… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Ohodnoťte článek

TóraLv 9,1

ויהי ביום השמיני…. Bylo pak osmého dne, tu zavolal Mojžíš Árona, jeho syny…

Paraša začíná slovesem „היה – byl“. Sloveso však je ve formě budoucího času „יהי – bude“, ale před ním stojí „ו“, které nazýváme vav consecutivum, a to mění  čas slovesa z budoucího na minulý, proto: „Bylo pak osmého dne…“

Toto vav consecutivum vytváří jakousi spojnici mezi minulostí a budoucností.

V minulosti jsme měli sedm pastýřů – רועים שבעה – Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, Mojžíše, Árona a Davida. Osmým pastýřem, kterého v budoucnu povolá Hospodin, bude námi očekávaný Mesiáš – משיח.

V našich dějinách byly pouze dvě osobnosti, které byly proroky a současně měly královské pravomoci – Mojžíš a poslední ze soudců, prorok Samuel. V budoucnosti i v osobě Mesiáše se budou snoubit vlastnosti proroka s pravomocí krále.

Zbudování příbytku – משכן bylo nápravou za zhotovení zlatého telete. Uprostřed příbytku byl stan setkávání – אוהל מועד, kde se Boží imanence – שכינה setkávala s Mojžíšem. Stan setkávání vyjadřoval též vztah Všemohoucího ke svému vyvolenému národu. Zde dostával Mojžíš přikázání, která pak tlumočil synům Izraele. Dnes již nemáme Chrám, ale máme synagógu – מקדש מעט. Jsou v ní atributy podobné těm, které byly v Chrámu (aron ha-kodeš, který mhohdy zdobí dva sloupy, což nám připomíná chrámové sloupy, které se nazývaly Jachín a Boaz. V mnoha synagógách máme i menoru. Nemáme však slitovnici – כפורת, která byla v Chrámu, ale máme v v synagógách svitky Tóry. Podobně, setká –li se tam nebo kdekoli jinde deset dospělých mužů – מניין, nalézá se mezi nimi Boží imanence – שכינה שרויה ביניהם. Boží imanence byla v jakési „koncentrované formě“ ve stanu setkávání, je tam, kde je minjan a je neustále přítomna u Zdi nářků – כותל המערבי. Není to ale nesprávné? Což neuvádí prorok Izajáš Hospodinova slova: „Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země“ (Iz 66,1). Všemohoucí se přece nalézá všude. To je pravda, ale existují místa, kde přítomnost Boží (byla) je pociťována mnohem intenzivněji. Tímto jevem, který nazýváme  „tajemství zmenšení – סוד הצמצום“ se zabývali kabalisté v Cfatu, rabi Jicchak Luria Aškenazy a jeho žáci.

Lv 10,1-2

Áronovi synové Nádab a Avíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na něj kadidlo.Přinesli před Hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal. I vyšlehl oheň od Hospodina a pozřel je, takže zemřeli před Hospodinem.

Toto místo je velmi nejasné a mnozí komentátoři je vysvětlují různě. Raši, uvádí například mínění rabi Eliezera, který tvrdil, že vynesli halachické ustanovení v přítomnosti svého učitele Mojžíše (Sifra, Eruvin 63a). Rabi Jišmael například tvrdí, že přišli před oltář opití vínem a proto zemřeli. Po jejich smrti také Hospodin přikazuje Áronovi, že on ani jeho synové nesmí pít víno nebo opojný nápoj, pokud budou vcházet do stanu setkávání (10,8).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Březen 2011
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Archiv