… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
půst 17. tamuzu

dreamstime_xs_21544282Dvě důležité paraši – Jitro a Balak jsou nazvány jmény dvou jinověrců. První, v níž je obsaženo Desatero, podle Jitra, midjánského kněze a Mojžíšova tchána. Když Jitro uslyšel o věcech, které Hospodion učinil synům Izraele, že je vyvedl z Egypta, rozdělil před nimi Rákosové moře a dal jim zvítězit nad Amalekem. Jitro pak přišel k Mojžíšovi na poušť a uvěřil v Hospodina, Boha Izraele a Tvůrce světa. Naši učitelé říkají, že konvertoval – התגייר.

Druhá, dnešní paraša je pojmenována podle Balaka, moábského krále, který si najal druhého Midjánce, Bileáma, aby mu proklel národ synů Izraele, kterého se obával, že zaplaví jeho území.

Tato paraša je důkazem, že i jiné národy mají své proroky, kteří však, byť by mnohdy chtěli, nemohou se vzepřít vůli Všemohoucího. Takovým prorokem byl i midjánský prorok Bileám, kterého si najal moábský král Balak, aby mu proklel syny Izraele, kteří se přiblížili k jeho království. Balak měl obavu z množství synů Izraele.

Nejdříve Hospodin zakázal jít Bileámovi s Balakovými posly zpět do Moábu a vyplnit přání moábského krále – proklít Izrael. Bileám se podřídil a odeslal je zpět k jejich králi.

Balak posílá k Bileámovi ještě váženější poselstvo, které ho přemlouvá, aby neotálel a vydal se s ním do Moábu proklít Izrael. Bileám však i tentokrát odmítá, ale chce vyčkat do druhého dne, aby se dověděl, co mu Hospodin v noci řekne. Bůh mu cestu povoluje s jasnou podmínkou: „ואך את-הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה – ale budeš dělat jenom to, co ti poručím“ (22,20). Hospodin znal Bileámovu duši, která neustále prahla po majetku a věděl, že Bileám, kterému slíbil Balak tučnou odměnu, se třese na to jít a zasloužit si ji, byť se takticky zdráhá, když říká: „I kdyby mi Balak dal dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkazy Hospodina…“ Proto se Hospodin rozhněval na Bileáma, že se rozhodl s Balakovými posly jít do Moábu, i když mu to v nočním vidění povolil. Proto mu poslal naproti anděla, který ho měl od cíle cesty odradit. Pokračovat ve čtení “Paraša BALAK (Nu 22,2-25,9) a půst 17. tamuzu” »

14144785526276_bV neděli, 5. července držíme posunutý půst 17. tamuzu. To proto, že datum 17. tamuzu připadá letos na šabat a o šabatu je zakázáno se postit (výjimku tvoří pouze Jom kipur o šabatu). Naše tradice spojuje tento den s pěti tragickými událostmi, které ovlivnily život židovského národa.
1. Mojžíš rozbil desky Zákona, které měl předat po čtyřiceti denním pobývání na hoře Sinaj synům Izraele. Když se však dověděl a přesvědčil, že část národa opustila Hospodina a klaní se zlatému teleti, ve své prchlivosti rozbil desky Zákona pod horou Sinaj.
2. Judský král Menaše (687-642 př.o.l.) postavil v chrámu sochu Ašery, tehdy „módního“ božstva na Blízkém východě. Viz 2. Královská 21,7. Pokračovat ve čtení “Půst sedmnáctého tamuzu – תענית שבעה עשר בתמוז” »

17. dne měsíce tamuz se v židovských dějinách stalo pět katastrof:

  1. Mojžíš rozbil desky s Desaterem v reakci na zhotovení zlatého telete
  2. Každodenní oběti v Prvním Chrámu byly zastaveny během obléhání Jeruzaléma v 5. století př. o. l.
  3. Hradby Jeruzaléma byly prolomeny, což předcházelo zničení Druhého Chrámu v roce 70 př. o. l.
  4. Před Velkou vzpourou spálil římský generál Apostamos svítky Tóry – čímž vytvořil precedens příšerným pálením židovských knih po staletí
  5. Modla byla umístěna do Svatého Chrámu – čímž došlo je znesvěcení a rouhání

Pokračovat ve čtení “Dnešek v historii – 17. Tamuz” »

PikiWiki_Israel_3133_Old_City_WallsV letošním roce připadne půst 17. tamuzu na úterý, 25. června. Židovská tradice spojuje tento den s pěti událostmi, které neblaze ovlivnily židovský národ a jeho jeho historii. Tímto postním dnem též začínají tři smuteční týdny, totiž od 17. tamuzu do 9. avu, které nazýváme „בין המצרים – v úzkostech“. Během těchto 21 dní se nekonají žádné svatby, nepořádají se žádné veselé hostiny, muži se na znamení smutku neholí a nestříhají. Kromě toho od 1. do 9. avu (8. července – 16. července), tzv. „nein tejg – devět dní“ nejíme maso a nepijeme víno, což je výrazem ještě intenzivnějšího smutku. Výjimkou je šabat, kdy jsou pití vína a konzumace masa povoleny. Pokračovat ve čtení “Půst 17. dne měsíce tamuzu” »

V roce 423 př. o. l. prolomily Nebuchadnezzarovy jednotky hradby starého Jeruzaléma a vstoupily do města. O čtyři týdny později byl zničen Svatý Chrám a Židé byli donuceni odejít do exilu do Babylonu. Původně byl dnem půstu a truchlení 9. tamuz. O sedmdesát let později byl nicméně vybudován Druhý Chrám, půst byl zrušen a uvedený den se změnil na svátek. Přibližně o 500 let později Jeruzalém padl 17. tamuzu – před zničením Druhého Chrámu – a moudří rozhodli, že 17. tamuz bude postním dnem, připomínajícím obě tragédie.

 
 

V neděli, 8. července držíme půst 17. tamuzu. Tento půst je o den posunutý, neboť datum 17. tamuzu připadne na šabat a o šabatu (kromě Jom kipuru) je zakázáno se postit, tak se půst přenáší na příští den, tedy na neděli.

Nedělí 8. července zahajujeme také  tři smuteční týdny mezi půstem 17. tamuzu a 9. avu, který bude opět v neděli, 29. července.

Tradice nám říká, že 17. dne měsíce tamuzu se stalo pět tragických událostí, které neblaze ovlivnily budoucnost židovského národa.

Zmiňme se o nich alespoň krátce v chronologickém pořádku:

  1. 1.Mojžíš rozbil desky Zákona, které měl předat po čtyřicetidenním pobývání na hoře Sinaj synům Izraele. Když se však dověděl a přesvědčil, že část národa opustila Hospodina a klaní se zlatému teleti, ve své prchlivosti rozbil desky Zákona pod horou Sinaj.
  2. Judský král Menaše (687-642 př.o.l.) postavil v chrámu sochu Ašery, tehdy „módního“ božstva na Blízkém východě.  Viz 2. Královská 21,7. Pokračovat ve čtení “Půst 17. tamuzu” »
Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2017
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiv