… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Španělsko

izraelští dolaroví miliardáři pro rok 2014 podle časopisu Forbes

izraelští dolaroví miliardáři pro rok 2014 podle časopisu Forbes

Forbes včera zveřejnil seznam dolarových miliardářů pro roku 2014 a mezi 1645. nejbohatšími lidmi světa je 18 Izraelců. Nejbohatším Izraelcem je Eyal Ofer (191. místo) s majetkem v hodnotě 7 miliard dolarů (okolo 140 miliard českých korun). Následují jej jeho bratr Idan Ofer (244. místo) s 5,7 miliardami dolarů (okolo 114 miliard korun) a Stef Wertheimer (267. místo) s 5,3 miliardami dolarů (okolo 106 miliard korun).

Pokračovat ve čtení “Žebříček dolarových miliardářů Forbesu: 18 Izraelců, 6 Čechů” »

luach

5. února 1523, 20. ševatu 5283, bylo v Benátkách vytištěno první vydání Cror HaMor (Tzror HaMor, צרור המור), komentáře Tóry sepsaného rabim Avrahamem Sabou (Avraham Sabba resp. Saba, Seba, אברהם סבע). Saba byl v roce 1492 vyhnán ze Španělska a nešťastně se rozhodl uprchnout do Portugalska, kde byl perzekvován a byl donucen sledovat násilný křest a odebrání svých svou synů. Aby své rukopisy uchránil konfiskace a zničení, raději je sám spálil. (A bohužel už je nikdy nikdo neviděl)

Pokračovat ve čtení “Dnešek v historii – 20. Ševat” »

luach21. ledna 1393, 6. Ševat 5153, byl po masakru Židů na Majorce, jednom z Baleárských ostrovů ve Středozemním moři, vydán edikt zaručující Židům ochranu. Během několika málo let bylo ochrana zapomenuta a v roce 1413 opět začala persekuce Židů. Do roku 1435 byla židovská komunita zcela zničena, když mnoho Židů bylo násilně donuceno ke konverzi ke křesťanství.

Tyto vynucení konvertité v soukromí dodržovali židovské zásady, ale na veřejnosti vařili ve velkých hrncích vepřové sádlo, aby budili dojem ne-Židů. Proto se jim říkalo Chuetas – vepřové sádlo.
Pokračovat ve čtení “Dnešek v historii – 6. Ševat” »

luach21. Kislev 5257, 5. prosince 1496 (podle jiných zdrojů ale až 5. ledna 1497, tedy 22. Tevet 5257), byl v Portugalsku vydán královský dekret dávající všem židům žijícím v zemi čas do 31. října 1497 na to, aby buď konvertovali ke křesťanství nebo zemi opustili.

Stalo se tak 4 roky poté, co byli židé vyhnáni ze Španělska a mnoho z nich nalezlo útočiště právě v Portugalsku, kde byli králem Janem II. (João II) přijati výměnou za poplatky. Azyl byl nicméně jen dočasný a po osmi měsících portugalská vláda rozhodla o zotročení všech židů, kteří ještě v zemi byli. V roce 1493 nechal král několik set židovských dětí deportovat do nově zřízené kolonie na ostrově Svatého Tomáše (São Tomé), kde mnoho z nich nepřežilo. Po smrti krále Jana v roce 1794 nový král Manuel I. vrátil židům svobodu, ale v roce 1497 pod tlakem nově vznikajícího španělského státu, církve i některých místních obyvatel vydal zmíněný dekret.

Pokračovat ve čtení “Dnešek v historii – 22. Tevet” »

luachDnes má výročí smrti (Jahrtzeit, járcajt) Maimonides (30. 3. 1135 – 13. 12. 1204, 20. Tevet 4965), známý také jako Rambam (רמב“ם – akronym jeho jména, rabi Moše ben Maimon, משה בן מימון). Maimonides se narodil ve Španělsku, ale byl nucen z Cordoby odejít kvůli radikálnímu muslimskému režimu, který dal Židům možnost vybrat si jen mezi konverzí k islámu a odchodem. Maimonides se přes Maroko nakonec usídlil v Káhiře, kde kromě vedení tamní židovské obce byl i špičkovým lékařem, který sloužil u dvora egyptského panovníka.

Pokračovat ve čtení “Dnešek v historii – 20. Tevet” »

luach

Výročí rabína Jony z Gerony (1180 až 1263). Rabi Jona byl otevřeným kritikem Maimonidových prací, zejména „Průvodce zmatených“ (More nebuchim). Vládní úřady toho následně využily jako záminku ke spálení množství Maimonidových knih a výtisků Talmudu.

Rabi Jona si tuto tragédii vyložil jako znamení nesouhlasu nebes. Škodu se rozhodl napravit tím, že sepsal své známé dílo Šárej Tešuva (Shaarei Teshuva, Brány lítosti), židovský systém sebepoznání a sebevýchovy.
Pokračovat ve čtení “Dnešek v historii – 8. Chešvan” »

luach5. října 1483, 4. chešvanu 5244, byl jmenován „Velkým inkvizitorem španělské inkvizice“ Tomás de Torquemada. Španělští Židé byli nuceni ke konverzím ke katolickému křesťanství. Torquemada věřil, že dokud budou Židé ve Španělsku, mohou mít vliv na desetitisíce Židů, kteří ke křesťanství konvertovali. Na jeho doporučení byl zbytek židovské komunity – přibližně 200 000 lidí – ze Španělska roku 1492 vypovězen. Inkvizice pátrala po těch, kdo judaismus praktikovali potají, zvaných Conversos nebo Marranos. Ti pak byli (stejně jako jiní nekatolíci) upalováni na hranici. Ti, kdo byli odhaleni jako nekatolíci, ale konvertovali, byli před upálením uškrceni. Odhaduje se , že na hranici bylo upáleno 32 000 Židů. Torquemadovo jméno se tak stalo symbolem krutosti a fanatismu ve službách náboženství. Nařízení o vyhnání Židů bylo španělskou vládou oficiálně zrušeno až roku 1968.

luach  Výročí (Jahrtzeit, járcajt) rabiho Dona Jicchaka Abravanela (Isaac ben Judah, resp. Yitzchak ben Yehuda Abravanel, יצחק בן יהודה אברבנאל), vedoucího židovského představitele během Zlatého věku španělských Židů, státníka, filosofa, biblického komentátora a finančníka. Poté co sloužil jako pokladník portugalského krále Alfonsa V., stal se Abravanel ministrem na dvoře krále Ferdinanda II. Aragonského (Fernando de Aragón „el Católico“, také Ferdinand II. Katolický) a královny Isabely Kastilské (Isabel I. de Castilla „la Católica“, také Isabela I. Katolická). V roce 1492 vydala Isabela dekret o vypovězení všech Židů, kteří odmítli konvertovat ke křesťanství. Během následné éry inkvizice bylo na hranici upáleno odhadem 32 000 Židů a dalších 200 000 vyhnáno ze Španělska. Rabi Abravanel údajně královně Isabele nabídl astronomickou sumu, aby změnila svůj dekret. Královna nicméně odmítla a Abravanel, který nebyl schopen vyhnání zabránit, odešel do exilu se svým lidem. Většina jeho rabínských děl byly napsána v posledních letech jeho života, kdy jej netížily vládní povinnosti. Zemřel 23. září 1508, 29. tišri 5269.

luach28. Elul 2882, roku 880 př.o.l., byl zabit v bitvě v pohoří Gilboa král Saul a jeho tři synové. Stalo se tak čtyři měsíce pro smrti proroka Samuela.

28. Elul v roce 1485 o.l. byl zabit inkvizitor Aragonu Pedro Arbues, který se nechvalně proslavil zjišťováním prohřešků „nových křesťanů“, které pak předváděl před inkvizici a nechával upálit. Inkvizitora jmenovaného Torquemadou zabila v kostele skupina marranos (pokřtěných židů) v odplatu za skutky, které spáchal proti jejich rodinám. Pachatelé byli pozatýkáni, byly jim usekány ruce, hlava a byli rozčtvrceni. Další předáci jako Francisco de Santa Fe spáchali sebevraždu nebo uprchli do Francie. Arbues byl v roce 1867 Vatikánem kanonizován.

Pokračovat ve čtení “Dnešek v dějinách – 28. Elul” »

luach19. srpna 1263, 12. Elul 5023 nařídil Jakub I. Dobyvatel, král aragonský (katalánsky: Jaume el Conqueridor, aragonsky: Chaime lo Conqueridor, španělsky: Jaime el Conquistador, 2. 2. 1208 – 27. 7. 1276), církevní cenzuru hebrejských textů. Toto bylo nešťastným tématem středověku: o 20 let dříve inicioval papež Řehoř IX. (Gregorius IX) pálení hebrejských knih a přesvědčil francouzského krále Ludvíka IX. (Louis IX, svatý Ludvík), aby v Paříži spálil 10.000 výtisků Talmudu (24 plných vozů). V roce 1592 papež Klement VIII. (Clemens VIII) odsoudil Talmud a další hebrejská písma jako „obscénní“, „rouhačská“ a „hanebná“ – a nařídil, aby všechna byla zabavena a spálena. Navzdory snahám o spálení našich knih, světlo židovské tradice jasně září dodnes.

luach5. srpna 1391, 4. Elul 5151, se barcelonští Židé stali obětí masakru. Byl součástí tři měsíce trvajících bouří po celém Španělsku, po nichž zůstaly židovské komunity zničené a zbídačené.

Neuvěřitelnou shodou v týž den o 70 let později žádal biskup Alfonso de Espina zřízení španělské inkvizice. Cílem inkvizice bylo mj. pátrat po těch Židech, kteří potají nadále praktikovali judaismu (byli nazývání Conversos nebo Marranos). Během období brutální inkvizice bylo odhadem 32. 000 Židů upáleno na hranici a dalších 200.000 vyhnáno ze Španělska.

luach

24. července 1298, 14. Avu 5058, byli v Bischofsheimu v Německu zmasakrováni tamní židé Rindfleischovými oddíly. Rindfleisch byl německý rytíř, který nebyl schopen splatit dluhy židovské obci, a proto dal dohromady pomluvy o židovském znesvěcení hostií a tvrdil, že dostal z nebes úkol vykořenit „proklatou židovskou rasu.“ Rindfleisch roznítil lůzu a jeho banda židobijců (Juden-schlachter) prošla Rakouskem a Německem, od města k městu, a cestou drancovala, podpalovala a vraždila Židy (kromě těch, kdo přijali křesťanství). Během 6 měsíců bylo zabito 20.000 Židů (někdy je uváděno až 100.000 Židů), z nichž řada byla upálena na hranici, a zdecimováno 146 židovských obcí.
Pokračovat ve čtení “Dnešek v historii – 14. Av” »

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červenec 2017
Po Út St Čt So Ne
« Čvn    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Archiv