… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša VAERA (Ex 6,2 – 9, 35) 5.00/5 (100.00%) 4 ohodnocení

1 tora6,6-7 …אני ה‘ והוצאתי אכם…. והצלתי אתכם…. וגאלתי אתכם… ולקחתי אתכם
Já jsem Hospodin vyvedu vás…., vysvobodím vás…, vykoupím vás…, vezmu si vás za lid….
Čtyřikrát Hospodin slibuje svému lidu brzké osvobození z egyptského otroctví. Vždy k tomu používá jiného slova. Hebrejsky to nazýváme ארבע לשונות הגאולה, neboli čtyři jazyky vykoupení. Na paměť toho pijeme během sederové večeře čtyři poháry vína.
6,8  אותה לכם מורשה ונתתי– vám ji dám do vlastnictví. Dvakrát nacházíme v Tóře výraz „מורשה“ – zde, v souvislosti s zemí Izraele a v Dt 33,4 ve spojení s Tórou:

„צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב תורה – Zákon, který nám přikázal Mojžíš jako odkaz Jákobovu shromáždění“. Vlastnictví země Izraele má své opodstatnění, pokud v ní žijí podle zákonů Tóry. Jak je psáno v 105. Žalmu „ויתן להם ארצות גוים – בעבור ישמרו חוקיו – Daroval jim země národů…., aby dbali na jeho nařízení“. (Podle knihy Jalkut he-chadaš)

6,12
ואני ערל שפתיים – když jsem neobratných rtů – těžce se mi mluví. Onkelos překládá Mojžíšova slova do aramejštiny takto: ואנא יקיר ממלל. Tedy: každé slovo má cenu zlata. Škoda vypustit z úst zbytečně slovo, když je předem jasné, že faraón nebude chtít slyšet má slova.
Proč měl Mojžíš potíže s řečí? Proč se zajíkal? Odpověď nám dá midraš Šemot Rabba 1: Faraonova dcera nalezeného Mojžíše milovala jakoby byl jejím synem. Faraón si také oblíbil malého Mojžíše jakoby byl jeho pravým vnukem. Mnohdy si s ním hrál a při tom mu Mojžíš sundával panovnickou korunu a dával si ji na hlavu. Faraón se tomu smál, ale dvořanům a zvláště kněžím tato hra nebyla po chuti. Proto začali faraóna neustále přesvědčovat, že mu je Mojžíš nebezpečný. Nyní to vypadá jako nevinná hra, ale časem, až Mojžíš dospěje, můžes se stát, že jej zbaví nejen koruny, ale i vlády nad celým Egyptem.. Proto faróna nabádali, aby dal Mojžíše zabít a tak se do budoucna vyvaroval hrozícímu nebezpečí. Mezi nimi byl i midjánský kněz Jitro. Ten řekl faraónovi, že si myslí, že to je pouze neninná dětská hra, neboť Mojžíš je ještě malý na to, aby si uvědomoval, co dělá. Poradil faraónovi, aby Mojžíše vyzkoušel. Ať nechá před něj položit talíř se zlatem a také s do červena rozžhavenými uhlíky. Pokud Mojžíš sáhne po zlatu, bude to důkazem, že Mojžíš jedná cílevědoměba varování kněží má své opodstatnění. Může to tedy nechat zabít. Pokud však Mojžíš sáhne po žhavých uhlících, nemusí se ho obávat, proč tedy zabíjet nevinné dítě? Když položili talíř před Mojžíše, ten chtěl sáhnout po zlatu, ale vtom ho archanděl Gabriel vzal za ruku a nasměroval ji k žhavým uhlíkům. Mojžíš jeden vzal a dal si ho do pusy. Tak se nejen lekl, ale spálil si jazyk. Od té doby se zajíkal čili koktal, stal se ערל שפתיים.

Egypt byla tehdy velká a silná říše, která měla respekt u ostatních zemí této oblasti. Proto Hospodin trestal Egypt mnoha ranami – tresty, aby ukázal všem Egypťanům sílu Stvořitele nebe a země. Tyto rány také viděli synové Izraele, kteří se chystali na odchod z egyptského otroctví. Pro ně to mělo také velký význam, neboť tak poznají velikost a sílu Všemohoucího a osvobodí se od špatných vlastností, které během svého dlouhého přebývání v Egyptě pod vlivem okolí přijali. Tím, že poznají Hospodina, očistí své duše od všeho nedobrého. (Podle díla משך הכחמה).
Egyptské rány – מכות מצרים
V této paraše se popisuje většina – sedm egyptských ran, kterými Hospodin trestal faraóna a celou jeho zemi za to, že nechtěl propustit syny Izraele z otroctví.
1) דם – krev (7,14-25). Zkažení vod Nilu a všch vodních pramenů. Z vody se stala krev.
2) צפרדעים – žáby (7,26-8,11). Z Nilu vylezly žáby a zaplavily celý Egypt.
3) כינים – vši (8,12-15).
4) ערוב – divoká zvěř (8,16-28).
5) דבר – dobytčí mor (9,1-7).
6) שחין – vředy (9,8-12).
7) ברד – krupobití (9,13-35).

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Leden 2016
Po Út St Čt So Ne
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiv