… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Pražský vrchní rabín Karol Efraim Sidon rezignuje – kvůli nevěře? 4.71/5 (94.29%) 63 ohodnocení

Karol Efraim Sidon, zdroj: Wikipedia, 2006

Karol Efraim Sidon, zdroj: Wikipedia, 2006

Vrchní rabín Židovské obce v Praze Karol Efraim Sidon odchází k 1. červenci z funkce. Oznámila to obec na svém webu den poté, kdy web Židovské listy přinesl informaci o údajném Sidonově nevěře a nedávném utajovaném rozvodu.

Podle prohlášení předsedy pražské židovské obce se „rabín Sidon k tomuto kroku rozhodl s ohledem na svůj věk a skutečnost, že pražský rabín David Peter se po třech letech již velmi dobře adaptoval a je tedy pravý čas postupně tuto funkci předat.“ Vedení obce má o Sidonově nástupci oficiálně jednat na na své nejbližší schůzi v pondělí 14. července.

Jan Munk v prohlášení výslovně uvádí, že rabi Sidon zůstává vrchním zemským rabínem.

Je přinejmenším zajímavé, že Židovská obec v Praze oznámila rabínovu rezignaci den poté, kdy web Židovské listy informoval, že takřka dvaasedmdesátiletý Sidon opustil manželku a udržuje vztah s mladičkou bývalou absolventkou Lauderových škol. Podle Židovských listů, za nimiž stojí Sidonův letitý odpůrce a bývalý předseda obce Tomáš Jelínek, dokonce měl minulý týden navštívit Prahu rabínský soud z Izraele a Sidona rozvést.

Podle odkazu na webu Židovských listů má být onou milenkou Ojuna Tuja. Má-li rabi Sidon skutečně poměr s touto ženou, jejíž celé jméno je Ojuncacral Tuja, pak je jejich věkový rozdíl propastný – 43 let. Vztah rabína s touto slečnou, přinejmenším v rovině platonické však trvá zřejmě mnohem déle. V bakalářské práci z oboru Husitská teologie v kombinaci s judaistikou na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy z léta 2010 se Ojuna Tuja zabývá Lakíšskými dopisy a poselstvím Starého zákona, přičemž je jí v posudku vedoucího práce vytýkáno, že „neuvádí z jakého konkrétního zdroje při překladu dopisů I-VI vycházela“ a současně nelze přehlédnout, že v úvodu práce autorka děkuje blíže neupřesněnému „E., bez něhož by práce nemohla vzniknout.“ Souvislost mezi Sidonovou znalostí hebrejštiny a jeho jménem Efraim se nabízí. Plný text bakalářské práce, posudky a protokol o zkoušce jsou přes internet dostupné ve veřejně přístupném repozitáři závěrečných prací.

Zda rabi Sidon v blízké době rezignuje také na funkci vrchního zemského rabína či raději nechá rozvinout diskusi o své budoucnosti ve vedení Federace židovských obcí, není nyní jasné.

oznámení předsedy Židovské obce v Praze o rezignaci rabiho Karola Efraima Sidona

oznámení předsedy Židovské obce v Praze o rezignaci rabiho Karola Efraima Sidona

21 reakcí na Pražský vrchní rabín Karol Efraim Sidon rezignuje – kvůli nevěře?

 • gugi napsal:

  😮 …odchází neoddiskutovatelná osobnost. Mám rozporné pocity: fenomen Ojuna svědčí o jeho nekonečném elánu, fenomen rezignace signalizuje patrně únavu. Rabi Peter je nesporně I.a třída a elitní vzdělanec. Nicméně mne to, co přece jen muselo přijít, trochu zaskočilo a překvapilo…. Zásluhy rabi Sidona nesmějí být a nebudou zapomenuty.

  • Scooolie napsal:

   Příteli, Vy se loučíte, jak kdyby rabín Sidon zemřel… A on zatím jen odchází z čela rabinátu pražské obce, na federálním stolci stále sedíce a uchovávaje si – zdá se životní elán, což dokumentuje nejen současná kauza, ale i spisovatelské aktivity.

   Fenomén rezignace nicméně dle mého soudu nevyjadřuje ani tak únavu, ta je na něm patrná už léta, ale spíše neudržitelnost současného stavu, kdy David Peter je v roli věčného čekatele a Efraim Sidon byl dosud v jakési parafrázi na tradiční papežství, kdy držitel úřadu odchází až nohama napřed… To, že rabín by měl být vzorem své obci, se má tak nějak samo sebou a současná kauza tomu jaksi nepřidává…

   • gugi napsal:

    Nad odchodem rabi Sidona jsem zanaříkal jen z pozice Pražáka. 😎 Rabi Peter by se nepochybně dočkal. Už jen díky svému bezkonkurenčnímu vzdělání. Není v roli věčné družičky. 😆 Rabi Sidon je vzorem a inspirací minimálně mně – a to m.j. v tom ohledu, že nastala doba se poohlédnout po nějakém omlazujícím stimulu 😆 😆 😆 Líbí se mi na něm především, že má světu pořád co říci a pořád je „v laufu“, neboli „cool“. 🙂 🙂 ….a pojem „nevěra“? Je naopak projevem NEREZIGNACE…. 😆

    • talarich napsal:

     Nevěra projevem nerezignace? Co jste tím chtěl(a) říct? Nevím, jak si to mám vysvětlit.
     Jako, že nevěra je dobrá, protože dokazuje, že jsem nerezignoval na svůj zdravotní stav nebo veřejné smýšlení či obecně přijímaný a dnes již zastaralý názor? V čem je nevěra jedinečná? A jiná než ostatní příkazy desatera?
     Krapet vám ta argumentace lavíruje.

     • Tomáš Kolský napsal:

      Ono to tu lavíruje docela všechno. ŽL nejsou nestranný informační zdroj, stavět na něm tuhle diskusi je poněkud groteskní. A to jsem byl teď tak nepřiměřeně taktní, až se sám nemůžu vystát. Jenže co mi zbývá? Nemůžu proti nadávkám jít nadávkama.

     • gugi napsal:

      😆 …milý, jednoduchý človíčku. Moje úvaha je trochu složitější, takže to, že odpovídám, je daní mé trpělivosti. Ani nepředpokládám, že něco z toho (stejně jako prve) pochopíte. V souvislosti s NEREZIGNACÍ jsem nemluvil o odstoupení z funkce, nýbrž o nerezignaci v souvislosti s hlubinami lidské osobnosti. Fenomen „nevěra“ v sobě obsahuje proces nerezignace na potřeby své osobnosti (a to jak duševní tak fyzické). Akcentuji, že mluvím za sebe, nikoliv za někoho jiného. Dotyčný fenomen je též jistým projevem revolty vůči prudérnosti, konformitě … ale hlavně proti nějakému mechanismu, který už nefunguje a je třeba ho buď obměňovat, nebo zahodit. Kromě toho „nevěra“ je pejorativní výraz pro daleko eufemističtější obrat „vysvobození“, nebo též „vyproštění se z negace hlasu svého já“…

      A nyní k našemu rebemu. Zachoval se jako čestný chlap a vyřešil to radikálním řezem. Jiní na jeho místě by REZIGNOVALI na svoji bouřliváckou, temperamentní povahu a v zájmu pohodlí, tutlání afér, zavírání očí před realitou, by prostě prodlívali z jakési setrvačnosti ve vztahové konstrukci, která už nevyhovuje nikomu z partnerů. Nejenže se mi kroky našeho rebeho líbí, ale navíc mne i svým způsobem pobavily, jako jistý druh bravury. Chlap, který v osobním životě ve věku přes 70 let, začíná na zelené louce, mi silně imponuje…

      Myslím, že Hašem (jak ho znám 🙂 ) by se nad tohle kauzou usmíval.

    • Scooolie napsal:

     Che che, jako vždy, i nyní oceňuji Váš smysl pro humor a nadhled. Nevěru nicméně považuji naopak za projev rezignace, neschopnosti řešit (eventuální) problém a namísto toho útěk k někomu jinému, což je často právě projevem slabosti, nedostatku sil stárnoucích mužů… Samozřejmě něco ZCELA jiného je, pokud někdo se se ženou rozejde, rozvede a po čase si najde novou partnerku – to pak je projev nerezignace 😆

     • gugi napsal:

      … 😆 …zcela pravidelně to tak nefunguje. Době před rozvodem, resp. čestným rozchodem, předchází období seznámení se s novým partnerem a nějakou dobu se tento nový vztah s dosavadním (zákonným a otravným) překrývá, aby vyústil do očistného potvrzení sebe sama…. No, a pak se tento proces opakuje vždy po uplynutí biologicko-reprodukčního období cca 1,5 roku. Muži jsou už tak prostě přírodou naprogramováni. 🙂

      Dvojctihodný příteli, plně si vychutnávám svoji osobní svobodu, která mi dovoluje psát tyto úvahy. Jinými slovy: mohu si to dovolit, když mi nekouká přes rameno manželka, která by mne zatratila, kdyby si přečetla mé libertinské názory. 😆 😆 😆

 • talarich napsal:

  Vůbec neberu Sidonovi jeho zásluhy a nemyslím to vůbec osobně vůči němu – toho jsem dalek.

  Ale přeci jen se musím zeptat, jaký je tedy obecný postoj k přikázání desatera „Nesesmilníš“?

 • Tomáš Kolský napsal:

  Obecně vzato (o konkrétním zde diskutovaném případu opravdu vůbec nic nevím) zákaz lo tin’af znamená, že je smrtelným hříchem pojmout ženu, která je zakázaná z Tóry, tj. třeba manželku někoho jiného.

  Například neprovdaná židovská žena – pokud se ponořila správně do mikve – do zákazu lo tin’af nespadá. Obecně je těžké dokázat, že se takoví dva lidé nevzali, neboť pro židovskou svatbu jsou třeba pouze další dva Židé dodržující micvot – aby o ní mohli podat svědectví (což je mimochodem důvod zákazu účasti na reformních a konzervativních svatbách – přítomnost dvou Židů dodržujících micvot by mohla dát legitimitu celé reformní či konzervativní svatbě) a nějaký dárek nezanedbatelné hodnoty – pruta. Pokud by na takové svatbě ženich už nějakou (jednu, dvě, tři, kdyby to byl král – sedmnáct) ženu měl, porušil by jen ustanovení svatební smlouvy (se svojí dosavadní ženou) a možná též zákon ČR (což je otázka z občanského práva, k níž nejspíš neexistuje judikatura). Nehodlám tu zlehčovat ani svatební smlouvy ani rabínská ustanovení ani české zákony.

  Podtrženo sečteno, téma je to rozsáhlé, nicméně vzhledem ke spolehlivosti citovaných informačních zdrojů, bych byl krajně opatrný v hodnocení toho, co se stalo nebo se mohlo stát.

  • talarich napsal:

   Děkuji pane Kolský za odpověď. Tak nějak jsem to tušil, že to tak bude. Znamená to ale oboustranně, že? I žena se může vyspat se svobodným mužem a poruší akorát tak svoji manželskou smlouvu se svým manželem. Nepletu-li se, tak to platí i tak, že se může vyspat s vdovcem, protože smrtí manželky zaniká stav „ženatosti“ a tedy je na něj nahlíženo jako na svobodného neboť může opět uzavřít nové manželství.

   • Tomáš Kolský napsal:

    Ne, není to symetrické. Vdaná žena je z Tóry zakázaná komukoli jinému dokud není rozvedena. Obráceně to smilstvo je a je to tudíž smrtelný hřích.

  • Scooolie napsal:

   Podle českého práva jde především o trestný čin dvojího manželství dle § 194 trestního zákoníku, za který je trest až dva roky vězení. A to jak pro toho, kdo už v manželství je, ale uzavře další, tak i pro toho, kdo si ho vědomě vezme. Je to ještě tradiční křesťanské pojetí, chránící soužití jednoho muže a jedné ženy.

   Proto se také „druhé ženě“, existující vedle manželky, říká spíše milenka, coura nebo děvka a onomu muži spíše proutník, nevěrník nebo děvkař… Ale nebojím se, že dekadentní česká společnost časem mnohoženství nepovolí. Jen při tom zřejmě rovnou povolí i mnohomužství, což bude halachicky ještě veselé… Na druhou stranu, když v polovině Evropy existují registrovaná partnerství a v druhé se sodomii rovnou říká manželství (jen bratři Slováci ještě drží vlajku tradice!), čemu se divit…

 • talarich napsal:

  Milý pane gugi, odpouštím vám to, jak mě oslovujete a jaké soudy o mě vynášíte. Nakonec, máme si odpouštět, že? Kdybyste si totiž moji otázku přečetl opravdu pořádně, tak byste zjistil, že já o „nerezignaci z funkce“ nenapsal ani slovo. 🙂

  Každopádně zkusím otázku položit ještě jednou a psát pomaleji, třeba to pomůže.
  Když je člověk kleptoman, tak se nemá bát nechat projevit svoji živočišnost a naopak jít proti starým a usedlým zvyklostem. Vždyť je přece jen člověk a nekrást je tak staromódní. Měl by vyjít ze své ulity a rezignovanosti na svoje lidství a jít do obchodů a prostě krást, co hrdlo ráčí. Vždyť jinak by šel proti svému vrozenému lidství a proti sobě samému, a to by se B-hu nelíbilo. Co jiného taky může dělat, když už byl tak stvořen?

  Podobně je na tom i (skoro) každý muž, který by rád „poznal (v tenachovém slova smyslu)“ kdejakou ženu. Na co se bránit svému přirozenému pudu. Ba naopak budiž to výrazem jeho hlubokého pochopení jeho samého, jeho podstaty a toho, jak byl už v ledví své matky poskládán. Přece se nebude protivit stvoření a své přirozenosti. Nechť je zbourán předsudek o věrnosti a slibu!

  Milý pane gugi, člověk dal druhému člověku slib, uzavřel manželskou smlouvu. Jestli ve smlouvě nechce žít, tak má smlouvu zrušit. Ale nemá smlouvu porušovat. Nyní mluvím naprosto obecně. Nepíšu o rabínovi, protože nevím, zda tam došlo k porušení smlouvy nebo ne. Nebyl jsem u žádného tělesného aktu, abych mohl něco dosvědčit. Já se pouze ptal na postoj k nevěře. Váš postoj jsem pochopil, a to i do hloubky, ačkoliv byste to ode mě nečekal. Každopádně s tím postojem nesouhlasím.
  Můj názor je, že uzavřená smlouva a daný slib se má dodržet. Očekávám toto od svého okolí a očekávám toto i od HaŠem. Jestli ale začneme sliby a smlouvy zlehčovat, tak buďme opatrní, s čím si zahráváme.

 • gugi napsal:

  😆 Bingo, pane kolego. Jak dobře Hašem udělal, když mne neučinil kleptomanem, nýbrž milovníkem krásy. Zatímco v prvním případě by moje jednání jasně kolidovalo s hrdelním právem této republiky, v druhém případě podléhám bezmoci vůči působení krásy, nijak výrazně nesankcionované halachickou i sekulární jurisprudencí 🙂 …. (mimo soutěž je třeba poznamenat, že porušení slibu u ženy má někdy daleko markantnější důsledky a vizuální změny, než porušení slibu u chlapa. 😀 )

  Ten stav, kterému se tak neesteticky říká nevěra, je výsledkem paralelního a neblahého působení obou partnerů na sebe navzájem. Ergo: druhý partner si velice často svým chováním může za to, že první partner naváže kontakt s jiným partnerem. Tvrdím, že pokud k takovému chování u druhého partnera dochází, první partner je vůči němu prost svého slibu.

  To co prezentujete Vy, pane kolego, v oblasti intimních mezilidských vztahů, mi zní příliš, příliš rigidně a řekl bych, že když ne jako „zijuf haTora“, pak skoro až kanonicky… 😀

  Tomu, co říkáte, bych však naprosto striktně rozuměl v oblasti závazkového práva, kde pro mne je neporušitelným závazkem už třeba jen stvrzení smlouvy stiskem ruky.

  • Scooolie napsal:

   Drahý příteli, Vaše úvaha je pozoruhodná a pokud bych někdy měl někomu poradit advokáta při zaviněném rozvodu, pak jedině, jedině Vás 😀 Nicméně jistě tušíte, v čem je slabé místo Vaší úvahy. Mícháte – stejně jako Tomáš Kolský dohromady kategorie „možné“ a „správné“… A rabín je pro obec „vzor k následování“, takže by neměl dělat jen to, co je „možné“ (čti: zákonem připouštěné jako legální, byť třeba ne ideální), ale i to, co je „správné“ (tedy zákonem brané jako ideální).

   Posuzování rodinných vztahů rabiho Sidona se ovšem hodlám obloukem vyhnout, na to nejsem – a nechci ani být – dost informován. Jen konstatuji – abych užil Vašeho příměru – že obecně vzato není možno automaticky omlouvat krádež „láskou ke krásným věcem“ a nevěru „náklonností ke krásným ženám“. Je to přesně naopak. Zloděj a nevěrník jsou bez dalšího vinni, ledaže se prokáže, že na svém činu nenesou vinu – třeba proto, že kradli, aby neumřeli hlady, anebo byli nevěrní, protože manželka byla nesnesitelná…

    • talarich napsal:

     Prdlačky na dračky. Jaké polehčující okolnosti? Když já zítra ráno v obchodě ukradnu housku proto, že mám hlad, neboť jsem nesnídal, tak mi to asi nikdo jako polehčující okolnost neuzná.
     Takže chlap, co se vyspí s jinou ženskou může argumentovat polehčující okolností snad jenom tehdy, pokud by mu někdo fyzicky bránil v rozvodu. Ale v ČR ti nikdo rozvod nezakazuje, takže šupky dupky za rozvodovým právníkem.
     Žádný výmluvy a snaha chytat se stébla s nápisem „polehčující okolnost“. Jestli z jakéhokoliv důvodu se současnou ženou žít nechci (a může to být i její vina, nepopírám), tak se mám rozvést a nebo nespat s jinýma ženskýma.
     (no, spát s nima můžu, ale být vzhůru je průšvih)

 • talarich napsal:

  Těžkou artilerii bych sem netahal, i někteří lidé bez kanónů se tak chovají, i když je nás výjimka.
  Pro mě je mnohem horší nedodržení toho slibu, než porušení manželské smlouvy. Jestliže o sobě vím, že nedokážu slíbit věrnost své manželce, tak jsem jí takový slib neměl nikdy dávat, a v mnoha případech se tedy ani ženit, protože takový slib se dává právě při svatbě.
  Dodržet dané slovo je pro mě „nad zákon“ 🙂 kdybych se nebál to tady napsat 🙂
  A chlap, co nedokáže dodržet svoje slovo pro mě není chlap – a opět připomínám, že teď nemluvím konkrétně o rabínovi. Protože u rabína Sidona nevím, co se stalo, tak nemůžu rozsuzovat, zda dodržel nebo nedodržel svoje slovo.

 • admin napsal:

  Ehm… MAZEJTE NA FÓRUM, VY ULIČNÍCI 💡 Debata už dávno překročila rámec článku. Ten se týká r. Sidona.
  Kdo o „případu“ ví víc (o čemž pochybuji), ať první hodí klávesnicí.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Červen 2014
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Archiv