… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Archiv pro měsíc: ‍‍Srpen 2013 - Kislev / Tevet 5773

luachTento den je tradičně označování za den počátku Stvoření, jak je popsáno v první kapitole biblické knihy Genesis. Zatímco jiná náboženství stanoví počátek svého kalendáře od vzniku daného náboženství, židovský kalendář začíná Stvořením. Z židovského pohledu je každý národ plně lidský: Nežidé byli vítání, aby přinášeli oběti do Svatého Chrámu v Jeruzalémě, o němž prorok Izajáš hovořil jako o „domě všech národů.“ Technicky vzato, židovský kalendář nezačíná dříve, než šestým dnem Stvoření (Roš HaŠana, Rosh HaShana, Hlava roku), kdy byli stvořeni lidé. Je to tak proto, že lidské bytosti jsou vrcholem Stvoření, určené k tomu, aby chránily svět a využívaly všechny jeho zdroje, aby přivedly svět k duchovní úplnosti.

1 toraPomalu se dostáváme k závěru Tóry. Právě tyto dvě paraši Nicavim-Vajelech představují počátek konce Tóry. Slovo „היום – dnes“, které stojí na počátku paraši Nicavim: „Vy všichni stojíte DNES před Hospodinem….“, je téměř vždy spojováno s darováním Tóry. Avšak ono „היום-dnes“ přece již dávno bylo, když druhého měsíce po vyjití z Egypta dostali synové Izraele během Sinajského zjevení (מעמד הר סיני). Co se tedy děje DNES? Tóra má tři hlavní části: יציאת מצרים – Východ z Egypta, מתן תורה – darování Tóry na hoře Sinaj a כניסה לארץ ישראל – vstup do Erec Jisrael, který se uskutečnil až po Mojžíšově smrti, pod vedením Jehošui bin Nuna. Existuje důležitá zásada – otrok nemůže být prorokem. Proto, aby mohli být všichni synové Izraele v postavení proroků, musel je nejdříve Hospodin vyvést z Egypta a poté, pod horou Sinaj, při přijetí Tóry, se všem přítomným dostalo prorockého ducha. (Mojžíš a jeho sestra Miriam byli výjimkou, neboť byli proroky ještě v Egyptě). Toto čtyřicetileté období, kdy každý ze synů Izraele byl v postavení proroka pomalu končí. Také končí doba zázračného vůdcovství, které představovali Mojžíš, Áron a Miriam. Lid se musí připravit na zcela jiné období, na dobývání Erec Jisrael z rukou Kenaánců, Pelištejců a dalších národů, které tam žily. Bůh, který kenaánskou zemi zaslíbil Abrahamovi a jeho potomkům, pomůže svému vyvolenému národu ji dobýt, ale národ synů Izraele musí bojovat a být udatný, nestačí se již plně spoléhat na Hospodina, který v poušti bojoval ה‘ ילחם לכם ואתם תחרישון – Hospodin bude bojovat za vás a vy pak budete mlčet (Ex 14,14).

Pokračovat ve čtení “Paraša NICAVIM – VAJELECH (29,9-30,20 a 31,1-30)” »

4oajaueb__w470h274q85

Foto: Flash 90

 Ultraortodoxní rabín Šlomo Pappenheim vydal v úterý velmi překvapivé prohlášení, které lze interpretovat jako halachické (podle židovského práva) nařízení, anebo přinejmenším doporučení. Vyzval chasidy, aby přestali nosit tradiční štrajmly,  (שטרײַמל) které jsou vyrobené z kůže zvířat a nahradili je štrajmly z umělé kožešiny. Svoje prohlášení zdůvodnil zákazem způsobovat zvířatům utrpení ( צער בעלי חיים). Rabín Pappenheim zašel ve svém prohlášení ještě dále, když řekl, že nošení kožešinových štrajmlů je znesvěcení Božího jména ( חילול ה‘) , protože lidé dnes jsou mnohem citlivější k situaci zvířat a používání kožešin vidí jako projev utrpení zvířat. Štrajml je kožešinová čepice, kterou nosí zejména chasidé o šabatu, svátcích a slavnostních příležitostech. Je vyroben z kůží sobola, kuny, norků a liščích ocasů. Pro výrobu jednoho štrajmlu se může spotřebovat až 30 zvířecích kůží a cena takového štrajmlu se pohybuje mezi tisíci až pěti tisíci dolary. Rabín Pappenheim, který stojí v čele ultraortodoxní komunity v Izraeli, která čítá mezi 50 až 100 tisíci členy, učinil toto prohlášení na konferenci, která se zabývala právy zvířat. Této konference se zúčastnili mnozí významní náboženští představitelé. Svoje prohlášení uzavřel rabín Pappenheim slovy: „Měli bychom se dostat do takové situace, že se lidé budou stydět nosit štrajml z pravé kůže a syntetické štrajmly budou zcela běžné.“

Pokračovat ve čtení “Rabín Pappenheim: konec kožešinových štrajmlů” »

plameny pekelnéV napětí, zda USA, Británie a Francie nakonec uskuteční vojenský úder se syrský režim a jeho spojenci v Íránu realizují v psychologické válce vedené formou až bizarních orientálních výhrůžek, co se útočníkům – a samozřejmě také Izraeli, i když ten útokem nehrozí – stane. Přinášíme výběr z nich.

Syrský premiér Vaíl al-Halkí (Wael al-Halqi) varoval, že se Sýrie změní v „hrob útočníků“ a Sýrie „překvapí útočníky jako je překvapila“ během války Jom Kipur v roce 1973.

Pokračovat ve čtení “„Sýrie bude hrobem útočníků“, „Američané, ať si sebou vezmou rakve“, „Sionisté budou hozeni do ohně“” »

luachVýročí rabiho Jisraela Meira Kagana (Yisrael Meir (HaCohen) Kagan), obecně známého podle názvu jeho zásadní knihy pravidel správné mluv Chafec Chaim (Chafetz Chaim, resp. Chofetz Chaim, חָפֵץ חַיִּים).

Chafec Chaim se narodil roku 1838 a poté žil malém polském městě v Radin (Raduń, dnes v Bělorusku), které se stalo místem k němuž se upínala pozornost světového Židovstva a kde se Chafec Chaim aktivně zapojil do židovského života a získal svaté postavení. Chafec Chaim publikoval více než 20 knih, včetně Mišna Berura (Mishnah Berurah), monumentálního komentáře k Zákoníku židovského práva, k části týkající se každodenního života. Trvalo 25 let, než Chafec Chaim sepsal 6 svazků díla Mišna Berura, které bylo všeobecně přijato aškenázskými Židy jako rozhodující průvodce židovským zákonem. Chafec Chaim byl také ctěn pro svoji ryzí povahu. Zemřel 15. září 1933, 24. Elul 5693 ve věku 95 let a je pohřben v Radin.

ruská loď Jaroslav Moudrý

ruská loď Jaroslav Moudrý

Rusko „v nadcházejících dnech“ vyšle do východní částí Středozemního moře dvě vojenské lodě, aby tak posílilo svoji námořní přítomnost kvůli „známé situaci.“ Oznámila to ruská tisková agentura Interfax. Ruský web Finmarket pak upozorňuje, že vzdušný úder, který zvažují USA vůči režimu Bašára Assada, Rusko prospěje – dojde k růstu cen ropy.

S odvoláním na zdroj z ruského generálního štábu Interfax uvádí, že se má se jednat o torpédoborec (большой противолодочный корабль) ze Severní flotily a křižník (ракетный крейсер) Moskva z Černomořské flotily, „který nyní dokončuje plnění úkolů v Severním Atlantiku a brzo začne transtlantickou plavbu do Gibraltarského průlivu.“

Pokračovat ve čtení “Rusko vyšle do Středomoří další 2 vojenské lodě, na útoku USA na Sýrii Rusko vydělá” »

Miloš Zeman a Jiří Rusnok

Miloš Zeman a Jiří Rusnok při jmenování vlády

Prezident České republiky Miloš Zeman i premiér v demisi Jiří Rusnok se dnes znovu vyjádřili proti vojenskému úderu, o jehož zasazení Sýrii uvažují USA, Velká Británie a Francie kvůli použití chemických zbraní proti civilistům údajně vládní armádou.

„Myslím si, že v Sýrii je na jedné straně sekulární diktátor a na druhé straně náboženští fanatici vedení Al-Kajdou, a z tohoto důvodu nevidím vojenský zásah v Sýrii jako přiměřený, protože to není žádná válka mezi dobrem a zlem, ale válka mezi dvěma zly,“ prohlásil prezident Zeman.

Pokračovat ve čtení “Prezident Zeman a premiér Rusnok proti vojenskému zásahu v Sýrii” »

Na Youtube se objevilo velice neobvyklé video na němž jsou vidět izraelští vojáci z brigády Givati v plné polní. Vojáci na videu tančí na diskotéce, kde se slavila arabská svatba, svatebčané vzali vojáky na ramena a celá scéna je doprovázena melodií “Gangnam Style”.

Arutz Sheva získal informaci, že vojáci se nebudou dočasně účastnit bojových akcí a že IDF zjišťuje jak k celé situaci došlo. David Haivrí aktivista a mluvčí šomronského regionu řekl, že tato situace ukazuje na středovýchodní absurditu . Na jedné straně arabští vojáci zabíjejí arabské civilisty v Egyptě a Sýrii a na straně druhé izraelští vojácci tanči s mladými Araby v Hebronu. Můžeme se tedy právem ptát, jestli nekonečná jednání s palestinskými politiky jsou vůbec nutná, když už tu vlastně mír je. Pokud tedy palestinští mladíci tančí s izraelskými vojáky na ramenou, znamená to, že americký a evropský nátlak na Izrael není nutný, když palestinci mohou žít s izraelci v míru.

Pokračovat ve čtení “Blízkovýchodní mír: izraelští vojáci tančí na arabské svatbě v Hebronu” »

Černínský palác

Černínský palác

Česká republika je proti mezinárodnímu vojenskému zásahu proti ozbrojeným silám či objektům syrského státu a nadále považuje za jediné účinné řešení vnitrosyrského konfliktu řešení diplomatické a mírové – tj. co možná brzkou dohodu obou stran na příměří a zahájení jednání o politické transformaci země. Uvedlo to včera večer v prohlášení české Ministerstvo zahraničních věcí.

Ministerstvo dále vyjádřilo znepokojení ze zpráv o nasazení chemických látek s tím, že užití chemických zbraní je nepřípustné a v přímém rozporu s platnými mezinárodními úmluvami bez ohledu na totožnost pachatele a okolnosti útoku. Je kriticky důležité, aby inspekčnímu týmu OSN na místě byly poskytnuty veškeré podmínky k co nejdůkladnějšímu vyšetření události.

Pokračovat ve čtení “Česká republika je proti vojenskému zásahu proti Sýrii” »

modlící se holčičkaSýrie. „Pokud chtějí západní země opravdovou demokracii, musejí ji budovat smířením, dialogem mezi křesťany a muslimy a nikoli zbraněmi. Plánovaný útok Spojených států amerických je kriminální čin, který přinese další oběti, kromě mnoha tisíců z posledních dvou let války. Důvěra arabského světa k tomu západnímu tím padne úplně,“ říká katolický patriarcha řecko-melchitského ritu Řehoř III. Laham k situaci vzniklé oznámením útoku USA proti Damašku plánovaného za podpory Velké Británie, Francie, Turecka a Ligy arabských států.

Pokračovat ve čtení “Patriarcha Řehoř III.: Plánovaný vojenský útok USA je kriminální čin” »

syrští uprchlíci v JordánskuVatikán. Papeže Františka dnes navštíví jordánský král Abdalláh II. s doprovodem. Nevyhnutelným tématem rozhovoru bude situace v Sýrii a sousedním Jordánsku, které se stalo cílovou zemí pro největší počet syrských uprchlíků. Tamní uprchlické tábory v těchto dnech navštívila delegace italské Charity, jejíž zástupce Paolo Beccegato informoval Vatikánský rozhlas:

„V první řadě se v Jordánsku šíří velké znepokojení ze zpráv, které docházejí z mezinárodní politické roviny. Je nutné si uvědomit provázanost Blízkého východu – mnozí Jordánci a Syřané mají příbuzné a rodiny také ve Svaté zemi nebo Libanonu. Počet syrských uprchlíků v Jordánsku přesáhl milion tři sta tisíc. Musíme k nim připočíst půl milionu utečenců z irácké války a dalších půl milionu z Egypta. Není vůbec jednoduché, se o tuto početnou a národnostně rozrůzněnou skupinu postarat a udržet ji v klidu a souladu.“

Pokračovat ve čtení “Jordánský král navštíví papeže Františka, jednat budou o syrských uprchlících” »

luach11. září 2001, 23. Elul 5761 unesli islámští teroristé čtyři letadla na vnitrostátních linkách v USA. Se dvěma narazili do Světového obchodního střediska (World Trade Center, WTC) na Manhattanu v New Yorku, s jedním do budovy Pentagonu a poslední se zřítilo v zemědělské krajině v Pennsylvanii. Při útocích, nejvražednějším, jaký se kdy stal na půdě USA, zemřelo okolo 3.000 lidí. Krátce na to odvysílala televize Al-Manar, patřící libanonské teroristické organizaci Hizballáh, konspirační teorii, podle níž se 11. září nedostavili do práce ve WTC židovští a izraelští zaměstnanci, pravděpodobně na upozornění izraelské Všeobecné bezpečnostní služby – Šabaku. Ve skutečnosti si útoky vyžádaly mezi 400 až 500 židovskými oběťmi, včetně 5 Izraelců. Spekuluje se nicméně o tom, že řada Židů opravdu ten den přišla do práce pozdě – avšak proto, že k útokům došlo jen několik dnů před Roš HaŠana (Erev Roš HaŠana připadl na 17. 9. 2001), kdy Židé rozšiřují svoje ranní modlitby o Slichot (omluvy).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Srpen 2013
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiv