… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

אַֽחֲרֵ֣י מ֔וֹת שְׁנֵ֖י בְּנֵ֣י אַֽהֲרֹן 16,1 – po smrti dvou synů Áronových  Protože Job slyšel o smrti dvou Áronových synů, řekl: „אף לזאת יחרד לבי – Mé srdce se toho děsí“ (Jb 37,1). Naši učenci říkali, že Job byl potrestán muky za to, že mlčel a nevystoupil proti tomu, když faraón vydal svůj nelidský příkaz každého novorozence ze synů Izraele vhodit do Nilu. O hříchu Nádaba a Avíhú (10,1n) řekli naši učenci toto: Mojžíš a Áron šli vpředu, potom Nádab a Avíhú a za nimi ostatní synové Izraele. Tu Nádab řekl Avíhúovi: „Kdy už konečně zemřou ti dva starci, potom ty a já budeme vůdci pokolení.“ Všemohoucí jim pravil: „Uvidíme, kdo koho pohřbí.“ Otázka je, když to řekl Nádab, proč byl také potrestán Avíhú? Z toho se učíme, že ten, kdo slyší nějakou špatnost a neohradí se proti ní, ale mlčí, je také hoden trestu. Podobně Job, který když slyšel o smrti dvou Áronových synů, vzpomněl si na to, že ten, kdo mlčí ke špatnostem, bude také potrestán. Okamžitě se jeho srdce vylekalo, neboť pochopil, že také on bude potrestán za to, že kdysi mlčel a neohradil se proti faraónovu příkazu.  (Z díla נחל קדומים Chajima Josefa Davida Azulaie – חיד“א, 1724-1806)

בְּזֹ֛את יָבֹ֥א אַֽהֲרֹ֖ן אֶל־הַקֹּ֑דֶשׁ 16,3– S tímto bude vcházet Áron do svatyně. Vysvětlení nalezneme v textu předchozího verše, kde Mojžíš má varovat svého bratra, velekněze Árona, aby ten nevstupoval v libovolné době do svatyně. Áron musí znát, že nyní vchází do nejsvětějšího místa, do velesvatyně, kam ani on – velkněz nemá po celý rok přístup. Toto přísné omezení vstupu do velesvatyně má za cíl zvětšit Áronovu bohabojnost. Áron musí celý rok čekat, až jeho srdce bude naplněno vysokou měrou bázně před před Hospodinem, aby poté mohl ve velesvatyni „předstoupit“ před Hospodina. Jak následovně z textu vyplývá, popisuje službu vlekněze o Jom kipur, o Dni smíření, kdy Áron konal smírčí obřady.

הַשֹּׁכֵ֣ן אִתָּ֔ם בְּת֖וֹךְ טֻמְאֹתָֽם׃ 16,16 – který stojí u nich, uprostřed jejich nečistot. Odtud máme důkaz, že pýcha je mnohem horší než nejuhorší hříchy. Co se týče hříchů stojí psáno: „který stojí u nich, uprostřed jejich nečistot“. Tudíž dokonce i synové Izraele, kteří jsou pohrouženi v nečistotu svých hříchů, přesto je uprostřed nich Boží imanence – שכינה. Ovšem pro pyšného člověka stojí psáno: “ גְּבַהּ-עֵינַיִם, וּרְחַב לֵבָב אֹתוֹ, לֹא אוּכָל – Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím“ (Ž 101,5). V této souvislosti naši Mistři řekli: „Já (Hospodin) a on nemůžeme existovat současně na světě.“ (traktát Sota 5a). (Podle slov zakladatele novodobého chasidismu Ba’al Šem Tova, 1698-1760).

אֶת־מִשְׁפָּטַ֧י תַּֽעֲשׂ֛וּ וְאֶת־חֻקֹּתַ֥י תִּשְׁמְר֖וּ לָלֶ֣כֶת בָּהֶ֑ם אֲנִ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם18,4  – Budete jednat podle mých řádů a dbát na má nařízení, abyste se jimi řídili, neboť já jsem Hospodin, váš Bůh.

Budete jednat podle mých řádů a dbát na má nařízení ne proto, abyste za to dostali odměnu, ale díky takovému chování se povznesete k vyšším stupňům svatosti. Vaše odměna za micvu bude micva první, která s sebou přináší další micvu .שכר מצווה מצווה Avšak nemyslete si chybně, že za vyplnění micvy není žádná odměna, jak se chybně domnívali Sádok a Baitus, Antigonovi žáci. Ano, já jsem Hospodin, váš Bůh a jsem věrný svému slibu, že odměním všechny, kteří plní má přikázání. Pouze nechci po vás to, abyste plnili přikázání kvůli odměně. (Rabi Abraham Šmuel B. Sofer-Schreiber, 1815-1872, zvaný כתב סופר, rabín a představený ješívy v Bratislavě).

לֹֽא־תַעֲשׂ֥וּ עָ֨וֶל֙ בַּמִּשְׁפָּ֔ט לֹֽא־תִשָּׂ֣א פְנֵי־דָ֔ל וְלֹ֥א תֶהְדַּ֖ר פְּנֵ֣י גָד֑וֹל 19,15  Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě.Po vyjití synů Izraele z Egypta, tito došli do Mary a tam jim dal Hospodin nařízení a právní ustanovení (zákon a právo) – שָׁ֣ם שָׂ֥ם ל֛וֹ חֹ֥ק וּמִשְׁפָּ֖ט (Ex 15,25).Tato slova přikazují soudit člověka spravedlivě, dle jeho činů a ne dle jeho postavení. Soudce nesmí vynést mírný rozsudek jen proto, že člověk je chudý a naopak, nesmí vynést přísný rozsudek, neboť odsouzený je příslušníkem bohaté třídy. To bychom mohli nazvat „třídní justicí“. Pokud soudce takto jednal opačně, ve smyslu „na chudý lid musí být přísnost“, je to stejné bezpráví. Slovo „חוק“ znamená „zákon“, slovo „משפט“ je „soud“. Zákon – to je čistě litera zákona. Soud to je posouzení každého případu individuálně, s ohledem na okolnosti, na vnitřní sílu člověka, na jeho schopnost a opravdovost litovat svých skutků.

וְאָֽהַבְתָּ֥ לְרֵֽעֲךָ֖ כָּמ֑וֹךָ 19,18  – a budeš milovat svého bližního jako sebe samého. O této části 18. verše prohlásil rabi Akiba, že to je velké pravidlo v Tóře (Jeruz. Talmud, Nedarim kap. 9, halacha 4). Můžeme vysvětlit tato slova tak, že mám milovat svého bližního, neboť on je takový, jako já. Pokud mu někdo ublíží, bude mít stejný pocit křivdy, jako bych ho měl já. Pokud mu někdo projeví dobrodiní, bude mít stejné pocity radosti a vděčnosti, jako bych je měl já. Prostě nečiň svému bližnímu to, co nechceš, aby ti jiní činili. Tak to vyjádřil Hilel, když k němu přišel pohan, který chtěl konvertovat, ale žádal, aby mu učenec vysvětlil celou Tóru za tak krátkou dobu, co bude moci stát na jedné noze. Hilel pohana s tímto přáním nevyhnal, jak to před ním učinil jeho kolega Šamaj. Výše uvedenými slovy mu objasnil, že v tom je hlavní princip Tóry a vše ostatní je komentář. Hilel kandidáta na proselyta přijal, ale poslal ho domů, aby se zatím učil onen komentář (Šabat 31a). Jak dlouho se učil budoucí ger cedek – proselyta onen „komentář“, Talmud nepíše.

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Květen 2017
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiv