… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
kašrut

img_4411a

A. Gunsberger s rabínem Amerického vojenského letectva

4e0426040dbc1cf2c295dcae4bcbd04d83212d24a277ecf16fpimgpsh_fullsize_distrV New Yorku se konal současný největší veletrh košer potravin. Zúčastnili se jej výrobci a distributoři z celého světa a nechyběl ani zástupce České republiky, který se sám výrobou a distribucí košer potravin zabývá, majitel košer restaurace King Solomon, Aaron Gunsberger. Je jasné, že do USA necestoval jen sám za sebe, ale také jako zástupce českých výrobců, kteří mají zájem proniknout na tento velmi zajímavý trh, anebo na něj již pronikli. Kašrut je dnes velmi populární zejména v USA ale i v Asii a to ne pouze v rámci židovské komunity. Po návratu z USA slíbil A. Gunsberger seznámit čtenáře eretz.cz se zajímavostmi o košer produktech a novinkách. Pro představu o rozmanitosti košer produkce přinášíme  zatím pouze fotodokumentaci, kterou nám pan Gunsberger  laskavě poskytl. Pokračovat ve čtení “Náš člověk na Kosher Festu v New Yorku” »

ABU GOSH RESTAURACE Současné vlna teroru, který znepokojuje izraelské obyvatele, nese s sebou také ekonomické problémy. Jedná se například o propad desítek procent v tržbách restaurací a kaváren. Proto se kavárníci a majitelé restaurací snaží ekonomický dopad teroru na jejich podniky různými způsoby minimalizovat a překonat toto nelehké období. Například řediteli restaurace Abu Gosh Danu Feldmanovi v průmyslovém a obchodním parku „Airport City“, který je nedaleko mezinárodního Ben Gurionova letiště, se během posledních měsíců loňského roku snížily tržby o 30 procent. Dan Feldman otevřel svou stylovou arabskou restauraci, která nese název arabské vesnice Abu Gosh u Jeruzaléma, v březnu 2015. Jak Feldman uvedl, „v tomto parku bylo potřeba zařízení podávající orientální jídla. Restaurace začala jako nekošer masová restaurace specializující se na arabskou orientální kuchyni a nabízela různé druhy mas a klasický arabský chumus podle receptury z Abu Goshe. Vlna teroru, která začala počátkem října loňského roku se velmi neblaze odrazila na návštěvnosti podniku. Pokračovat ve čtení “Potvrzení o kašrutu může být klíčem k úspěchu” »

parašaNoe a potopa světa.
Noe byl spravedlivým a dokonalým mužem ve své generaci, ve svém pokolení. Proč nám Tóra zdůrazňuje, že Noe byl spravedlivým a dokonalým ve svém pokolení? Komentátor Raši, který žil v letech 1040-1105 ve Francii, to vysvětluje takto: Z jedné strany to je pochvala pro Noema. Noe žil v pokolení zlých a zvrácených lidí. Přestože žil v takovém prostředí, nezkazil se nepodlehl jejich špatnému vlivu a byla stále spravedlivým.
Na druhou stranu Raši uvádí, že byli i učenci, kteří slova „ve svém pokolení“ považovali za Noemův nedostatek. Neboť kdyby žil později, v Abrahamově době, nikdo by jej nepovažoval za spravedlivého. Přece se Noe Abrahamovi nemůže co do spravedlnosti a dokonalosti vyrovnat. (Podle Rašiho komentáře).

Rav Huna jménem rabiho Joseje učil: Již 120 let před potopou světa Bůh varoval všechny lidi, když neviděl, že by se chtěli zlepšit a napravit své špatné a zvrácené chování. Proto nakonec nařídil Noemovi, aby začal stavět archu (velkou loď). Noe pak začal sázet cedry. Lidé se ho ptali, proč sází cedry. On jim odpověděl, že Bůh rozhodl zničit celý svět a uvést na něj potopu. Proto mu přikázal, aby z cedrového dřeva postavil velkou loď, na níž se zachrání s celou svou rodinou. Lidé se mu smáli a vysmívali, říkali o něm, že se zbláznil. Pokračovat ve čtení “NOACH (NOE) (Gn 6,9 – 11,32)” »

Johnnie Walker Black LabelKuriózní a přitom vlastně nijak překvapující spor nyní probíhá v Izraeli o košer status oblíbené skotské whisky Johnnie Walker Black Label. A přestože názory jsou na první pohled zcela protichůdné, pravdu mají vlastně všichni.

Pokračovat ve čtení “Je Johnnie Walker – Black Label košer? Aneb všichni mají pravdu” »

1 tora9,1
ויהי ביום השמיני…. – Bylo pak osmého dne, tu zavolal Mojžíš Árona, jeho syny…
Paraša začíná slovesem „היה – byl“. Sloveso však je ve formě budoucího času „יהי – bude“, ale před ním stojí „ו“, které nazýváme vav consecutivum, a to mění čas slovesa z budoucího na minulý, proto: „Bylo pak osmého dne…“
Toto vav consecutivum vytváří jakousi spojnici mezi minulostí a budoucností.
V minulosti jsme měli sedm pastýřů – רועים שבעה – Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, Mojžíše, Árona a Davida. Osmým pastýřem, kterého v budoucnu povolá Hospodin, bude námi očekávaný Mesiáš – משיח.
V našich dějinách byly pouze dvě osobnosti, které byly proroky a současně měly královské pravomoci – Mojžíš a poslední ze soudců, prorok Samuel. V budoucnosti i v osobě Mesiáše se budou snoubit vlastnosti proroka s pravomocí krále.

10,1-2
Áronovi synové Nádab a Avíhú vzali každý svou kadidelnioci, dali do ní oheň a na něj kadidlo.Přinesli před Hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal. I vyšlehl oheň od Hospodina a pozřel je, takže zemřeli před Hospodinem.
Toto místo je velmi nejasné a mnozí komentátoři je vysvětlují různě. Raši, uvádí například mínění rabi Eliezera, který tvrdil, že vynesli halachické ustanovení v přítomnosti svého učitele Mojžíše (Sifra, Eruvin 63a). Rabi Jišmael například tvrdí, že přišli před oltář opití vínem a proto zemřeli. Po jejich smrti také Hospodin přikazuje Áronovi, že on ani jeho synové nesmí pít víno nebo opojný nápoj, pokud budou vcházet do stanu setkávání (10,8). Pokračovat ve čtení “Paraša ŠMINI (Lv 9,1 – 11,47)” »

Marian Jurečka

Marian Jurečka

Ministr zemědělství Marian Jurečka je od pondělí na třídenní pracovní návštěvě Izraele, kde se sešel na jednání se svým rezortním protějškem. Ministři Yair Shamir a Marian Jurečka spolu debatovali o rozvoji vzájemného obchodu, problematice sucha nebo o spolupráci v oblasti zemědělské vědy, výzkumu a vývoje.

„Chtěli bychom docílit zjednodušení našich obchodních kontaktů, hlavně při udělování „kosher“ certifikace. S tím samozřejmě souvisí úzká spolupráce našich dozorových orgánů, které přikládáme velkou důležitost,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Pokračovat ve čtení “Ministr Jurečka v Izraeli: Měli bychom zjednodušit podmínky vzájemného obchodu” »

Dnes večer (31.3.) začíná nový měsic nisan, to znamená, že se blíží svátek Pesach a ve většině domácností ale také synagógách se na tento svátek již připravují. Jedním z důležitých atributů svátku jsou macesy, které se v dnešní době pečou strojově. Nejvzácnější jsou ovšem macesy pečené ručně při dodržení všech pravidel jak jsou popsána v Talmudu. Podívejme se, jak se tento několik tisíc let starý recept připravuje dnes.

Košer česká vepřová šunka?

Košer česká vepřová šunka?

PUTNA (PUrimová Tisková ageNturA): Naprostý šok dnes vyvolala zatím neoficiální informace, že vepřová šunka významného českého výrobce získala v Izraeli hechšer – potvrzení o tom, že odpovídá pravidlům židovského stravování, a to dokonce v přísné formě „košer pro Pesach“ a od jednoho z předních rabínů. Informaci přinesl s odvoláním na své zdroje Štefan Lekavý z webu Čečenská pozice.

O tom, který výrobek byl takto oceněn a kterým rabín hechšer vydal zatím není veřejně nic známo. Informace má být zveřejněna na slavnostní prezentaci společnosti 1. dubna v Praze.

Pokračovat ve čtení “ŠOK! Česká vepřová šunka v Izraeli oceněna jako košer pro Pesach!” »

65789211-38fc-4e35-83dc-ff7da6424c58

prof. Irena Lipowitz foto radio Trójka

Polská ombudsmanka prof. Irena Lipowitz vydala zprávu, z které vyplývá, že by měly být kodifikovány zákony, které by legalizovaly porážku podle židovské tradice. Vytvoření takového zákona je záležitostí lidských práv.

Košer porážka byla v Polsku vloni zakázána s tím, že se jedná o týrání zvířat. Polsko za to bylo kritizováno jak vlastní židovskou komunitou, tak i z Izraele a Evropských židovských komunit. Izraelské ministerstvo zahraničí označilo zákaz košer porážky za překážku revitalizace židovských komunit v Polsku. Ovšem na politiky ve Varšavě to nezanechalo žádný dojem.
Profesorka Lipowitz si po té,  kdy obdržela protesty od mnoha židovských organizací, nechala vypracovat podrobnou studii o košer porážce a o jejím vlivu na život židovských komunit. Pokračovat ve čtení “Zákaz košer porážky v Polsku bude pravděpodobně zrušen” »

whiskyJak se uvádí  v článku Jehudy Schlesingera ve středečním vydání (29.1.14) deníku Jisrael ha-jom, whisky CHIVAS REGAL nemá potvrzení o tom, že je košer. Odbor kašrutu Vrchního izraelského rabinátu v Jeruzalémě nedávno zveřejnil seznam do Izraele dovážených alkoholických nápojů, které dostaly hechšer (potvrzení, že jsou košer) Vrchního rabinátu. Seznam však obsahoval velké překvapení, neboť v něm chyběla whisky CHIVAS REGAL, která je (byla?) velmi oblíbená ve zbožných a ortodoxních kruzích. Na 165 stranách seznamu, který rozeslal ředitel Oddělení dovozu Vrchního rabinátu rabín Jicchak Cohen Arazi, jsou dopodrobna uvedena jména výrobců a názvy nápojů, dále pak informace o tom, zda jsou nápoje košer na Pesach nebo zda jsou parve (neutrální) nebo obsahují mléko. V seznamu najdeme například různé whisky z řady Johny Walker, německý likér Jägermeister a různé druhy vodek. Rabín Rafi Jochaj vedoucí Oddělení boje proti podvodům v kašrutu vysvětlil, že co se vín týče, jsou kritéria kašrutu velmi přísná. Konzumenti proto hledají na láhvích hechšer a mnohdy ten nejlepší „la-mehadrin“. Avšak u ostatních alkoholických nápojů (whisky, vodky, gin, různé likéry atp.) tomu tak nebylo. Pokračovat ve čtení “Whisky košer či nekošer, toť otázka” »

luach20. srpna 1893, 8. Elul 5653, byla ve Švýcarsku košer porážka postavena mimo zákon – zákaz trvá dodnes. Téhož roku byla košer porážka zakázána v Sasku v Německu. Dnes ji zakazuje také Norsko, Polsko a další evropské země, jako Velká Británie, zákaz zvažují. V některých případech mají tyto zákazy antisemitskou povahu, ale formálně jsou zdůvodněny humanitou. Pro židovskou komunitu je to jedna z velmi citlivých otázek. Jedním z prvních nařízení, poté kdy se v roce 1933 v Německu dostali k moci nacisté, byl zákaz košer porážek – skutek plný příšerné ironie, vezmeme-li v úvahu, že předcházel nacistickému povraždění 6 milionů Židů.

luach13. července 1963, 21. tamuzu 5723, přijal Izrael zákon zakazující chov vepřů na židovských farmách. Podle židovského práva si Žid nesmí vydělávat na živobytí obchodování s nekošer výrobky. Mimo to Talmud říká, že nikdo nesmí chovat prase, dokonce ani jako domácího mazlíčka. Proč tak velký odpor k prasatům? Odpověď může být založena na skutečnosti, že prase je jediné zvíře světa mající vnější symbol košer zvířat (rozštěpená kopyta, je tedy sudokopytník), avšak nemající vnitřní znak (není přežvýkavec). Prase proto představuje to, co je košer na vnější pohled, ale ve skutečnosti je nečisté uvnitř. Tento typ přetvářky je v Talmudu popsán jako jedno z jednání, které se Bohu nejvíce oškliví. Z tohoto morálního důvodu je vepř obecně brán jako nepřijatelný pro Židy.

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2017
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiv