… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Parašat CAV (Lv 6,1 – 8,36) – Šabat hagadol 5.00/5 (100.00%) 10 ohodnocení

Každý šabat před Pesachem se nazývá Šabat hagadol, podle posledních slov haftary, kterou o tomto šabatu po čtení z Tóry pronášíme. Haftara je z knihy proroka Malachiáše 3,4-24. V předposledním, 23. verši Malachiášovy knihy se uvádí:הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה‘ הגדול והנורא. Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. Východ z Egypta – יציאת מצרים bylo osvobozením našich předků z egyptského otroctví. Kdyby nebylo tohoto osvobozeníגאולה מגלות מצרים z egyptského galutu, nebylo by ani přijetí Tóry na noře Sinaj s 613 přikázáními, včetně šabatu a nebylo by tudíž ani židovského národa. Kromě tohoto vysvobození bude ještě úplné vysvobození židovského národa – גאולה שלמה, kdy přijde Mesiáš – משיח בן דוד. Před jeho příchodem pošle Hospodin proroka Eliáše, aby Mesiášův příchod zvěstoval.

צו אֶֽת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו לֵאמֹר זֹאת תּוֹרַת הָֽעֹלָה  6,2– Přikaž Áronovi a jeho synům: Toto je řád zápalné oběti. Podobně jako předcházející paraša, tak i tato se zabývá oběťmi. Většina obětních zvířat patří do skupiny velkého skotu (krávy, býci) nebo do drobného skotu (ovce a kozy). Jsou také rituálně čistí – košer ptáci, které je možné obětovat, například holubi a hrdličky. V traktátu Bava Kama 93a se uvádí, že rabi Abahu říkal: „Ať člověk raději patří k pronásledovaným, než k pronásledovatelům.Není více pronásledovaných ptáků, než jsou hrdličky a holubi, a právě ony jsou vhodné k obětem. V Př 3,15 stojí: „וה‘ יבקש את הנרדף

A Bůh bude vymáhat trest za pronásledovaného.“ Dravci nikdy nemohou dosáhnout takové úrovně, aby byli vhodní pro svatost oběti. Pouze ptáci pronásledovaní dravci, například holubi a hrdličky jsou na takové úrovni, která je činí vhodnými k obětování Bohu. Hospodin přinést v oběť dravce, který pronásleduje slabší a prostřednictvím této oběti se přiblížit Bohu.

Během dlouhých staletí v diaspoře si židovský národ v sobě vypěstoval bytostný odpor proti pronásledovatelům a ztotožňoval se se všemi pronásledovanými. Není na světě národa, který by byl tak krutě pronásledován, jako Židé. Naši učenci říkali, že Izrael je podobný holubici nebo, že Izrael je podobný holubici, která prchá před jestřábem. Obrazně řečeno – na mnoha oltářích (asyrských, babylónských, řeckých, římských…) byla izraelská holubice obětována, ale nikdy nezáviděla dravcům jejich sílu a vlastnosti. (Podle díla rabína Šmuela Avidora Ha-Cohena „לקראת שבת „, Tel Aviv 1977)

אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל־הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּֽה 6,6 – „Oheň na oltáři bude stále udržován, nesmí vyhasnout.“ V traktátu Joma (kap. 4, halacha 6) Jeruzalémského talmudu se píše, že nesmí vyhasnout ani během cesty (putování pouští). Oheň na oltáři symbolizuje správné chování a jednání člověka. Člověk, který je doma a jehož život ubíhá „ve vyšlapaných kolejích“, ve známém prostředí, kdy je obklopen jemu známými a blízkými lidmi, je mnohem méně zranitelnější a neupadne tak lehce do osidel hříchu. Lidé, kteří ho znají a jsou mu na blízku, ho budou chránit před tím, aby sešel se správné cesty a sklouzl na šikmou plochu.

Situace je však zcela jiná, pokud je člověk na cestě, mimo svůj domov a dostane se do míst, kde nikoho nezná a kde není nikoho, kdo by ho upozornil na to, že například jeho chování není právě teď v souladu s Tórou a Božímy zákony. V takovém případě může člověk velmi rychle sklouznout na šikmou plochu. Aby se tak nestalo, musí být na cestě mnohem více opatrnější a kontrolovat stále své jednání a aby v jeho srdci i na cestě „hořel oheň jako na oltáři“.

זאת הַתּוֹרה לָֽעֹלָה לַמִּנְחָה… וּלְזֶבַח הַשְּׁלָמִֽים 7,37 – To je řád pro zápalnou oběť, pro moučnou oběť… a pro oběť hodu míru.

Proč je psáno „…a pro oběť hodu míru“? Hospodin je ten, který tvoří mír mezi oltářem a kněžími a mezi národem Izraele. Jak? Ola-zápalná oběť se spaluje úplně celá. Chatat – oběť za neúmyslný hřích se rozděluje takto: Její krev a vnitřnosti, např. tuk (chelev), ledviny atd. se spalují na oltáři, ale kůže ovce nebo kozy a její maso připadnou kněžím – kohenům. Zevach hašlamim (od slova „שלום – mír“), tedy oběť hodu míru je rozdělena takto: Její krev a vnitřnosti se spálí na oltáři a maso se rozdělí mezi kněží – kohanim a mezi syny Izraele. Tak vlastně tato oběť, která je rozdělena jak mezi Hospodina, kněží a národ synů Izraele symbolizuje mír mezi lidmi.
(Podle slov midraše תנחומא).

Podobně to vysvětluje i מדרש רבה, že výčet obětí končí obětí hodu míru – שלָמִֽים. Tato oběť je nedůležitější z obětí, neboť není vykoupením za hřích, ale je obětí za mír. Oběť „šlamim“ tvoří mír mezi národem synů Izraele a jejich nebeským Otcem.

Jednou seděl rabi Naftali Cvi z Ropczyc (1760-1827) ve svém pokoji, když tu uslyšel zaklepání na dveře. „Dále“, řekl rabi a dovnitř nesměle vstoupil mladý muž. Okamžitě na něm bylo poznat, že je celý nesvůj. Rabi Naftali se ho zeptal: „Co tě ke mně přivádí?“ Mladý muž mu začal vyprávět: „Mám jednoho velmi dobrého přítele, který však těžce zhřešil. Časem toho však litoval a nyní se chce napravit – lachzor bi’tšuva. Přišel jsem k vám, rebe, abych se zeptal, jak nejlépe to má udělat. Rabi Naftali se mladého muže zevrubně vyptával na jeho přítele. Nakonec se ho zeptal, proč tedy jeho přítel, který chce napravit svůj hřích, nepřišel osobně a proč poslal jeho? Příchozí mu odvětil: „Rebe, on se hrozně stydí a proto poslal mě.“ Rabi Naftali se podíval na mladého muže stojícího před ním a řekl mu: „Opravdu tomu nerozumím. Přece mohl přijít sám a říci, že ta špatná věc se přihodila jeho nejlepšímu příteli, který jej ke mně poslal, ne?“ Tu tento mladý chasid pochopil, že před rebem není nic skryto a že se před ním neschová za svého přítele. Tím „přítelem“, který zhřešil, byl on sám. (Podle knihy rabína Šmuela Avidora Ha-Cohena לקראת שבת, paraša צו).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Duben 2017
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiv