… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Mordechai Kedar: Hlavní příčinou muslimského terorismu je islám 5.00/5 (100.00%) 31 ohodnocení

Mordechai KedarČlánek byl zveřejněn 3. března 2015. Na jeho aktuálnosti se nic nezměnilo.

Muslimský svět je otřesen v šoku z Islámského státu a s odporem je svědkem hrůzností spáchaných ve jménu islámu. Lidské bytosti jsou před kamerou masakrovány a upalovány zaživa, ženy a mladé dívky prodávány na trzích s otroky, zlodějům sekány ruce. Z celého světa proudí dobrovolníci a hlava Islámského státu oznamuje, že není nikým menším než chalífou a jak IS vyměří konečný trest každému muslimovi, který nesouhlasí s jeho metodami.

Prokazatelný šok v islámském světě je z nemalé části vyvolán tím, že všechny příšerné věci, které IS páchá, jsou odvozeny z Koránu a odrážejí islámskou tradici, jak existovala v sedmém století, kdy byl islám „čistý“ a neposkvrněný, dříve než se objevily jemnější a méně násilné výklady. Hluboce zakořeněným problémem, jemuž dnes islám čelí, je, jak být proti skutečnému, pravému, původnímu islámu, protože pokud to, co dělá Islámský stát, není islámem, pak by ani skutky Mohameda a jeho následovníků nebyly islámem, což je absurdní a zakázaná úvaha.

Problém částečně pramení ze skutečnosti, že muslimské státy jako Jordánsko a Saúdská Arábie jsou na seznamu cílů Islámského státu a královské rodiny obou zemí se – zcela správně – považují, za další cíl IS.

Islámské řešení tohoto problému má několik úrovní: vojenskou, politickou a teologickou.

Na vojenské úrovni se Saúdská Arábie, Jordánsko, Kuvajt, Katar a Spojené arabské emiráty přidaly v boji proti IS ke státům jako je Austrálie, USA a evropské země. Muslimské země vidí reálnou hrozbu svým režimům, ať už vnějším útokem na své hranice nebo povstáním, vyvolaným vnitřním podněcováním.

Na politické úrovni probíhají setkání zástupců západních a muslimských zemí, kde si všichni navzájem sdělují, že toto není skutečný islám a že toto není místní problém, ale hrozba světové stabilitě. Tento typ komentáře, pokud jej pronáší Arab či muslim, vede Západ k pocitu, že je „jeden z nás“ a že se na něj můžeme spolehnout.

Příkladem politické události tohoto druhu byla před několika dny návštěva katarského emíra šejcha al-Tháního v USA, kde se sešel s Obamou. Na setkání emír zdůraznil katarské odhodlání podílet se na porážce Islámského státu a americký prezident vyjádřil svoji důvěru v emíra a jeho závazek vést válku proti extrémistům a podporovat umírněné povstalce v Sýrii. Oba vedoucí představitelé ignorovali jeden malý, ale významný, problém: Katar, odkud pochází vážený host, je zdrojem financování Islámského státu, stejně jako zdrojem financování a podpory mateřské organizace Islámského státu, Muslimského bratrstva. Katar je součástí problému a nyní existují i někteří naivní lidí, kteří jsou přesvědčeni, že může být i součástí jeho řešení.

Nicméně pro muslimský svět jsou nejkomplikovanější teologické aspekty, protože muslimové musejí ospravedlnit boj proti jednání, která jsou nejpodobnější chování Mohameda a čtyř chalífů,  jeho nástupců a ti  jsou v islámu označováni jako „spravedliví.“ Jejich největším problém je sám Korán, který obsahuje verš (súra 8, verš 60): „Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílů jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Boží i nepřátele své…“ (překlad Ivana Hrbka), což je jasný příkaz Koránu zasívat hrůzu a strach do srdcí nepřátel.

Muslimské bratrstvo si první slovo tohoto verše „připravte“ umístilo do svého znaku. Jedná se o pokyn Koránu ze sedmého století, který nyní provádějí všechny islamistické teroristické organizace – sunitské a šíitské – Hamas, Hizballáh, Islámský džihád, Boko Haram, Džebhát al-Nusrá, Ansar bait al-Maqdís, al-Kajdá a Islámský stát. Všechny jsou ideologickými potomky Muslimského bratrstva.

Nyní, když celý svět probudily hrůzy spáchané islámskými fanatiky v Sýrii, Libanonu a dokonce v Paříži, Londýně, Bruselu, Tolouse, Bostonu, New Yorku, Sydney a Oklahoma City (a to je neúplný seznam), se muslimové snaží ukázat hezčí obraz islámu, který může být pro Západ přijatelnější, dříve než Západ znervózní a vysídlí všechny muslimské přistěhovalce do Alžírska, Maroka, Egypta, Sýrie a Jemenu. To je důvod, který vedl muslimského šejcha k omluvnému „vysvětlování světu pravdy o skutečném islámu“, ne o tom, který byl údajně „přivlastněn malou a nevýznamnou menšinou.“

Příkladem této snahy je konference v Mekce, islámském hlavním městě, pod patronací saúdskoarabského krále, vládce neosvícené země, která vynakládá miliardy petrodolarů na šíření nejfanatičtějšího vahábistického směru islámu v muslimském světě. Konferenci organizovala Muslimská světová liga a cílem bylo očistit Saúdy od obvinění, že pomáhají šířit teror.

Řečníci na konferenci pocházeli ze Saúdské Arábie, Kataru (proč ne?), Libanonu (kontrolovaného Hizballáhem), Egypta, Jordánska, Tuniska, Súdánu, Maroka, Bosny a Hercegoviny, Velké Británie a USA.

Tvrdili, že teror je nebezpečné a zavádějící slovo a že existuje spor o jeho definování. Zapomněli říci, že těmi, kdo jsou vehementně proti definování teroru, jsou sami muslimové, protože – jak už popsáno výše – Korán jim nakazuje šířit hrůzu do srdcí jejich nepřátel.

Podle jejich názoru nemá teror nic společného s náboženstvím nebo etnickými skupinami, ale jedná se o lidský fenomén, který je nutné oddělit od ozbrojeného boje, který dokonce i OSN povoluje skupinám, které se snaží dosáhnout sebeurčení nebo osvobodit dobyté země. Účastníci konference oddělili historický džihád, který zahrnoval muslimské války proti jiným národům, jejich podmaňování a nucené konverze mečem a silou zbraní, od dnešních teroristických činů, které někteří označují jako „náboženské násilí.“

Jedno ze zasedání konference diskutovalo o náboženské motivaci k terorismu. Účastníci kritizovali muslimskou neznalost práva šaríja, jeho přikázání a cílů, a tuto neznalost označili za jednu z hlavních příčin teroru. Tvrdili, že „terorismus má mnoho různých příčin, ideologických, psychologických, politických, ekonomických, sociálních a vzdělávacích, ale neznalost cílů a přikázání šaríi je hlavní příčinou terorismu.“ Z toho plyne, že pokud by džihádisté věděli, že Korán teror zakazuje, překuli by své meče na radlice a kopí na srpy. Správná výuka šaríi je jediným způsobem budování muslimské společnosti založené na rovnosti a spravedlnosti, tak jak tomu bylo v dávných dobách, tvrdili.

Účastníci nemohli ignorovat nárůst sektářského násilí v muslimském světě, zejména sunitsko-šíitského násilí, s jeho každodenními dlouhými seznamy obětí. Nenavrhli nicméně žádné skutečné řešení této bolestné situace.

Podle nich muslimský svět trpí existencí extrémistických a násilných skupin, které jednají v jeho jméně, kvůli nejasným teologickým přístupům mezinárodních skupin a mezinárodních médií, stejně jako arabských a muslimských zemí a muslimských institucí, které neplní svoji roli při šíření kultury umírněnosti. Tento přístup vede k závěru, že islám je dokonalé, dobré a krásné náboženství, ale politické a mezinárodní skupiny a média ničí životy lidí a tlačí je k terorismu.

Jedno zasedání konference se zabývalo sociálními a ekonomickými faktory, které stojí za všemi formami terorismu, a tím, jak jim čelit. Zástupce americké CAIR, Dr. Nihad Awad Achmad, tvrdil, že významnou příčinou terorismu a extrémistických vyšinutých názorů je slabost sociálních a občanských institucí. Je přitom zajímavé, že přednášející sám je napojen na financování teroristických organizací.

Saúdský účastník hovořil o zkorumpovanosti vládnutí jako o jedné z ekonomických příčin vyšinutého myšlení, z nějž vychází terorismus. Jiní hovořili jako o příčině terorismu o kulturní povrchnosti nižších tříd, pramenící z vadných školních osnov. Absolventi vycházející ze škol s pokřivenou kulturou jsou snadno získaní pro extrémismus, stereotypní myšlení, nenávist k jiným, násilí a teror. Marocký delegát mluvil jako o příčině náboženského extrémistu o pocitu méněcennosti, zřejmě narážející na mládež severoafrického původu ve Francii.

Sečteno a podtrženo, shrnutím celé konference byl závěr, že muslimské náboženství a jeho základní texty – Korán, hadísy, historie a životopis proroka Mohameda – jsou dokonalé, krásné a čisté, vyzařují toleranci a přijetí druhých, občanská práva žen a menšin, a pokud někteří muslimové jsou přitahováni k terorismu, masakrování lidí, upalování nepřátel, prodávání žen a sekání rukou zlodějům, pak to není kvůli islámu, který je „náboženstvím míru“, jeho myšlenkám nebo svatým dílům, ale kvůli vnějším faktorům, které tlačí mladé muslimy k páchání těchto činů, které jsou proti islámu a jeho duchu, myšlenkám, způsobu života a cílům.

Problémem těchto konferencí je, že se na nich nikdy neobjeví aspoň jeden člověk, který by byl připraven říci bolestnou pravdu: Korán, hadísy, historie a životopis našeho proroka jsou naplněné myšlenkami, přikázáními, příklady, které tlačí mladé k terorismu, stejně jako motivovaly v sedmém století naše praotce k dobytí většiny známého světa. Koncept dobývání cizích území, prosazování vlády islámu příšerným násilím je to, co vyvedlo islám z Arabského poloostrova k dobytí oblasti od Indonésie na východě až po Španělsko a Maroko na západě, a to, co tlačí mladé muže a ženy k tomu, aby se připojili k džihádu a pokračovali v podrobování zbytku světa.

Je pravda, že existují i další faktory – politické, sociální a ekonomické – které napomáhají prosazování terorismu, ale hlavním, základním důvodem, jsou myšlenky a příklady v islámských svatých dílech. Dokud se neobjeví skuteční reformátoři a neprovedou v těchto spisech významné změny, namísto konání nesmyslných konferencí jako byla ta nedávná saúdská, budou muslimové i nadále strkat hlavy do písku a svět si bude nadále myslet, že islám je náboženství míru, protože to je to, co říkají význační řečníci na těchto konferencích. Popírání skutečného problému povede k přetrvávání problémů z něj odvozených.

Potřebujeme muslimského Martina Luthera, který položí správné otázky, spustí islámskou reformaci. Člověka, který odloží do karantéry všechny zmínky o podrobování, násilí, nenávisti a odporu a změní tak Alláhovo náboženství na něco, co ukončí koloběh násilí a smrti a dá muslimům a všem ostatním život. Dokud se takový reformátor nenarodí, islámský svět bude dále prolévat krev vlastní i krev jiných do krvavých bažin, ohně a slzí, označovaných jako Islámský stát, jehož metody jsou vytaženy do dnešního celého světa z hlubin sedmého století.

Mordechaj Kedar (מרדכי קידר, مردخاي كيدار) je expertem na Blízký východ, profesorem na katedře arabštiny Bar-Ilanovy univerzity a vědeckým pracovníkem Beginova-Sadatova centra pro strategická studia. Roky sloužil v izraelské vojenské zpravodajské službě, kde byl specialistou na islámistické skupiny, politický diskurs arabských zemí, arabská média a situaci v Sýrii. Pravidelně v arabštině obhajuje izraelské politické a vojenské kroky v arabských satelitních televizích.

Napsáno pro Aruc 7 (Arutz Sheva) pod názvem Op-Ed: The World Needs a Muslim Martin Luther. Přetištěno s laskavým souhlasem autora.

17 reakcí na Mordechai Kedar: Hlavní příčinou muslimského terorismu je islám

 • carlos napsal:

  Super článek. Jen bych rozporoval ten závěr s reformací. Křesťanská reformace spočívá v návratu ke kořenům, k Ježíšovu učení lásky, milování nepřátel, odpouštění, žehnání nepřátelům a nastavování druhé tváře. Je něco takového v islámu? Nebo není náhodou reformace v islámu právě návrat k šíření násilí? V čláku je to vlastně naznačeno.
  C.

  • talarich napsal:

   Ano, myslím si o reformaci islámu to samé. Reformace islámu není možná, pokud nebude součástí reformace vyškrtnutí velkých částí Koránu, Hadíthů a Síry. A jelikož toto se podle stejných pramenů nesmí udělat, protože Korán je svatý, dokonalý, úplný a nedoktnutelný, tak je islám nereformovatelný. Žádné „Sola Scripturae“ zde nepovede k míru, ale naopak k násilí.

 • Jeitteles napsal:

  Kedar v textu cituje súru 8, verš 60 („Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit ze síly a oddílů jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Boží i nepřátele své…“) a toto vykládá jako jasný příkaz Koránu zasévat hrůzu a strach do srdcí nepřátel. Existuje ale i jyný výklad, a sice: „proti nim“ postavit co nejvytříbenější argumenty, jaké je člověk schopen dát, přičemž k tomuto použít veškeré své intelektuální síly a síly pro získání znalostí potřebných pro tyto argumenty; a zastrašení nepřátel se nemá chápat jako zasévat strach a hrůzu do jejich srdcí, ale vytvořit u nich obavu z Boha, aby se nepřátelé (v tomto případě jsou prý nepřátelé chápáni jako nevěřící) stali bohabojnými.

  V judaismu máme příkaz, že své židovství máme žít nyní, v dnešní době, tedy přizpůsobit jej, posunout jej, aniž bychom nějaké přikázání porušili nebo zrušili, významy formuje i doba. Výkladů textu Tóry je nesčetně. Něco podobného prý má islám. I když začal islám takto násilně a válečně, tak převzít jeho podobu ze 7. století do dnešní doby může pouze fanatik, terorista.

  A za sebe připojuji jednu důležitou otázku. Ve válce Islámského státu proti Západu je islám příčinou tohoto konfliktu, anebo „pouze“ prostředkem? Dle mého to druhé.

  • talarich napsal:

   Súra 8:60 není jediné místo. Navíc, jak už bylo řečeno, se nejedná pouze o Korán. Je nepochybné, že Mohamed dal sám ostatním následovníkům příklad hodný k následování. Doporučuji k přečtení Ibn Ishaqa a Bukharího. Je tam toho spousta. O otroctví, lži, vraždě, násilné konverzi pod pohrůžkou smrti, … Mohamed prohlásil, že Korán je úplný a dokonalý. Nemůže se nic přidat a nic odebrat. Podívejme se na historii 1400 let islámu a jeho násilí páchaného na zbytku světa: sever Afriky, Asie, Evropa. Konalo se to ve jménu islámu a pro islám. Viz učení o „Domu Alláha“ a „Domu Války“. Islám je, žel, hnacím motorem a důvodem, nikoliv pouze příčinou. Ale rád bych se mýlil…

   • Jeitteles napsal:

    Takto můžeme zkritizovat i dějiny křesťanství. Možná lze jen konstatovat, že islám stále plně nevstoupil do své moderní doby, jak se u křesťanství povedlo.

    Jak jsme ovšem obsáhleji psal pod jiným článkem, jelikož za Islámským státem stojí bývalí, zhrzení členové Saddámovy strany Baas, kteří uspěli díky znalosti regionů, poměrů, atd., kterým jde o moc a peníze, těžko může být příčinou islám – ten slouží „pouze“ jako prostředek (omáčka).

    Kedar nám tvrdí, že jediný a pravý islám je ten s podobou ze 7. století, ovšem to myslím nelze takto říct. Tóra není historická kniha a ani Korán a další prameny islámu nemají historickou formu. Jsou učeními a jako každé učení toto podléhá výkladu. Způsobů výkladu je nesčetně.

    • talarich napsal:

     Samozřejmě, že nemáte pravdu. Nelze to srovnávat s křesťanstvím a ani s judaismem a „vyčištěním“ země zaslíbené. Nikde v Tanachu nebo Brit Chadaša není nic o vraždění, zotročování, pronásledování až na konec světa a totální vládě nad bezvěrci nebo jinověrci v celém světě.
     Jedinečnost islámu je v tom, že to je uzavřený celek, který je úplný a dokonalý. Nelze k němu nic přidat. Nelze přidat žádný Talmud, Midraš, Pirkej Avot a ani Slovník, Výklad, Katechismus nebo kdo ví co ještě. Proto je islám nereformovatelný. Islám je politickou ideologií s trochou náboženské omáčky. Ale nelze měnit a ani vykládat islám. Islám lze pouze následovat a podřídit se mu. A to zkrátka proto, že islám není jenom a pouze Korán, ale také životopis Mohameda a jeho výroky. To je uzavřený systém, kam nic nepřidáte. V islámu nefunguje exegeze a teologické disputace. Opravdu doporučuji přečíst aspoň něco od Mordechaje Kedara. Například „Gap of Values: Gender and Family Issues as Source of Tension between Islam and the West“. A ne se tady snažit chytat ho za slovíčka v jedné větě.

     • Jeitteles napsal:

      Pane talarich, samozřejmě, že v islámu existuje exekeze a teologické disputace. Existovalo a existuje množství jednotlivých škol, které se mezi sebou přou o různé otázky a výklady a učení. Existují spory jednotlivých duchovních. Takhle bychom mohli pokračovat.

      Ale vyhýbáte se stále podstatě. Mezi Západem a Islámským státem neprobíhá náboženská válka, Islámský stát nevede náboženskou válku. Já to tedy zopakuji (zkopíruji), co jsem už jednou tady psal. Za termínem Islámský stát stojí bývalí, zhrzení členové Saddámovy strany Baas. Těm opravdu o žádné náboženství nejde. Pokud zdiskreditují islám co nejvíce a dosáhnou tím tak co nejvíce pro sebe, udělají to rádi. Baasisté jaksi zůstali viset po pádu Saddáma ve vzduchu, nikdo s nimi nepočítal. Američané udělali tu chybu, které se žárlivě vyhýbal třeba Caesar, že totiž po dobytí území nevzali na milost místní mocenské elity a nespolupracovali s nimi. Zdá se, že občanská válka v Sýrii a podpora rebelů ze strany bohatých arabských států vytvořily prostor pro zvláštní splynutí syrských a iráckých islamistů se starými baasisty. Když spojuje společný prospěch, lze spojit i „ideově“ nespojitelné.

      Islámský stát se chová tak krutě, že se od něj distancuje samotná Al-Káida, dokonce tedy i podle těchto islamistických teroristů činy Islámského státu jsou nepřijatelné a poškozují pověst islámu. Může to být prostě proto, že Islámskému státu na islámu vůbec nezáleží, že jeho jediným cílem je brutální uchopení moci a peněz. Už dnes jde o nesmírně bohatou organizaci, která potřebuje strach a nenávist k udržení své pozice. Baasisté, kteří v ní působí, se sotva někdy od doby pádu iráckého diktátora měli tak dobře, jako se mají dnes. Mohou ale také brzy skončit na popravišti, pokud by se Islámský stát z nějakého důvodu zhroutil.

      Nic není pro Islámský stát tak užitečné jako představa, že útok na něj znamená útok na islám a že tedy Turci, Íránci, Syřané, ba dokonce i Kurdové nesmějí bojovat proti Islámskému státu, protože by to byl útok na samotný islám. Ale např. sunitští Kurdové dnes bojují proti Islámskému státu na život a na smrt navzdory jeho názvu. Vědí, že o názvy nejde. Ostatně dnes v bojích proti Islámskému státu umírají de facto jen muslimové. Zatím tedy Islámskému státu jeho hra na to, že je islámský, mezi muslimy nevychází.

      Ti, co se k němu připojují z různých částí světa, přijeli de facto zabíjet především jiné muslimy. Je pak pozoruhodné sledovat, jak Írán (šíité) a Kurdové (sunnité) mají v boji proti Islámskému státu společný zájem, jak (sunnitské) Turecko váhá, ale jak naopak mnoho lidí má jasno, že Islámský stát je přece islám a jeho činy vycházejí z Koránu. Možná by se baasisté v Islámském státu k smrti uchechtali, kdyby se o tom někdy dozvěděli.

     • Jeitteles napsal:

      Je pravdou, že islám má v sobě hodně politické ideologie. To je dáno i tím, že vznikl relativně pozdě a aby se dokázal prosadil, zvolil i způsob svého šíření mečem. Jak víte, i křesťanství se šířilo svého času mečem. A dokonce z historie známe případy, kdy židé utíkali před křesťany do islámského světa. To dnes je asi těžko představitelné.

      Abych to za sebe nějak uzavřel, islám považuji částečně za pol. ideologii a částečně za náboženství. Považuji ho za nebezpečný, především kvůli tomu, že je svým vývojem (oproti křesťanství) dalece pozadu. Není lehce reformovatelný, ale může být (a ve většině dle mého i je) umírněný a vůbec nemusí mít podobu 7. století. Také si nemyslím, že příčinou muslimského terorismu je islám. Ani terorismus vůči Izraeli není ve většině náboženský, je daleko více politický, mocenský, atd. Stejné je to i s Islámským státem.

 • cogavec napsal:

  Talarich má pravdu,islám je hlavní příčina.270 000 000 zavražděných za 1400 let z ideologických důvodů není málo.Ivan Hrbek tam zmírnil v překladu některé pasáže Koránu.Súra 8.Kořist,12:A hle,Pán tvůj vnukl andělům:“Jsem s vámi,podpořte tedy ty,kdož uvěřili ! Já vrhnu do srdcí těch,kdož nevěří,hrůzu !!! a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech !!! Arabskému originálu je bližší překlad: !!! Podřezávejte jim krky (sekejte krky) a usekněte jim všechny prsty včetně palců.

  IS křižoval své protivníky,na to je dost důkazů,sekal končetiny odpůrcům:Korán:Súra 5:A odměnou těch,kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení,bude věru to,!!! že budou zabiti,nebo ukřižování či jim budou useknuty jejich pravé ruce a levé nohy,anebo budou ze země vyhnáni…!!! Na výběr dostali někteří iráčtí křesťané: konverze na islám,smrt,nebo placení džizji (daň za nezabití,50 % příjmu mimo ostatní daně,tak to fungovalo v minulosti),nebo vyhnanství.

 • talarich napsal:

  Reakce na Jeittelese, protože už nemůžu reagovat přímo pod něj, tak to musím založit jako nové vlákno.
  1) Vy asi moc teologických disputací mezi muslimy neznáte, co? Jinak byste asi věděl, jak probíhá taková diskuze.
  2) Váš názor na stranu Baas a představitele islámského státu jsou mírně řečeno „laické“. Je to podobné, jako kdybych tvrdil, že ve válce o nezávislost bojovala proti Izraeli Británie, protože britští důstojníci se cítili odstrčeni a chtěli zpátky svoje území, které jim 40 let předtím patřilo. Částečně bych měl pravdu, protože britští důstojníci vedli mnohé jordánské oddíly proti Izraeli, ale nebyli to všichni důstojníci a určitě ne zhrzelí a naštvaní, že jim sebrali teplé kanceláře. Podobně chybného zhodnocení se dopuštíte v případě představitelů IS. Ano, samozřejmě, že tam jsou někteří členové strany Baas, ale určitě ne všichni a pochybuju že většina. Navíc to zní, jako když hledáte důvod, jak omluvit jejich radikalizaci, protože tím pádem můžete tvrdit, že jejich radikální islám je pouhým nástrojem a nikoliv příčinou.
  Je potřeba si uvědomit, že sám Mohamed deklaroval islám jako úplný a nezměnitelný. Navíc stejné vážnosti se dostává i Hadíthům a Síře. Následovat Mohamedům příklad je stejný příkaz jako třeba text súry 9 o pronásledování a vraždění bezvěrců.
  Korán je velice primitivní kniha, která nemá žádné hloubky a taje. Většina tzv. „disputací“ v islámu je čistě autoritářských. Zkrátka kdo je větší autoritou, ten má pravdu a jeho „výklad“ je správný.
  Samozřejmě, že existuje mraky různých variant a výkladů, respektive snahy o výklady. Ale vy jste to stále nepochopil a nepochopil jste tu základní a jednoduchou myšlenku Mordechaje Kedara: součástí islámu VŽDYCKY bude i ta radikální část. Nikdo nikdy nedokáže radikalitu v Koránu, ale i v činech Mohameda, z islámu odstranit. A jakákoliv reformace typu „sola scriptura“, kterou známe z křesťanské reformace, v případě islámu povede právě k té radikalitě.
  A pokud mluvíme o radikalitě, tak já nemluvím jenom o křižování, sekání rukou/nohou, genocidě, … já mluvím třeba i jen o pouhé rovnosti muže a ženy ve společnosti a také rovnosti před … no však víte, před kým myslím…
  Takže samozřejmě, že muslimové vedou náboženskou válku s námi. Těžko můžete tvrdit o islámu v Británii, že je pouhým prostředkem, když tam při pochodu městem křičí: Britain go to hell, London go to hell. Nebo když ve Švédsku prohlašují imámové, že do 10 let bude ve Švédsku platit konečně Šaria a konečně dobudou Švédsko, a po tom i celou Evropu. A další příklady. Nebo vy snad chcete tvrdit, že vyvražďování jezídů v Iráku či koptů v Egyptě je pouze z finančních důvodů? Jezídé je ohrožují? Koptové jim škodí a berou peníze, že je potřeba je zabíjet?
  Vaše argumentace s tím, že i ostatní muslimské státy bojují proti islámu a tedy dokazují, že IS není skutečně islámský, jsou liché. Ostatní státy nebojují s IS proto, že by se IS zpronevěřil myšlenkám Mohameda a pokřivil dobré jméno Mohameda, ale prostě proto, protože IS ohrožuje jejich vlastní existenci a jejich vlastní koryta.
  Ano, islám je umírněný, ale islám je i radikální. A pořád je to jeden a ten stejný islám. A nikdy z něj nevytrhnete jednu část, abyste ji spálil a nepoužíval. Zkrátka patří to k sobě. A každý, kdo zamlčuje radikalitu v islámu, tak zamlčuje nebezpečí, které z islámu pramení. A díky tomuto nebezpečí už umřelo a žel ještě umře, tisíce lidí.

 • talarich napsal:

  Křesťanství se šířilo mečem, ale nečinili tak jeho zakladatelé. Kdežto Mohamed sám šířil islám mečem a prohlásil, že jeho chování je správné a každý správný muslim ho musí následovat. Mohamed učinil ze šíření islámu mečem součást teologie. To je zásadní rozdíl oproti křesťanství nebo judaismu. Islám pomotal arabům hlavy a ty v jejich jménu vraždí desítky milionů lidí po celém světě. Stovky tisíc zotročených hinduistů v Indii, násilím konvertováni na islám, …
  I v tom Izraeli se jedná o náboženský důvod. Už jsme to řešili: existence Izraele dokazuje nevšemohoucnost Alláha a tedy dokazuje, že Mohamed lhal.
  Považujete i muslimskou deklaraci lidských práv z Káhiry v roce 1990 za mocenský nástroj a nikoliv náboženský? Skutečně? A co je k tomu vedlo?
  Já souhlasím s vámi, že jde z velké míry o moc. Proto já tvrdím, že islám není náboženstvím, ale politickou ideologií. V Koránu žádné pořádné náboženství není. Celé je de facto shrnuté v Súře 2. Zbytek je už pouhá politická agenda. Takže ano, jedná se o mocenský boj, ale islám je toho příčinou: ne jako náboženství, ale jako politická ideologie. V tom s vámi plně souhlasím.
  Každopádně je to ideologie, která je nereformovatelná. Viz zdůvodnění dříve.

  • Jeitteles napsal:

   Byla první arabsko-izraelská válka motivována primárně islámem? Byl Gamál Násir, který se postavil Západu a chtěl porazit a zrušit Izrael, motivován primárně islámem? Vždyť to byl spíše socialista a poháněl ho arabský nacionalismus, jehož byl zakladatelem. Byl Muhammad Mossadek, který na čas svrhl v Íránu šáha a rovněž se postavil Západu, motivován islámem? Ten byl sekularista a také spíše levičák.

   Tedy já se nedomnívám, že muslimský teror je motivován primárně islámem. Arabský blízký východ stále nedokončil svou emancipaci. Cíle arabského nacionalismu nebyly stále zcela naplněny. Mocenské síly se stále nestabilizovaly. Představitelé arabských států si uvědomili, že Izrael otevřenou válkou neporazí. Pamatují si, jak zatím vždy dopadli. To ale neznamená, že se s tímto stavem smířili. Kromě války zjistili, že Izrael mohou neustále vyvádět z klidu a míru terorem, a tak to dělají, než přijdou na to, jak Izrael definitivně porazit. A Izrael je pro ně i Západ, z něj cítí ohrožení zájmů. Do toho do celého konfliktu vždy vstoupí i velmoci, atd.

   Na koho teď zaútočil Islámský stát? Přece mezi obětmi byli i muslimové. Proč to udělal? No podle jeho slov to byla pomsta za to, že Francie bombarduje jejich pozice. Bylo to tedy primárně motivováno nábožensky? Nejsem si jist. Dále, kdo všechno s Islámských státem obchoduje? Kdo od něj odebírá ropu? Kdo mu dodává zbraně? Myslím, že bychom se divili.

   Pro tento teror je islám nikoliv primární, ale sekundární omáčka. Samozřejmě, islám v tom hraje roli také a nemalou, ale ne absolutní a ne hlavní.

   Napsal jste: „Samozřejmě, že existuje mraky různých variant a výkladů, respektive snahy o výklady. Ale vy jste to stále nepochopil a nepochopil jste tu základní a jednoduchou myšlenku Mordechaje Kedara: součástí islámu VŽDYCKY bude i ta radikální část.“
   Víte, co bylo také cílem útoků v Paříží? Čeho chce Islámský stát docílit? Aby Západ nevedl válku pouze s ním, ale aby vedl válku s celým islámem. To je sen, který má islámský stát. To je voda na jeho mlýn. To by zcela jistě zvýšilo teror, kdy by mohli říci všem muslimům něco jako „podívejte, oni jsou opravdu naši nepřátelé“. Začal by se změnšovat ten umírněný islám a rostl by ten radikální. Tento konflikt, tuhle válku, bychom si myslím nikdo z nás neměl přát.

  • Jeitteles napsal:

   Současný režim v Íránu lze srovnat s normalizačním režimem v Československu. Izrael a Západ plní roli nepřítele především z vnitropolitických důvodů. Kdyby v Íránu vládl nyní sekulární socialismus, zřejmě by byl Izrael a Západ zase nepřítelem. Tedy islám je v tomto nahraditelný, slouží jako omáčka. Prostě Blízký východ je zmítán svými režimy, neusazenými mocenskými vlivy a z nich pramenícími boji.
   Jistě, najdou se i idealistické fanatické skupiny, které útočí pro islám, kvůli islámu a ve jméno islámu, ale to je menšina. Proto si myslím, že bavit se o islámu a rozebírat ho, nikam moc nevede. Blízký východ je zmítán primárně něčím jiným a to už dlouhodobě.

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Listopad 2015
Po Út St Čt So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Archiv