… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Druhý Chrám

muftí Muhammad Ahmad Hussein

muftí Muhammad Ahmad Hussein

Židovský Chrám na Chrámové hoře v Jeruzalémě nikdy neexistoval. Prohlásil to 25. října 2015 v rozhovoru pro Kanál 2 izraelské televize velký muftí jeruzalémský šejch Muhammad Ahmad Hussein (محمد أحمد حسين).

Na otázku, zda souhlasí, že na Hoře byl židovský Chrám, muftí v arabsky vedeném rozhovoru odpověděl, že mešita al-Aksá byla mešitou „před 3.000 lety a před 30.000 lety“ a že jí je „od stvoření světa a nikdy nebyla ničím jiným.“

„Toto je mešita al-Aksá, která postavil Adam, mír s ním, anebo andělé v jeho době,“ dodal muftí ve vztahu k mešitě, která byla prokazatelně postavena v 8. století chalífou Abd al-Málike ibn Marvánem.

Pokračovat ve čtení “Velký muftí jeruzalémský: Na Chrámové hoře nikdy nebyl židovský Chrám (+ video)” »

Část nálezu bronzových mincí – Izraelský památkový úřad

Část nálezu bronzových mincí – Izraelský památkový úřad

Keramické střepy, které před několika měsíci nalezl inspektor Izraelského památkového úřadu (רשות העתיקות) během prací na novém projektu modernizace silnice č. 1 vedoucí z Jeruzaléma do Tel Avivu, vedly k zahájení archeologického výzkumu stavební lokality. Během průzkumu archeologové objevili židovské sídlo pocházející z konce období druhého Chrámu, o němž dosud nebyly žádné zmínky v tehdejších pramenech. V jednom z nalezených zbytků domu archeologové objevili výjimečný poklad bronzových mincí, které razili židovští povstalci během prvního protiřímského povstání (66-70 o.l.). Poklad obsahuje 114 mincí, které byly uloženy v keramické nádobě. Podle slov archeologů Pabla Betzera a Eyala Marka, kteří výzkum vedou, byl poklad mincí ukryt pravděpodobně několik měsíců před zničením Jeruzaléma a zbořením druhého Chrámu. Poklad byl ukryt v rohu jedné z místností domu, jehož zbytky archeologové objevili. Poklad spočíval pravděpodobně ve výklenku stěny nebo pod podlahou. Během výzkumu archeologové odkryli ještě zbytky dvou dalších místností a dvůr náležejících k této budově. Dům byl postaven v 1. stol. př.o.l. a byl zničen během potlačení povstání Římany, roku 69 nebo 70 o.l. Pokračovat ve čtení “Nedaleko Jeruzaléma nalezeny mince ražené těsně před zničením druhého Chrámu” »

Beth_Yaacov_Torah Během 9. Avu, který nám připomíná nejen zboření obou Chrámů v Jeruzalémě, ale i příčiny, které k tomu vedly je náš smutek tak velký, že se jako jedno ze znamení smutku neučíme Tóře. Pro člověka, který se tóře neučí po celý rok to jistě není nic převratného. Jinak je tomu u toho, kdo Tóru studuje každý den. Pro ty, kteří si pod tím nedovedou nic moc představit si dovoluji vysvětlení. Známe pojem židovská duše, to je duše, kterou žid dostane, když se narodí a která činí jeho život životem. Pro svojí úspěšnou existenci potřebuje návod k použití a tím je Tóra. A protože Tóře je někdy těžko rozumět existuje spousta komentářů a komentářů ke komentářům. Tóra samotná je neměnná, ale komentáře jsou, abychom řekli dnešním jazykem, updaty. Židovská duše je tedy neustále pod určitým tlakem se učit, analyzovat, updatovat a evaluovat. Protože dnešní židovský svět je poznamenán katastrofou Šoa a mnohé židovské duše zůstaly bez možnosti žít tak, jak byly stvořeny, strádají. Důvodem pro to může být například fakt, že člověk vůbec neví , že je nositelem židovské duše. I to ale Tóra předpokládala a jeden z midrašů to demonstruje na příběhu menory (svícnu) z ještě přenosného svatostánku, který později našel své místo v Chrámu a jehož podobu známe z Titova vítězného oblouku. Midraš říká, že ještě dávno po té, kdy Chrám nebude existovat, budou v židovských duších jiskry ze světla, které hořelo v tomto svícnu. Pokračovat ve čtení “Devátý av – svátek revitalizace” »

800px-Arch_of_Titus_Menorah1-500x300Zítra, 5. srpna ve 20.39 hodin večer začíná půst Devátého avu – תשעה באב. V tento nejsmutnější den židovského kalendáře vzpomínáme vlastně na zboření dvou jeruzalémských Chrámů – prvního, který zbořili Babylóňané roku 586 př.o.l. a druhého zbořeného Římany roku 70 o.l. Zničení prvního Chrámu a baybylónské zajetí byla opravdu tragická období pro tehdejší židovstvo. Nejenže jsme ztratili politickou nezávislost, neboť zaniklo Judské království a Babylóňané změnili jeho území v jednu ze svých provincií, ale většina židovského lidu byla ve dvou vlnách (r. 597 a 586 př.o.l.) odvedena do Babylónie. Zde naši předci sice žili pod kontrolou Babylóňanů, ale měli i určitou vnitřní autonomii. Tam, v zemi cizinců, jim dodával naději na návrat do Erec Jisrael prorok Ezechiel, který se stal duchovním vůdcem judských zajatců, s jejichž první vlnou přišel do Baylónie. Jeho vidění o údolí plném suchých kostí (37.  kapitola) je alegorií na zajetí, v němž je židovský lid podobný suchým kostem, ale i proroctvím o návratu „mrtvého“ lidu do vlasti, do Svaté země, kde bude vzkříšen k novému životu. Pokračovat ve čtení “Devátý av – před 1944 lety byl zničen druhý jeruzalémský Chrám” »

luachTohoto dne v roce 350 př. o. l. byla dokončena stavba druhého Svatého Chrámu v Jeruzalémě, jak je zapsáno v biblické knize Ezra (6:15). Znovuvýstavba Chrámu začala za Kýra (Cyrus), kdy Peršané poprvé převzali vládu v Babylonské říši. Stavba pak byla přerušena na 18 let a pokračovala až s požehnáním Dáreia II., perského krále, o němž se říkalo, že byl synem Ester.

Druhému Chrámu chybělo mnoho ze slávy Prvního Chrámu: nebyla v něm žádná Archa úmluvy a už nedocházelo ke každodenním zázrakům a vystoupením proroků. Druhý Chrám stál 420 let, než byl v roce 70 o. l. zničen Římany.

 

luachTohoto dne v roce 354 př. o.l.předpověděl prorok Zachariáš znovuvybudování Sionu, jak je zaznamenáno v biblické knize Zachariáš (1:7 a následující). Perský král Dáreus (někdy také psáno Dárius) dal souhlas k výstavbě druhého svatého Chrámu a Zachariáš lid káral, že ihned nevyužil příležitosti ke stavbě.

luachVýročí (Jahrzeit, járcajt) Ezry, vůdce židovského lidu v době návratu z babylonského exilu a výstavby Druhého Chrámu. Ezra byl zakladatel Velkého shromáždění, složeného ze 120 proroků a mudrců, které se zabývalo důležitými záležitostmi, jako například standardními texty, které dnes najdeme v židovských modlitebních knížkách.

Ezra byl otevřeným kritikem asimilace, zejména pak Židů, kteří dali přednost setrvání v Babylonii před návratem do Izraele. Je život a činy jsou zaznamenány v biblické knize Ezra. Zemřel ve 4. století př. o. l.

luachTohoto dne v roce 165 př. o. l. Makabejští porazili řeckou armádu a znovuzasvětili Svatý Chrám v Jeruzalémě. Nalezli jen jediný džbánek čistého oleje, zapálili menoru, která zázračně hořela celých 8 dní.

Také v tento den – o 1.100 let dříve – Mojžíš a židovský lid dokončili stavbu Archy úmluvy (משכן, Miškan, Mishkan), přenosného svatostánku, který je doprovázel během 40 let putování pouští. Archa nebyla nicméně zasvěcena ještě po další 3 měsíce. Tradice říká, že 25. Kislev byl „vykompenzován“ o staletí později – kdy se stal chanukový zázrak a byl znovuzasvěcen Chrám. V současnosti vždy 25. Kislevu Židé po celém světě rozsvěcují chanukové menory na připomínku zázraku s olejem a jeho poselství, které dodnes prosvěcuje naše životy.

luachTohoto dne v roce 354 př. o. l. prorok Chagaj (חגי, Haggai, česky Ageus) povzbuzoval Židy, aby znovu vybudovali Svatý Chrám – stavební projekt, který byl zahájen 18 let předtím, ale byl zastaven kvůli politickému tlaku. Chrám pak stál 420 let, než byl zničen Římany roku 70 o. l. Týž den také Chagaj prorokoval pád velké perské říše, který v konečném důsledku vedl k osvobození Židů. Uvedené události jsou zaznamenány v druhé kapitole biblické knihy Chagaj (Ageus).

luach4. kislevu 346 př.o.l. přijela do Jeruzaléma delegace babylonských Židů, aby se zeptala proroka Zachariáše, zda má být svátek Tiša B’Av (Tisha B’Av) do budoucna zrušen (Zachariš kapitola 7.). Tiša B’Av je vzpomínka na zničení Chrámu, a tou dobuou byl právě budován Druhý Chrám.

Odpověď, zachycená v Talmudu, zněla, že pokud Izrael zůstává pod cizí vládou, potud svátek zůstává – i když je Chrám postaven. Ale pokud je Chrám postaven a Izrael si vládne sám, pak se svátek má změnit na den oslav. Protože Druhý Chrám byl následně zničen (také na Tiša B’Av, o 420 let později Římany), je tento svátek dnes připomínán stále jako židovský národní den smutku.

 

img437034Archeologové objevili v Galileji, severně od národního parku Zippori (Tzippori) pozůstatky staré židovkské vesnice Sichin. Vesnici odkryl tým pod vedením Dr. Mordechaje Aviama z Galilejskéého archeologického ústavu při Akademickém institutu Kineret. Vesnice Sichin je zmíněna v díle Josefa Flavia (37-100 o.l.) jako jedno z prvních měst v Galileji založených v období druhého Chrámu (515 př. o.l – 70.o.l) . V Talmudu (Gemaře) je Sichin zmíněn jako vesnice v blízkosti Tzippori. Archeologové našli pozůstatky synagógy a mnoho fragmentů keramiky a další předměty, které dokládají, že ve vesnici byla keramická dílna. Pokračovat ve čtení “Archeologové objevili židovskou vesnici z období druhého Chrámu” »

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2017
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiv