… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša VAERA (Ex 6,2 – 9,35) 4.17/5 (83.33%) 6 ohodnocení

 

וּשְׁמִ֣י יְהוָ֔ה לֹ֥א נוֹדַ֖עְתִּי לָהֶֽם 6,2– Ale své jméno Hospodin jsem jim nedal poznat. Hospodin je Bohem našich praotců Abrahama, Izáka a Jákoba a jejich potomků. Ačkoli měl s nimi velmi těsný kontakt, první, komu se dal poznat Bůh jménem J-H-V-H (Hospodin, Věčný), byl náš učitel Mojžíš, následovník a důstojný pokračovatel víry praotců.V traktátu Sanhedrin 111a se uvádí: חבל על דאבדין ולא משתכחין neboli חבל על אלו שאבדו ואינם נמצאים (כאן אתנו) – Škoda těch, kteří odešli na věčnost a nejsou zde s námi. Tato slova pronášíme na památku zemřelých.V jednom velkém městě, kde však žilo velmi málo souvěrců studujících Tóru, se představitelé židovské obce rozhodli, že jmenují jednoho velkého učence rabínem komunity. Vychloubali se před ním, že v jejich městě jsou pochováni tací velikáni, jako například rabi David ha-Levi Segal (1586-1667), zvaný podle svého díla הט“ז nebo rabi Abraham Gombiner (1637-1683), autor díla מגן אברהםči rabi Akiba Eiger (1761-1837). Proto je rabínský úřad v jejich městě velmi ceněn a pro každého, kdo je tam rabínem, je to velká čest. Časem však tento učenec zjistil, že rabi Segal je pohřben ve Lvově, rabi Gombiner v Kaliszi a rabi Akiba Eiger v Poznani. Proto se obrátil na představitele obce a zeptal se jich: „Proč jste mě obelhali?“ Oni mu však odvětili: „Rabi, v žádném případě jsme tě neoklamali. Ve Lvově se učí הטורי זהב rabi Segala, proto tam není vůbec pohřben, naopak – on tam žije! Podobně v Kaliszi žije rabi Gombiner, protože se tam učí jeho dílo אברהם מגן. Taktéž v Poznani je stále živý rabi Akiba Eiger, protože se tam učí knihy, které napsal. Zde však, v našem městě, protože tu není nikoho, kdo by se učil jejich díla, jsou tu pohřbeni tito velikáni spolu se svými knihami, které napsali….“Toto je vysvětlení slov: „חבל על דאבדין“ – škoda těch, které ztrácíme tak, že jejich činy, slova a myšlenky nemají pokračovatele mezi živými.“ולא משתכחין“ – to je opravdová ztráta. Pokud však jsou žáci a následovníci díla zemřelých, pak to ztráta není.(Podle knihy שער בת רבים rabína Chajima Arie Leiba ben Josefa z Jedwabneho).

.אני ה‘ וְהֽוֹצֵאתִ֣י אכםוְהִצַּלְתִּ֥י אתכם…. וְגָֽאַלְתִּ֤י אתכם… וְלָֽקַחְתִּ֨י אתכם6,6-7 Já jsem Hospodin vyvedu vás…., vysvobodím vás…, vykoupím vás…, vezmu si vás za lid….Čtyřikrát Hospodin slibuje svému lidu brzké osvobození z egyptského otroctví. Vždy k tomu používá jiného slova. Hebrejsky to nazýváme ארבע לשונות הגאולה, neboli čtyři jazyky vykoupení. Na paměť toho pijeme během sederové večeře čtyři poháry vína.

 

וַתֵּ֣לֶד ל֔וֹ אֶֽת־אַהֲרֹ֖ן וְאֶת־מֹשֶׁ֑ה  6,20– a porordila mu Árona a Mojžíše . Tóra zde záměrně uvádí, že Mojžíš a Áron se narodili jako obyčejní lidé rodičům z masa a krve. Přesto se stali největšími proroky a vůdci našeho národa, a to díky své činnosti a skutkům o nichž sami rozhodli, že je budou konat. Mojžíš a Áron nesestoupili na svět jako andělé s nebes. Z této skutečnosti se učíme, že každý člověk má možnost prostřednictvím svých skutků dosáhnout nejvyšších mravních a lidských kvalit a z tohoto hlediska být podobný Mojžíšovi a Áronovi. (Podle díla ספר המורה והתלמוד).

רְאֵ֛ה נְתַתִּ֥יךָ אֱלֹהִ֖ים לְפַרְעֹ֑ה וְאַֽהֲרֹ֥ן אָחִ֖יךָ יִֽהְיֶ֥ה נְבִיאֶֽךָ׃  7,1– Pohleď, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraóna Bohem, a Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem.Tak, jako spojení mezi Bohem a světem se uskutečňuje prostřednictvím proroka, tak Áron vytvoří spojení mezi tebou a faraónem. (Podle díla ספר המורה והתלמוד).

8,5. 8לְמָתַ֣י אַעְתִּ֣יר לְךָ֗…. וַיִּצְעַ֤ק מֹשֶׁה֙ אֶל־יְהוָ֔ה  – kdy mám prosit za tebe…. a Mojžíš volal k Hospodinu.. „Prosba“ a „volání“ jsou dvě slova z deseti, která podle našich učenců vyjadřují „modlitbu“. Egyptský galut (diaspora) uzavřel synům Izraele ústa, takže se nemohli normálně modlit. Jazyk synů Izraele byl, podobně jako oni, spoután egyptským galutem. Teprve deset egyptských ran, jimiž Bůh trestal faraóna a Egypťany a které ukončily galut, „otevřelo ústa“ synům Izraele, takže se mohli již modlit plnohodnotnou modlitbu a nejen k Hospodinu volat. (Podle díla חדושי הרי“ם rabína Jicchaka Meira Altera, 1799-1866, prvního rebeho z Góry).

V této paraše se uvádí prvních sedm z deseti egyptských ran. První tři rány – tresty koná Hospodin prostřednictvím Mojžíšova staršího bratra Árona. Proč? Protože vody Nilu zachránily Mojžíšovi život, takže ten nemá právo zkazit jeho vody a proměnit je na krev (dam) a poté dopustit, aby z Nilu vylezly žáby (cefardea) a zaplavily celý Egypt. Podobně tomu bylo i s třetí ranou, kdy prach (písek) země proměnil Hospodin prostřednictvím Árona na vši (kinim). Mojžíšovi písek pomohl, když do něho zahrabal mrtvolu brutálního egyptského dozorce. Proto nemá Mojžíš právo zkazit písek a proměnit jej na vši.

דם – krev (7,14-25). Zkažení vod Nilu a vodních pramenů. Z vody se stala krev.

צפרדעים – žáby (7,26-8,11). Z Nilu vylezly žáby a zaplavily celý Egypt.

כינים – vši (8,12-15).

ערוב – divoká zvěř (8,16-28).

דבר – dobytčí mor (9,1-7).

שחין – vředy (9,8-12).

ברד – krupobití (9,13-35).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Leden 2018
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiv