… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Natan Ščaranský

jemenská alijaDo Izraele bylo v posledních dnech v rámci tajné operace převezeno 19 Židů z Jemenu. Jde o jedny z posledních židovských obyvatel válkou zmítané zemi na jihu Arabského poloostrova. Informaci oznámila Židovská agentura, která operaci zaštítila.

Čtrnáct přistěhovalců pochází z města Rajdá (Raydah), zbývajících pět členů jedné rodiny z hlavního města Saná.

Pokračovat ve čtení “Při tajné operaci bylo převezeno do Izraele 19 jemenských Židů” »

airport110115BIGRychlá organizace cesty předsedy vlády Izraele, podobně jako jiných představitelů evropských a dalších států, spolu s ministrem zahraničí Avigdorem Liebermanem, ministrem náboženství Naftali Benetem a Eli Jišajem, který rozštěpil stranu ŠAS a vytvořil novou politickou stranu, ukazuje nakolik závažné je demonstrace solidarity, která se uskuteční dnes večer v Paříži. K izraelské delegace se připojil také Nathan Ščaranský, předseda Sochnutu (Židovské agentury – Jewih Agency) Očekává se účast až milionu lidí.

Benjamin Netanjahu řekl: „Odlétám do Paříže, abych se zúčastnil demonstrace spolu s představiteli zemí celého světa, proti islámskému teroru, který ohrožuje celé lidstvo. Skutečnost na kterou upozorňuji již celá léta. Večer se zúčastním demonstrace spolu s prezidentem Francie  a s francouzskou židovskou komunitou. Židovské komunitě ve Francii chci říct, že všichni, kteří chtějí přijet a žít v Izraeli budou přijati s otevřenou náručí.“ Pokračovat ve čtení “Benjamin Netanjahu před cestou do Paříže” »

imagesAlia – přistěhovalectví do Izraele z Ukrajiny se v prvních třech měsících letošního roku zvýšila o 70 procent oproti loňskému roku. Za první tři měsíce t. r. přijelo z Ukrajiny do Izraele 375 nových olim (repatriantů) oproti 221 za stejné období v loňském roce. Desítky nových olim přijedou tento týden také z jihoukrajinské Oděsy. Od ledna 2014 je již v Izraeli více než sto bývalých Oděsanů, což je třikrát více než za stejné období vloni. Jedná se většinou o vysokoškolsky vzdělané lidi – lékaře, inženýry a ekonomy. Tito budou poprvé v Izraeli slavit Pesach – Svátek svobody. Předseda Židovské agentury (The Jewish Agency neboli סוכנות) Natan Ščaranskij se vyjádřil v tom smyslu, že příjezd nových olim, kteří přibyli těsně před Pesachem do Izraele, aby zde začli nový život a zajistili tak budoucnost svým dětem, má velký symbolický význam. Oděsa je čtvrté největší ukrajinské město a v současnosti tam žije zhruba třicet tisíc obyvatel, kteří mají právo na aliju do Izraele. (Toto právo mají ze zákona i ti, kteří nejsou podle halachy považováni za Židy, ale mají jednoho židovského prarodiče). Pokračovat ve čtení “Z Ukrajiny do Izraele” »

untitledPět skutečností, které se obyvatelé tehdejšího Československa neměli šanci dozvědět:

1. Když mu po přistání v na Ben Gurionově letišti nabídli jídlo, nechtěl nic, požádal pouze o silnou černou kávu.

2. Během tiskové konference po přistání na letišti řekl shromážděným novinářům, že byl v samovazbě 180 dnů, ale ani tam si nepřestal zpívat známou píseň ‚הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד‘ “

3. Šaranský nechtěl vystoupit z letadla, před kterým se shromáždili fotografové a osobnosti politického života, dokud se nepřevlékne z kalhot, které mu dali v sovětském vězení, ale požádal svého švagra, aby pro něj koupil izraelské vojenské kalhoty, v kterých již vyšel z letadla. Pokračovat ve čtení “Před 28 lety byl osvobozen Anatoly Natan Šaranský ze sovětského vězení” »

Glienicker Brücke - most v Berlíně, kde došlo k výměně

Glienicker Brücke – most v Berlíně, kde došlo k výměně

Přinášíme druhou část rozhovoru s Karlem  Köcherem,  jehož první část jsme přinesli v pondělí.

Pak následovalo období, které by se dalo nazvat obdobím před odjezdem. Po studiu na Matematicko fyzikální fakultě a na FAMU jste pracoval v televizním zpravodajství. Jednou, když chtěli, abyste natočil nepravdivou propagandistickou reportáž, jste se tak rozzlobil, že jste odešel z televize a vzal první místo, které jste se svým diplomem z matematicko-fyzikální fakulty našel: pozici učitele matematiky a fyziky na učňovské škole.

Ano, a na té učňovské škole jsem také jako řadový učitel vstoupil do KSČ, v naději, kterou se mnou tehdy sdíleli mnozí jiní, že systém lze zlepšit zevnitř. Jenže nějakou dobu po tom, to už jsem přešel jako asistent na elektrotechnickou fakultu ČVUT a pak jako redaktor do rozhlasu, mě začala honit státní bezpečnost, a to opravdu zběsile. Zatkli totiž mého někdejšího spolužáka z francouzského gymnázia, který založil ilegální skupinu, která přepadla vojenskou hlídku, aby se zmocnila jejich zbraní, a byli přesvědčeni, i když to nemohli dokázat, že za tím vším jsem stál já. A rozhodli se mě dostat stůj co stůj. Pokračovat ve čtení “Židovský příběh manželů Köcherových – část druhá” »

luachVýročí rabiho Jehudy HaNasi (Yehuda HaNasi, יהודה הנשיא), také známého jako rabi Juda Princ (135 – asi 220 o.l.). Byl vůdcem židovského lidu v období po zničení Druhého Chrámu. Rabi Jehuda vytvořil úzké vztahy s vládnoucími římskými úřady a byl schopen pro židovskou komunitu zajistit různé výhody. Jeho největším počinem bylo shromáždění Mišny (Mishnah), židovského právního učení, které do té doby bylo předáváno ústně, od učitele žákům. Ale persekuce a exil hrozily přerušit řetězec ústního tradování a rabi Jehuda učinil rozhodný krok a sepsal Mišnu do konečné podoby. Je mu přičítán moudrý a pokorný výrok: „Naučil jsem se mnoho od svých učitelů, více od svých kolegů, ale nejvíce jsem se naučil od mých studentů.“

6. 12. 1987, 15. Kislev 5748, se konala ve Washingtonu demonstrace více než 200.000 amerických Židů, kteří žádali, aby sovětským Židům bylo dovoleno emigrovat a praktikovat jejich náboženství. Demonstrace byla načasována, aby probíhala v tutéž dobu jako setkání presidenta Ronalda Reagana se generálním tajemníkem ÚV KSSS Michailem S. Gorbačovem.

Sovětští Židé, jako Natan Ščaransky, Josef Mendelovič a stovky dalších byli uvězněni jen kvůli tomu, že požádali o vystěhovalecká víza. Jejich stav, který ve většině západních zemí nevzbuzoval zájem, ale rozpoutal velké úsilí aktivistů. V 70. letech, kdy byl sovětský Velký balet na turné v USA, byl vítán tamními Židy žádajícími práva pro Židy sovětské. V roce 1974 Kongres USA přijal Jackson-Vanikův zákon (Jackson–Vanik Amendment), který spojoval obchodování se SSSR se svobodu emigrace pro tamní Židy.

Boj za sovětské Židy pokračoval po celá 80. léta a neskončil do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, kdy se otevřely dveře pro emigraci okolo 1 milionu Židů.

Západní zeď (Kotel), Jeruzalém, IzraelNa úvod je třeba seznámit laskavé čtenáře s problémem, který v současnosti poněkud zvedá hladinu v pomyslném poháru vody, anebo spíše v poháru politických ambicí převlečených do slušivého hávu náboženských svobod. Místo, o kterém je řeč, je z hlediska judaismu nejsvětějším místem Jeruzaléma – částí západní zdi Chrámové hory.

dalajláma u Západní zdiMísto navštěvované věřícími Židy, křesťany, muslimy, budhisty, šintoisty. Prostě každý, kdo přijede do Jeruzaléma, ví, že se jedná o místo mimořádné, kde si může takzvaně sáhnout na židovskou historii a duchovno. Pro místo platí určitá pravidla. Existuje oddělený prostor pro ženy a pro muže a od žen i od mužů se očekává, že budou oděni cudně a důstojně. Pravidlo o důstojném oděvu je na takových místech obvyklé a nikdo s tím nemá větších problémů. Turisté jsou zvyklí, že podobná pravidla je třeba dodržovat i na jiných místech spojených s náboženskou tradicí (např. Vatikán či mešity).

Nejvíce židovských věřících, kteří k Západní stěně přicházejí, jsou ortodoxní, někteří přicházejí denně, jiní dvakrát i třikrát denně. A pak je tu skupina žen, které chtějí přijít jednou za měsíc a modlit se podle svých představ, tj. „moderně“ anebo chcete-li jako muži, tedy s modlícím šálem – talitem a fylakteriemi – tefilin. K tomu je třeba dodat, že tyto kultové předměty jsou podle židovské tradice vyhrazeny mužům. Neznamená to, že muži jsou lepší nebo horší, prostě potřebují ty své věci k tomu, aby se mohli lépe soustředit. Co se týče modlitebního šálu jedná se o mužský oděv tj. oděv zakázaný ženám.

Pokračovat ve čtení “Rabín Zdi nářků (Západní stěny) hledá řešení pro konflikt” »

u školy Ozar HaTora v Toulouse

u školy Ozar HaTora v Toulouse krátce po útoku muslimského teroristy

Předseda Židovské agentury (Sochnut, הסוכנות היהודית לארץ ישראל) Natan Ščaranský (Natan Sharansky, Натан Щаранский, נתן שרנסקי) dnes oznámil vznik nového fondu, který bude poskytovat naléhavou pomoc židovským komunitám v zahraničí.

Pokračovat ve čtení “Nový fond Židovské agentury podpoří bezpečnost židovských komunit v diaspoře” »

OECD v Jeruzalémě

OECD v Jeruzalémě

Izrael je na špici v oblasti vysokoškolského vzdělání. Vyplývá to z nedávné zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), o které ve středu informoval Kanál 2 izraelské televize a podle níž je Izrael druhý v pořadí mezi zeměmi OECD co do počtu lidí s vysokoškolským vzděláním.

Pokračovat ve čtení “Zpráva OECD: Izrael má druhý nejvyšší počet vysokoškoláků na světě” »

V rámci oslav 63. výročí vzniku Izraele se uskutečnila také tradiční soutěž ve znalosti TaNaChu – Starého zákona. Celá tato soutěž se koná pod záštitou předsedy vlády a Izraelských obranných sil (IDF). Soutěž je mezinárodní a letos se jí zúčastnili zástupci 28 zemí, včetně Polska, Maďarska a Německa, bohužel nikdo z České ani Slovenské republiky. Snad se úroveň židovského vzdělání v zemích tradice Maharala a Chatam Sofera dostane v brzku na úroveň, aby mladí lidé z těchto zemí mohli soutěžit v této prestižní a krásné soutěži.

Pokračovat ve čtení “Chidon HaTaNaCh” »

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2017
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiv