… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša NICAVIM – VAJELECH (Dt 29,9-30,20 a 31,1-30) 5.00/5 (100.00%) 9 ohodnocení

אַתֶּ֨ם נִצָּבִ֤ים הַיּוֹם֙ כֻּלְּכֶ֔ם לִפְנֵ֖י יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם  29,9 – „Vy všichni stojíte dnes před Hospodinem, svým Bohem, vaši představitelé podle vašich kmenů, vaši starší, vaši správci , všichni izraelští mužové , vše děti….i tvůj drvoštěp i nosič vody…“ Všichni stojí před Hospodinem. Od nejvýše postavených až po nejprostší a nejchudší. Význam toho verše je takový: V Jobově knize 3,19 se uvádí: „Malý i velký jsou si rovni, otrok je tam svobodný, bez pána.“ Tam, t.j. na nebesích se vyjasní u každého, kdo byl doopravdy „malý“ a kdo byl opravdu „velký“. Docela dobře se může stát, že tam, na nebesích je „otrok svobodný, bez pána“- člověk, který je zde, na tomto světě považován za otroka, chudáka a za všemi opovrhovaného, tam, na nebesích je na něj pohlíženo jako na více svobodného než na toho, který je na tomto světě považován za pána.

אַתֶּ֨ם נִצָּבִ֤ים 29,9 – Vy všichni stojíte … Slovo „אתם (atem) – vy“ je tvořeno stejnými písmeny jako „אמת (emet) – pravda“. Pokud stojíme či předstupujeme před Hospodina, našeho Boha, musí to být opravdu a bez sebemenšího stínu lži či podvodu z naší strany. Pouze v pravdě lze předstoupit před Soudce země ve dnech pokání – ימי תשובה.  (dle slov rabi Árona z Karlinu, zakladatele chasidské dynastie admorů, 1736-1772)

Poslední měsíc roku (elul) je předurčen k pokání, k sebezpytování a k nápravě našich ne vždy chályhodných skutků, které jsme v právě končícím roce učinili. Prostě je předurčen pro חזרה בתשובה (chazara bi-tšuva), k navrácení se k Hospodinu, k navrácení se na správnou a opravdovou cestu, s níž jsme kdesi během roku sešli. Tedy každý z nás musí opět najít svou cestu zpět k Bohu a k plnění micvot.

Ne náhodou právě v této paraše je hlavním motivem ona חזרה בתשובה :

וְשַׁבְתָּ֞ עַד־יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ וְשָֽׁמַעְתָּ֣ בְקֹל֔וֹ כְּכֹ֛ל אֲשֶׁר־אָֽנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּ֑וֹם אַתָּ֣ה וּבָנֶ֔יךָ בְּכָל־לְבָֽבְךָ֖ וּבְכָל־נַפְשֶֽׁךָ- A navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat, ty i tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší.

Při kajícné modlitbě „viduj“ se každý z nás vyznává z hříchů a pronáší: „אשמנו, בגדנו, גזלנו… – Provinili jsme se, nevěrně jsme jednali, zcizili jsme…“ Ze všech hříchů se vyznáváme v 1. osobě množného čísla – „my“. Přece větší logiku by mělo použití první osoby jednotného čísla – „já“. Já jsem přece zhřešil a já prosím za odpuštění.

V knize proroka Izajáše 60,21 se však uvádí: „ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ… – A tvůj lid, jsou všichni spravedliví, navěky obdrží do vlastnictví zemi…“

Izrael je jako jedno tělo a každý Žid představuje pouze jeden orgán tohoto těla. Jednotlivec může být hříšný, může mít nedostatky, ale jako celek – všichni – je národ synů Izraele spravedlivý. Kromě toho, když se vyznáváme každý z hříchů, musíme vzít v potaz, že všichni jsme si vzájemně odpovědni za své činy. Ve 3. kn. Mojžíšově 26,37 se uvádí: „וכשלו איש באחיו – Budou klopýtat jeden přes druhého“, Talmud (Sanhedrin 27b) to objasňuje, „že vzájemně podlehnou hříchu toho druhého“. Z toho se učíme, že כל ישראל ערבים זה בזה – všichni Židé si jsou vzájemně odpovědni za své činy. Proto se vyznáváme každý z našich hříchů v první osobě množného čísla „my“.

Já se vyznávám z hříchů, z přestupků, kterých jsem se nedopustil, ale dopustil se jich někdo jiný. Ten se naopak vyznává z některých hříchů, které on nespáchal, ale zato tyto tíží mé svědomí. To je ona vzájemná odpovědnost každého jedince za druhého a v konečné fázi za celý jednotný národ synů Izraele, který jako celek je v očích Hospodinových považován za spravedlivého.

וַהֲשֵֽׁבֹתָ֙ אֶל־לְבָבֶ֔ךָ בְּכָ֨ל־הַגּוֹיִ֔ם אֲשֶׁ֧ר הִדִּֽיחֲךָ֛ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ שָֽׁמָּה׃ וְשַׁבְתָּ֞ עַד־יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙… 30,1-2  – …a ty si to vezmeš k srdci, kdekoli budeš ve všech národech, do kterých tě zapudí Hospodin, tvůj Bůh, a navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu. U Maimonida jsme nalezli mínění, že o opravdovém pokání lze hovořit pouze tehdy, když Hospodin může dosvědčit o kajícníkovi, že tento se již nevrátí k páchání hříchu (Hilchot tšuva, kapitola 2, halacha 2). Toto naznačuje část výše zmíněného verše „וְשַׁבְתָּ֞ – a navrátíš se“. Bude to tvé opravdové niterné rozhodnutí se vrátit עַד־יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ“ – k tomu, až Hospodin bude moci dosvědčit (עד – ve smyslu svědectví – עדות) o tobě, že se již nevrátíš k hříchu.

וְשַׁבְתָּ֞ עַד־יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ וְשָֽׁמַעְתָּ֣ בְקֹל֔וֹ 30,2  – A navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu a budeš poslouchat…  Když umístíme hořící svíci do temného prostoru, tak temnota okamžitě zmizí a nezbude po ní ani památky, jakoby tam nikdy nebyla. Podobně je to s člověkem, který se navrátil k Hospodinu. Ačkoliv dříve hřešil a sešel se správné cesty, v okamžiku, kdy se opět navrátil k Hospodinu – חזר בתשובה, stal se novým člověkem. To je vysvětlení výše zmíněných slov Tóry. (Baal Šem Tov, zakladatel moderního chasidismu, asi1698-1760)

וְשָׁ֨ב יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ אֶת־שְׁבֽוּתְךָ֖ וְרִֽחֲמֶ֑ךָ 30,3  – Pak navrátí Hospodin, tvůj Bůh tvé zajaté a smiluje se nad tebou. Hříchy rodí v lidském srdci krutost. Znamením toho, že se člověk vrátil k Hospodinu a že se upřímně kál je skutečnost, že se začal chovat slitovně. (Podle rabiho Šmelke Horowitze z Mikulova 1726-1778)

וַיֵּ֖לֶךְ מֹשֶׁ֑ה וַיְדַבֵּ֛ר אֶת־הַדְּבָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה אֶל־כָּל־יִשְׂרָאֵֽל׃ 31,1  – Mojžíš šel a vyhlásil celému Izeaeli tato slova.

Proč se v Tóře neuvádí kam šel Mojžíš? Neboť pravý smysl tohot verše je, že náš učitel Mojžíš vešel do srdce každého ze synů Izraele. V každém Židovi, ať žije v jakémkoli pokolení, je jiskra pocházející z Mojžíše. (Podle slov starých mistrů)

„Mojžíš šel“ – dokonce i poté, kdy Mojžíš odešel z tohoto světa „vyhlásil celému Izraeli tato slova“. Mojžíš neustále pronáší slova Tóry celému Izraeli. Každá aktualizace či nové objasnění slov Tóry (חידוש), které kdykoliv učiní jakýkoli Žid, vychází z Mojžíšovy obrovské duchovmní síly. Proto naši učenci nazývali své učené žáky „Moše“, například: „Moše, hezky jsi to vyjádřil“.(Podle díla נועם מגדים rabiho Eliezera Horowitze, zemř. 1806).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Září 2017
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archiv