… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Archiv pro měsíc: ‍‍Červenec 2012 - Kislev / Tevet 5772

V pondělí vláda schválila opatření, které sebou přinese utažení opasků pro všechny obyvatele.

Hlasováním 20 proti 9, vláda schválila balík úsporných opatření jejichž realizace má přinést do státní pokladny během jednoho roku 14,15 bilionů NIS a snížit deficit státního  rozpočtu o 1,5 procenta. Proti těmto opatřením hlasovala Barakova strana Nezávislost  עצמאות a strana Šas ש“ס a ministr sociálních věcí Moshe Kachalon.

Nová opatření je možné rozdělit do několika skupin

Pokračovat ve čtení “Izraelská vláda odsouhlasila značné zvýšení daní a snížení státního rozpočtu – Aktualizováno” »

Jak v neděli uvedla korespondentka internetového  portálu News1.co.il Meirav Arad a i další izraelské sdělovací prostředky, během vykopávek na Tel Bejt Šemeš našli archeologové kamenné pečetítko s vyrytou scénou muže napřahujícího svou pravou ruku proti hlavě velkého zvířete s dlouhým  dlouhým ocasem, které by mohlo představovat lva. Scéna vyrytá na pečetítku velmi připomíná biblický obraz z knihy Soudců 14,5-6, kde se proti Samsonovi vyřítil mladý lev a ten jej holýma rukama roztrhl. Pečetítko bylo nalezeno ve vrstvě z rané doby železné, odpovídající 11. století př.o.l., což ho řadí do biblické doby Soudců. Pečetítko objevili pracovníci  Archeologického ústavu Tel-avivské univerzity, kteří vedou tamnější vykopávky a výzkum.

Pokračovat ve čtení “Samsonova postava na starověkém pečetítku?” »

Skončila těžká část léta, kdy si připomínáme, kolika utrpeními museli židé projít a přesto jsou tu a mají důvod se radovat. Období, které právě začalo se hebrejsky nazývá „bejn hazmanim“ česky bychom mohli říct „mezi obdobími“,  tedy mezi obdobím smutku, které trvalo od 17. tamuzu, kdy byly zbořeny hradby Jeruzaléma a které končí letos právě 10. avu, kdy vzpomínáme na zboření Chrámu. Anebo také mezi koncem a počátkem roku studia . Druhá polovina měsíce avu jsou prázdniny pro studenty a učitele v ješivách. Učení začne opět  na počátku měsíce elul – což je měsíc pokání před Novým rokem.

Pokračovat ve čtení “Prázdniny v Třebíči a festival Šamajim” »

Salám Fajád

Salám Fajád, předseda vlády Palestinské správy

Světová banka minulou středu oznámila, že hospodářský růst Palestinské správy je kvůli silné závislosti na zahraniční pomoci neudržitelný.

Zpráva banky uvádí, že Palestinská správa začala vytvářet instituce budoucího státu, ale ekonomika není dostatečně silná na to, aby je dokázala podporovat.

„Palestinská správa dosahuje řadu let neustálého pokroku při zřizování institucí nutných pro budoucí stát, ale ekonomika v současnosti není dostatečně silná, aby takový stát podporovala,“ citovala BBC autora zprávy, ekonoma Johna Nasira.

Pokračovat ve čtení “Světová banka: Palestinská ekonomika je neudržitelná” »

Policie uzavřela Chrámovou horu pro návštěvy Židů v neděli 10. Avu, kdy se drží posunutý půst 9. Avu. Devátý av připomíná zboření obou Chrámů a současně naději na zvovuvybudování Chrámu a příchodu Mesiáše. Pro židy je Chrámová hora nejposvátnějším místem. Více než 100 židů přišlo v neděli ráno k Mugrabiho bráně s nadějí, že budou puštěni na Chrámovou horu. Vstup na horu jim izraelskou policií nebyl povolen.

Pokračovat ve čtení “Chrámová hora dnes uzavřená pro židy” »

maronitský patriarcha Bechara Rai

maronitský patriarcha Bechara Rai

Libanon. Patriarcha maronitské církve Bechara Boutrus Rai poskytl rozhovor pro internetové zpravodajství Kustodie Svaté země v souvislosti s chystanou návštěvou Benedikta XVI. v Libanonu. Většinu tamější křesťanské obce tvoří právě maronité, tedy katolická církev východního obřadu sui iuris, která nese jméno po svém zakladateli sv. Maronovi, syrském mnichovi ze 4. století. Tato východní církev si po celou dobu své existence uchovala plné společenství s Apoštolským stolcem. Maronité přišli do Libanonu ze Sýrie v 5. a 6. století.

Pokračovat ve čtení “Maronitský patriarcha: Mentalita arabského světa tíhne k diktátorským režimům” »

• Tento příspěvek je určen všem, kdo budou sledovat zahajovací ceremoniál z letních olympijských her 2012 v televizi.

Psáno původně pro blog.idnes.cz

 Londýnské hry se blíží a vše nasvědčuje tomu, že na minutu ticha za členy izraelské výpravy, kteří byli zavražděni po útoku arabských teroristů na olympádě v Mnichově 1972, čas nezbude.

 Nejde o těch šedesát sekund, ty by se do scénáře jistě vešly. Je to dobrá vůle, čeho se nedostává. Chybí ochota překročit svazující limity politické korektnosti.

Pokračovat ve čtení “Výzva: Udělejme si minutu ticha sami” »

1,9-10

Nemohu vás sám unést. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil; je vás dnes takové množství jako hvězd na nebi.Národ Izraele se podobá jak mořskému písku,  tak hvězdám na nebi. Vlastnost písku je, že každé jeho zrníčko lne k dalšímu zrníčku a to k dalšímu…, jako by všechna písková zrníčka byla vzájemně k sobě přitahována jakousi magnetickou silou. Hvězdy na nebesích jsou od sebe vzdáleny miliony kilometrů a každá hvězda sama o sobě představuje svůj uzavřený svět. Když je národ Izraele sjednocený a soudržný jako mořský písek, „je možné jej unést“ i se všemi jeho problémy a zvláštnostmi.

Pokračovat ve čtení “Paraša DEVARIM (Dt 1,1-3,22) a posunutý půst Devátého avu” »

Ano, v r. 1938 se celá Evropa ohlížela, co udělá Německo, onen pomstychtivý Fénix, vyvstalý z popela WW I. Vzlétnuvší, aby byl zničen ještě hůře než předtím. Avšak mocnosti, poučené bláznovstvím versailleských dohod, jednaly a uspořádaly Evropu alespoň provizorně na svém území tak, aby neutralizovaly nebezpečí komunizmu a zároveň rizika německého nikdy nekončícího vzteku, pramenícího z kolosálního ponížení jako národa. EU, resp. jeho předchůdci (Evropské sdružení uhlí a oceli z iniciativy politika Roberta Schumana), vzniklo proto, aby se poválečnému Německu ukázal modus vivendi ve vztahu k odvěkému nepříteli (Francii), aby bylo odpolitizováno a byl vytvořen pro Němce způsob, jak nekomplikovaně pro jeho sousedy žít a přitom budovat Německo, nikoliv v očekávání revanše, ale v duchu odreagování se v prosperující ekonomice. Jak ho přetransformovat v ekonomicky úspěšnou hráz proti komunismu. Kalkul, počítající s odvěkou německou důkladností, šetrností, zdatností, organizovaností a kázní, vyšel. Vyšel natolik, že se opět celá Evropa dívá, co udělá Německo. Jaký paradox. Země, dvakrát po sobě na popel a rozvaliny zdemolovaná, je dnes jedním z největších průmyslových tahounů, exportérů a věřitelů. Opět se Evropa obává nikoliv německých zbraní, nýbrž tentokrát německé ekonomiky a finančních nástrojů, eo ipso zamračení bankéřů Deutsche Bank. Sami Němci s uspokojením konstatují, že bez nich to prostě nejde. Pokud se objeví lehké škobrtnutí v podobě ratingových pochyb, celou Evropou se v ekonomických a burzovních kruzích nese táhlé „ááách“ …. Aber einmal ist keinmal. A Evropa (EU) potřebuje Němce. Díky své nenapravitelné hlouposti. A Němci to vědí. V r. 1940 začali Evropu „zachraňovat rasově“, dnes ji budou zachraňovat ekonomicky. Což není vyhnutí? Ernst Weiss uvažuje v jedné své knize „Georg Letham – lékař a vrah“ z r.1931 takto: „Zpět do minulosti, a teprve odtud nápravu v budoucnosti.“ Jeho intuice nepotřebovala poučení z WW II. …

Pokračovat ve čtení “Německo – aneb Moody’s vivendi” »

syrský povstalecSýrie. Mezinárodní společenství z bezpečné vzdálenosti a s nepopsatelným cynismem přihlíží, jak zemí zmítá občanská válka, tvrdí O. Paolo Dall´Oglio pro italský internetový deník Il Sussidiario. Jezuitský kněz žil v Sýrii třicet let až do svého vyhoštění v červnu tohoto roku. Jediným zřetelným hlasem v eskalujícím konfliktu byly opakované apely Benedikta XVI., který bez jakékoliv dvojakosti uznal práva syrského národa, zdůrazňuje italský misionář a dodává: Rozhoduje se zde o přítomnosti církve v Sýrii. Pokud budou hovořit pouze zbraně, křesťané emigrují jako první – nejsou ochotni vstoupit do války a nebudou mít prostor ani pro politické působení v konfrontaci s militantním džihádismem. Extrémistické skupiny, které operují v Sýrii, jsou stejného původu jako ty, které ovládly severní území Mali, či působí nekonečné problémy v Jemenu a Somálsku. Lékem na islámský extremismus jistě není jeho manipulace tajnými službami. Měl by nás spíše hluboce lidsky znepokojovat osud mladých lidí, kteří se zapojují do terorismu, uzavírá italský jezuita.

Pokračovat ve čtení “Lékem na islámský terorismus není jeho manipulace tajnými službami” »

Člověk nemusí být příznivcem autoritářských dědičných režimů na Středním východě, například Asadovy rodiny v Sýrii, aby se neobával toho, co se nyní v této zemi děje a co ji pravděpodobně v blízké budoucnosti čeká.  Budoucnost nevypadá vůbec slibně ani pro Sýrii a její občany, ani pro Izrael, jakožto souseda této země v postasadovské době, která se, pokud se nestane nějaký zázrak, velmi rychle přibližuje.

Mnozí zapomněli, že prakticky od konce jomkipurové války (1973) byla izraelsko-syrská  hranice na Golanských výšinách nejklidnější hranicí mezi Izraelem a sousedními státy. Po desetiletí Izrael více méně přesně věděl, co může od Sýrie Háfize či Bašára Asada očekávat. Byly známy geopolitické ambice vládních a vojenských špiček Sýrie, ale byla také známá vojenská síla syrského státu, která nedosahovala síly Izraele, zvláště co se týče vojenské technologie. Sýrie byla a dosud je nepřátelským státem, který se však nelišil od jiných států Blízkého východu i v tom, že měl svou regulérní armádu, která plnila příkazy politického vedení země. Sýrie byla do určité míry státem výjimečným, neboť podobně jako v Iráku tam vládla a dosud formálně asi ještě vládne Arabská socialistická strana obrody (Baath), která byla založena roku 1940 v Damašku jako sekulární arabské nacionalistické hnutí bojující proti koloniálním mocnostem.  Později se tato strana profilovala jako panarabská.

Pokračovat ve čtení “Horké léto v Sýrii – Al Kaida začíná ovládat povstání” »

Zemský hejtman rakouské spolkové země Vorarlbersko (Vorarlberg) Markus Wallner z Rakouské lidové strany (Österreichische Volkspartei, ÖVP) doporučil nemocnicím v jeho regionu neprovádět obřízky u chlapců z náboženských důvodů.  Toto jeho doporučení vychází ze situace, která nastala v Německu po té, kdy soud v Kolíně vydal zákaz provádět obřízky z náboženských důvodů. Tento rozsudek se ovšem netýká celého Německa, tím méně Rakouska.

Prezident Islámského společenství v Rakousku Fuad Sanac tento krok vidí jako omezení náboženské svobody. Předseda židovské obce ve Vídni Oskar Deutsch označil výrok Wallnera jako nerozumný. Wallner se ve svém doporučení opírá o rozsudek kolínského soudu, který vidí jako inspirativní pro Rakousko, které v této oblasti nemá žádné zákonné ustanovení.

Pokračovat ve čtení “Zákaz obřízek již i v Rakousku” »

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červenec 2012
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archiv