… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Josephus Flavius

Foto Dr. M. Eisenberg, Univerzita Haifa

Foto Dr. M. Eisenberg, Univerzita Haifa

Archeologická lokalita bývalého města SUSITA neboli Antiochia Hippos leží na svazích Golanských výšin nedaleko východního břehu Genezaretského jezera asi 12 km východně od Tiberiasu. Susita byla založena v polovině 2.stol. př.o.l. a byla jedním z deseti helenistických měst – Dekapolis, která se jejichž řečtí či zcela helenizovaní obyvatelé byli spjati mnohem více s helenistickou a později římskou kulturou než okolní semitské obyvatelstvo. Město – polis SUSITA ovládalo celou oblast na východním břehu Genezaretského jezera, zvláště pak území na Golanských výšinách. V městě, jako v každém polisu byly chrámy, otevřená a krytá tržiště, lázně, hlavní ulice lemovaná mramorovými sloupy, veřejné budovy a divadlo. Jak píše Josephus Flavius, Susita byla pohanským městem a soupeřila s nedalekým židovským městem Tiberiasem. Po potlačení Bar Kochbova povstání císařem Hadrianem roku 135 o.l. a přeměnou Judeje na Palestinu začalo pro Susitu období rozkvětu. Město bylo rozšířeno a obehnáno novými hradbami a velkolepě přestavěno v římském stylu. Byl postaven chrám císaři, nové divadlo a akvadukt. Pohanství se zde drželo velmi houževnatě, neboť ještě roku 300 není o křesťanech v Susitě nic známo. Teprve roku 359 se stává město sídlem biskupa. V křesťanských pramenech je zmínka o biskupovi Šimonovi ze Susity. V byzantské éře zde bylo osm kostelů. Zanedloho poté, roku 363 postihlo město a okolí silné zemětřesení, jemuž padlo za oběť mnoho obyvatel a bylo zničeno dosti budov. Z tohoto zemětřesení se však město částečně vzpamatovalo. K tomuto období se také váže nejnovější archeologický nález, totiž kostra ženy, na níž archeologové Haifské univerzity, kteří pod vedením Dr. Michaela Eisenberga vedou výzkum, našli zlatý medailon v podobě holubice s perlami. Nakonec bylo město zcela zničeno v lednu roku 749 druhým velkým zemětřesením. Poté, zbylí obyvatelé město opustili navždy.

Pokračovat ve čtení “Vzácný archeologický nález v severoizraelské Susitě (Hippos)” »

imagesV  úterý s rozbřeskem (15. července)  držíme Půst 17. tamuzu, který končí s východem hvězd 22:12. Tento den se během židovských dějin přihodilo šest špatných událostí, které pak ovlivnily budoucnost našeho národa. Časově seřazené jsou takto:

1. Mojžíš rozbil desky Zákona (Desatero), které mu dal Hospodin na hoře Sinaj, když se na vlastní oči přesvědčil, že jeho lid opustil Boha a udělal si modlu zlatého telete.
Pokračovat ve čtení “Půst sedmnáctého tamuzu” »

luachTohoto dne v roce 67 o. l. obsadili římští vojáci Gamlu, pevnost na izraelských Golanských výšinách, a pozabíjeli všechny její obyvatele. Starověký historik Josephus Flavius, vůdce židovské vzpoury proti Římanům, opevnil Gamlu jako hlavní středisko odporu v roce 66 o. l. Římané se pokusili do města vniknout pomocí obléhací rampy, ale byli obránci odraženi. Nicméně druhý pokus již byl úspěšný a podařilo se proniknout opevněním a město dobýt. Tisíce obyvatel byly zmasakrovány, zatímco další obyvatelé dobrovolně ukončili život skokem z vrcholu skalní stěny. Oblast starověké Gamly byla archeology objevena v 70. letech 20. století. Pozůstatky jsou chráněny jako národní park.

img437034Archeologové objevili v Galileji, severně od národního parku Zippori (Tzippori) pozůstatky staré židovkské vesnice Sichin. Vesnici odkryl tým pod vedením Dr. Mordechaje Aviama z Galilejskéého archeologického ústavu při Akademickém institutu Kineret. Vesnice Sichin je zmíněna v díle Josefa Flavia (37-100 o.l.) jako jedno z prvních měst v Galileji založených v období druhého Chrámu (515 př. o.l – 70.o.l) . V Talmudu (Gemaře) je Sichin zmíněn jako vesnice v blízkosti Tzippori. Archeologové našli pozůstatky synagógy a mnoho fragmentů keramiky a další předměty, které dokládají, že ve vesnici byla keramická dílna.

Pokračovat ve čtení “Archeologové objevili židovskou vesnici z období druhého Chrámu” »

???????????????????????????????

Dr. Jechiel Frisch

V neděli 9. června (roš chodeš tamuz) se uskutečnilalogo(61) ve Vyšší akademické pedagogické škole „Šeanan“ na haifském předměstí Kiriat Šmuel jednodenní konference věnovaná životu a dílu židovského historika a přímého účastníka protiřímského povstání Josefa ben Matitjáhú, zvaného Josephus Flavius (37-100 o.l.). Konferenci zahájil ředitel ústavu dr. Jechiel Frisch a prvním přednášejícím byla profesor Daniel Schwartz z Hebrejské univerzity, který se specializuje na období druhého Chrámu. Ve své přednášce upozornil na změny popisu shodných událostí, jak je zaznamenal Josehus Flavius v díle Židovská válka (sedmdesátá léta 1. stol.) a o dvacet let později v díle Židovské starožitnosti. Změny v popisu shodných historických událostí svědčí též o změně, kterou Flavius prošel, z Judejce na diasporního Žida. Dalším tématem byly biblické osobnosti v díle Josepha Flavia, respektive srovnání biblického textu s Josephovými slovy. Adi Blacher, doktorand z Univerzity Bar-Ilan srovnával biblický text o povolání Šaula na krále s textem Josepha Flavia. Podobně i Šimon Vogel doktorand z Ben Gurionovy univerzity v Beer Ševě srovnával příběh o narození Samsona se slovy Flavia a midrašem Bemidbar Rabba. Také dr. Michael Avioz z Univerzity Bar Ilan hovořil o Josephově komentáři k Samuelově knize. Dále vystoupil dr. David Nachman, ředitel Midraši pro vzdělávání k managementu v Kfar Adumim hovořil o vztahu Flavia k třem hlavním proudům v tehdejší společnosti a o jeho názorech či postojích k halaše. Dalším z přednášejících byl dr. Eliezer Sariel z college Šeanan, který hovořil o židovské ortodoxní kritice Josepha Flavia, zvláště v díle rabína a historika Jicchaka Eizika Halevy Rabinowitze. Dalším z vystupujících byl rabín dr. Yaron Silberstein, lektor Talmudu v college Šeanan, který se ve své přednášce zaměřena na Josepha Flavia jako na jeden z pramenů k halachickým ustanovením sionistických rabínů, zvláště vrchního rabína IDF Šlomo Gorena. Rabín Silberstein ve své přednášce vzpomněl značný přínos prof. Davida Flussera ke studiu osobnosti a doby Josepha Flavia. Posledním z přednášejících byl rabín Dr. Jechiel Lash, tématem jeho referátu byl význam losů, které měly určít smrt povstalců v Jotvatě a na Masadě. Přestože Vyšší akademická pedagogická škola není univerzitou v plném slova smyslu, výběr a úroveň přednášek odpovídaly univerzitnímu standardu.

Pokračovat ve čtení “Vědecká konference o životě a díle Josepha Flavia” »

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Duben 2021
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Archiv