… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Archiv pro měsíc: ‍‍Květen 2014 - Kislev / Tevet 5774

1 tora5,10
ואיש את קדשיו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה – Svaté dary od kohokoli budou jeho, co kdo dá knězi, bude jeho.
Pošetilí lidé si myslí, že majetek, který hromadí ve svých pokladnicích je jejich a naopak majetek (peníze), který vydali, není již jejich. Proto se snaží plnit své pokladnice majetkem, který ne vždy byl nabyt poctivě. Avšak opak je pravdou. Právě majetek, který byl darován na svaté účely – „svaté dary od kohokoli“ a nebo byl darován kněžím a učencům – „co kdo dá knězi“ to je majetek, který mu zůstane navěky – „bude jeho“. Avšak majetek, který si člověk střádá, ba přímo hamouní do své pokladnice a který někdy nemusel být získán poctivým způsobem, ten vůbec není jeho. Během jedné sekundy jej může ztratit. (Podle díla בינה לעתים benátského rabína Azarii ben Efraima Figa, 1579-1647).

Pokračovat ve čtení “Paraša NASO (Nu 4,21-7,89)” »

1-RTR2VNCEPrůzkum nedávno provedený Smithovým Institutem (Smith Consulting), který z odpovědí 500 dotázaných, jenž představují vzorek izraelské společnosti, utvořil „škálu odcizení“ různých sektorů izraelské společnosti.
Polovina izraelské společnosti (věřící a sekulární) přiznává, že nezná život ortodoxní-charedi židovské společnosti. Z těchto dotázaných 69 % tvrdí, že nemá zájem lépe poznat život ortodoxů-charedim. Také ortodoxové nechtějí poznat život sekulárních Židů. 70 % ortodoxů odpovědělo, že nemá zájem poznat život sekulárních Židů. Na druhou stranu 34% obyvatel židovského sektoru tvrdí, že zná život izraelské arabské společnosti.
Pokračovat ve čtení “Sedmdesát procent sekulárních Židů: „Nechceme poznat život ortodoxů.“” »

papeže František a předseda Palestinské správy, vůdce Organizace pro osvobození Palestiny a teroristického hnutí Fatáh Mahmúd Abbás

papeže František a předseda Palestinské správy, vůdce Organizace pro osvobození Palestiny a teroristického hnutí Fatáh Mahmúd Abbás

prezident Izraele Šimon Peres a papež František

prezident Izraele Šimon Peres a papež František

 Papež František pozval izraelského prezidenta Šimona Perese a prezidenta Palestinské samosprávy Mahmouda Abbáse, aby se společně s ním modlili ve Vatikánu za mír. Modlitební setkání se má uskutečnit 8. června odpoledne v soukromé rezidenci papeže ve Vatikánu. Nabídku na takové setkání učinil papež František po mši v Betlémě minulou neděli. Bylo důležité, aby se setkání uskutečnilo před tím, než skončí funkčí období Šimona Perese na konci července. Pozvání je  k modlitbě, nejedná se o zprostředkování kontaktů. Bude to modlitba, bez diskuse uvedl mluvčí Vatikánu. Pro papeže Františka  je mezináboženský dialog jedním z  hlavních témat jeho pontifikátu

Pokračovat ve čtení “Peres a Abbás se ve Vatikánu budou spolu modlit za mír” »

Ješaja ben Avraham ha-Levi Horowitz (?1565, Praha – 24. března 1630, Tiberias), počeštěně též Izajáš Horowitz nebo Izajáš Hořovský (hebrejsky ישעיה בן אברהם הלוי הורוויץ‎‎) zvaný též podle svého nejvýznamnějšího díla ha-Šelah ha-kadoš (השל״ה הקדוש‎‎) byl  rabín a kabalista. Narodil se v Praze, studoval a působil v Polsku, Německu a Praze, odkud se po smrti své manželky  přestěhoval do Svaté země – eretz Jisrael, kde působil jako  rabín Jeruzaléma, později Zfatu a Tiberiasu, tam je také pochován v těsné blízkosti Moše ben Majmona (Majmonida) známého jako Rambam. Rabín Horowitz složil prosebnou modlibu, za vzdělání a úspěch v učení pro syny, která má být čtena v předvečer nového měsíce sivan, což je dnes večer. Mnozí věřící přijíždějí do Tiberiasu, aby  u hrobu pražského učence tuto modlitbu přednesli.

Pokračovat ve čtení “Praha a Tiberias – tradice rabína Ješajahu Halevi Horowitze” »

standarta prezidenta Státu Izrael

standarta prezidenta Státu Izrael

O izraelský nejvyšší úřad se bude ucházet šest kandidátů, což je vůbec nejvíce v historii moderního Izraele. Oznámil to předseda Knesetu Juli Edelstein (Yuli Edelstein) poté, kdy včera vypršela lhůta k podání kandidátních přihlášek.

Prezidenta bude 120členný parlament tajným hlasováním volit 10. června 2014 a zájemci o funkci, která je převážně ceremoniální, museli nejpozději včera doložit nezbytných nejméně deset podpisů podporujících poslanců.

Pokračovat ve čtení “O post prezidenta Izraele se uchází 6 osobností” »

jerusalemPřed čtyřiceti sedmi lety, 28. ijaru 5727 neboli 7. června 1967 izraelská armáda osvobodila Východní Jeruzalém, který byl devatenáct let okupován Jordánskem. Osvobození Jeruzaléma v šestidenní válce, která byla provázena zázraky jako ona válka po východu našich předků z Egypta, kdy Hospodin bojoval za nás – ה‘ ילחם לכם (Ex 14,14). Díky tomuto vojenskému úspěchu, mohlo začít znovusjednocení obou částí Svatého Města, tak jak tomu bylo do války za nezávislost. Začala obnova Židovské čtvrti, kterou jordánská armáda roku 1948 prakticky srovnala se zemí, včetně mnoha synagóg. Začala rekonstrukce Zdi nářků – Západní zdi Chrámové hory, kterou, jak uvádí tradice, nikdy neopustila Boží imanence – שכינה. Opět se začala naplňovat slova třetího verše Žalmu 122: „Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek – . ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו Obnovené Židovské čtvrti Starého Města již vévodí téměř od základů znovuvybudovaná hlavní synagóga Churva, která byla zničena vojskem Arabské legie. Jediné, čeho lze litovat, bylo nerozumné rozhodnutí tehdejšího izraelského ministra obrany Moše Dajana předat vládu nad Chrámovou horou muslimskému waqfu. Za tuto jeho politickou chybu platí Izrael dodnes. Proto slova velitele výsadkové brigády Mordechaje (Motti) Gura „הר הבית בידינו – Chrámová hora je v našich rukou“, se stala jen nakrátko reálným symbolem šestidenní války. Čtyřicet sedm let sjednoceného Jeruzaléma je opravdovým důvodem k radosti, avšak naše radost nebude úplná, pokud srdce Jeruzaléma – Chrámová hora bude v cizích rukou.

Pokračovat ve čtení “28. ijar – Den Jeruzaléma – Jom Jerušalajim” »

izraelský prezident Šimon Peres a patriarcha Bartoloměj

Prezident Izraele Šimon Peres se dnes v Jeruzalémě sešel s ekumenickým patriarchou konstantinopolským Bartolomějem I., který je primasem východní pravoslavné církve. Setkání se sice uskutečnilo poněkud ve stínu včera skončené návštěvy papeže Františka v Zemi Izrael, významem se mu však sedmidenní Bartolomějova návštěva Svaté země vyrovná.

Bartoloměj přicestoval do Izraele v pátek 23. května 2014 a s papežem Františkem v Jeruzalémě symbolicky zopakoval historické setkání papeže Pavla VI. a patriarchy Athenagorase v roce 1964, které se stalo významným předělem při sbližování staletí svárem rozdělených církví. Oba představitelé se společně pomodlili v Chrámu Božího hrobu.

Pokračovat ve čtení “Prezident Izraele přijal primase východní pravoslavné církve Bartoloměje (+ foto, video)” »

vlajkyDámy a pánové,

děkuji za pozvání na oslavu izraelského Dne nezávislosti. Státních svátků oslavujících nezávislost se v České republice každoročně konají desítky. Na některých mohu být, na některých nemohu být, ale jediný svátek nezávislosti, který nikdy nemohu vynechat, je svátek nezávislosti židovského Státu Izrael.

Jsou státy, s nimiž sdílíme stejné hodnoty, ať už je to politický horizont svobodné volby nebo tržní ekonomika. Ale těmto státům nikdo nevyhrožuje vymazáním z mapy. Nikdo nestřílí na jejich pohraniční města, nikdo si nepřeje, aby občané tohoto státu opustili svoji zem. Existuje termín, kterému se říká politická korektnost, a já tento termín považuji za eufemismus pro politickou zbabělost, proto mi dovolte, abych nebyl zbabělý.

Pokračovat ve čtení “Projev prezidenta republiky na recepci při příležitosti Dne nezávislosti Státu Izrael” »

Nejvyšší pozemský představitel Římskokatolické církve zakončil včera svoji návštěvu Svaté země – Země Izrael. Sešel se ještě s předsedou izraelské vlády Benjaminem Netanjahuem a poté již za doprovodu premiéra a prezidenta Izraele Šimona Perese odletěl z Ben Gurionova mezinárodního letiště.

premiér Benjamin Netanjahu se s papežem Františkem sešel na půdě Pontifikálního institutu Notre Dame v Jeruzalémě

premiér Benjamin Netanjahu se s papežem Františkem sešel na půdě Pontifikálního institutu Notre Dame v Jeruzalémě

premiér Benjamin Netanjahu se s papežem Františkem sešel na půdě Pontifikálního institutu Notre Dame v Jeruzalémě

premiér Benjamin Netanjahu se s papežem Františkem sešel na půdě Pontifikálního institutu Notre Dame v Jeruzalémě


Pokračovat ve čtení “Rozloučení papeže Františka se Svatou zemí (fotoesej)” »

Papež František navštívil 26. května 2014 Památník obětí a hrdinů šoa Jad VaŠem na Har ha-Zikaron (Hoře Pamatování) v Jeruzalémě. Ještě předtím položil květiny na hrob Theodora Herzla na Herzlově hoře a spočinul v modlitbě u nedalekého památníků židovských obětí terorismu.

papež František u památníku obětí terorismu na Herzlově hoře v Jeruzalémě, přihlížejí prezident Šimon Peres a premiér Benjamin Netanjahu

papež František u památníku obětí terorismu na Herzlově hoře v Jeruzalémě, přihlížejí prezident Šimon Peres a premiér Benjamin Netanjahu


Pokračovat ve čtení “Papež František v Jad VaŠem (fotoesej)” »

papež František ve VečeřadleJeruzalém.

1. Setkání s muslimy na Chrámově hoře. Návštěva Jad Vašem. Setkání s vrchními rabíny Izraele a návštěva u prezidenta Perese.
2. Setkání s kněžími, řeholnicemi a seminaristy v Getsemanech.
3. Slavení eucharistie v jeruzalémském večeřadle

Ad 1. Mezináboženská setkání a protokolární body státní návštěvy tvořily dopolední program pobytu Petrova nástupce v Jeruzalémě. V 8h se papež vydal nejprve na Chrámovou horu, kde navštívil vrchního muftího Jeruzaléma a celé Palestiny, šejka Muhameda Ahmada Hussaina. Svatý otec v jeho doprovodu navštívil Skalní dóm, charakteristickou budovu islámského kultu s pozlacenou střechou, která stojí nad skálou, o níž muslimové věří, že z ní Mohamed vystoupil do nebe. Papež pak vstoupil do sídla Ústředí muslimské obce, kde společně s muslimskými hodnostáři vypil šálek kávy. Vrchní muftí přivítal papeže ve svatém městě Jeruzalém, kde – jak řekl – „žijí muslimové a křesťané“ a vyzval papeže, aby se zastal muslimů a křesťanů proti Izraeli, který údajně „pošlapává jejich práva“. Svatý otec hovořil o pozemské pouti lidí, jejichž životní cesty se někdy kříží, jindy jsou společné, a mimo jiné řekl:

Pokračovat ve čtení “Papež František ve Svaté zemi – 3. den” »

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Květen 2014
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archiv