na počátek obléhání Jeruzaléma babylónskými vojsky 10. tevetu 588 př.o.l. Byl to začátek velké tragédie, která vyvrcholila 9. avu 586 př.o.l. zbořením prvního jeruzalémského Chrámu a odvedením většiny obyvatel Judska a Jeruzaléma do babylónského zajetí.

Půst zmiňuje ve své knize prorok Zacharjáš, který působil v letech 520-18 př.o.l., v době stavby druhého Chrámu.

„Toto praví Hospodin zástupů: Půst čtvrtého, půst pátého, půst sedmého a půst desátého měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a slavnosti. Jen milujte pravdu a mír.“ (Za 8,19). Půst desátého měsíce je oním půstem 10. tevetu, který byl desátým měsícem židovského roku, neboť v biblických dobách byl prvním měsícem roku nisan (viz Exodus 12,2).

Také 2. Královská 25,1-2 zmiňuje začátek obléhání Jeruzaléma babylónskými vojsky krále Nebúkadnesara II.

Po druhé světové válce stanovil Vrchní rabinát Izraele, že tento den se bude pronášet modlitba Kadiš na památku všech obětí holocaustu, jejichž datum smrti je neznámé – יום הקדיש הכללי לחללי השואה שיום פטירתם לא ידוע.

V ranní modlitbě pronášíme kajícné modlitby selichot – סליחות a čteme ze svitku Tóry pro tři vyvolané muže postní oddíl „Vajchal – ויחל“ (Ex 32,11-14 a 34,1-10).

(Půst začíná v 6.14 hodin ráno a až do jeho konce nejíme a nepijeme. Od půstu jsou osvobozeny děti do věku bar/bat micva, chronicky nemocní lidé, těhotné a kojící ženy. Také staří lidé, kterým by dodržení půstu mohlo vážně poškodit jejich zdraví, se postit nemusí. V každém případě je dobré se poradit s rodinným lékařem).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Leden 2017
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archiv