… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša TECAVE (Ex 27,20-30,10) – šabat zachor 5.00/5 (100.00%) 4 ohodnocení

Šabat před Purimem nazýváme „šabat zachor“ neboli „šabat pamatuj“. V sobotu při raních bohoslužbách vyndaváme z aron ha-kodeše dva svitky Tóry. Z prvního čteme pro sedm vyvolaných mužů příslušnou parašu Tecave a z druhého svitku předčítáme maftírovi, osmému vyvolanému pasáž z 5. Mojžíšovy 25,17-19: זָכ֕וֹר אֵ֛ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה לְךָ֖ עֲמָלֵ֑ק – Paamtuj, co ti učinil Amálek… Touto pasáží si připomínáme proklatého Hamana, potomka amáleckého krále Agaga, který chtěl vyvraždit a oloupit všechny Židy v perské říši. Díky odvaze královny Ester a Mordechaje jeho plán ztroskotal a Haman byl po zásluze potrestán.

V této jediné paraše není jmenovitě Mojžíš uveden. Proč tomu tak je? Odpověď na tuto otázku nám dá následující paraša כִּי תִשָּׂא, přesněji 32,32, kde Mojžíš prosí Všemohoucího, aby odpustil lidu hřích, kterého se dopustil ulitím zlatého telete. Mojžíš říká Hospodinu: „Můžeš jim tento hřích ještě odpustit? Ne-li, vymaž mě z knihy, kterou jsi napsal!“ Mojžíš byl člověkem nanejvýš spravedlivým – cadikem. Odtud se též učíme, že kletba spravedlivého-cadika, byť byla vyslovena jen podmíněně, tak se vyplní – על תנאי קללת צדיק מתקיימת, אפילו נאמרה. Bůh lidu prominul a samozřejmě nevymazal Mojžíšovo jméno z celé Tóry, ale pokud se i přesto měla naplnit slova spravedlivého, tak Hospodin Mojžíšovo jméno neuvedl v této paraše.

וְאַתָּ֞ה תְּצַוֶּ֣ה אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל 27,20 – Ty přikaž synům Izraele… Slovo „תְּצַוֶּ֣ה“ se dá také vyložit jako „připojení se, spojení – צוותא חדא“. T. j. „aby se Mojžíš připojil k synům Izraele“ Každý Žid, v jakékoli generaci, nese v sobě duchovní jiskru našeho učitele Mojžíše.  (podle díla rabiho Chajima ben Moše Attara (1696-1743) Or ha-Chajim)

Na konci Tóry (Dt 34,6) psáno: „Nikdo až dodnes nezná jeho hrob.“ Proč nikdo neví, kde je Mojžíšův hrob? Protože náš učitel Moše je skryt v srdci každého ze synů Izraele. (Abraham Jehošua Heschel z Opatówa 1748-1825)

 

 

 

וְיִקְח֨וּ אֵלֶ֜יךָ שֶׁ֣מֶן זַ֥יִת זָ֛ךְ כָּתִ֖ית לַמָּא֑וֹר… 27,20  – aby ti přinášeli čistý vytlačený olivový olej ke svícení…

Židovský národ má zvláštní vlastnost, že aniž by chtěl, nemůže se smísit s jinými národy. Je tak podobný olivovému oleji, který se nesmísí s žádnou jinou tekutinou.

Podobně jako olej způsobuje, že knot ponořený do olivového oleje osvětluje prostor, tak také židovský národ je Všemohoucím předurčen k tomu, aby byl světlem národům, jak se praví v knize proroka Izajáše (42,6).

שֶׁ֣מֶן זַ֥יִת זָ֛ךְ כָּתִ֖ית לַמָּא֑וֹר…27,20  -čistý vytlačený olivový oleje ke svícení, aby bylo rozsvěcováno stále světlo Každý člověk má v sobě rozsvěcovat světlo Tóry, která mu bude věčným světlem. Toto věčné světlo Tóry bude člověku osvětlovat i temné noci duchovního úpadku galutu a bude mu i světlem na cestě k duchovnímu povznesení. Bude mu ozařovat cestu do Erec Jisrael, neboť její osídlení – ישוב הארץ je jednou z největších micvot.

וְעָשִׂ֥יתָ בִגְדֵי־קֹ֖דֶשׁ 28,2  – A uděláš svatá roucha… Přikázání zhotovit svatá kněžská roucha následuje ihned po přikázání zhotovit čistý olivový olej pro menoru – .שמן זית זך Kněžská roucha nám připomínají tělo, které je „oblečením“ duše. Proto musí být zhotoveno podle všech pravidel „k důstojnosti a kráse“. Proto se také uvádí v Kazateli 9,8: „Tvé šaty ať jsou v každé době bílé a tvá hlava ať nepostrádá vonný olej.“ Čistota myšlenek, které se rodí v lidské hlavě musí jít ruku v ruce s čistotou „oblečení duše“, tedy se správnými činy těla. (Podle díla שפת אמת rabi Arie leiba Altera, 1847-1905, prvního górského rebeho).

וְעָשִׂ֜יתָ חֹ֤שֶׁן מִשְׁפָּט֙ 28,15  – Zhotovíš štít práva…  Slovo חֹ֤שֶׁן (chošen) obsahuje stejná písmena, avšak v jiném pořadí jako slovo נחש (nicheš), což je „hádat, uhádnout“. Hádají jen hadači a hvězdopravci, t.j. ti, kteří používají okultních nečistých sil, aby uhádli něco skrytého, neznámého. Avšak význam slova חשן je objasnit neznámé, skryté věci silou svatosti, prostřednictvím urim a tumim, symbolů jasnosti a dokonalosti v rozsudku. (Podle díla והקבלה הכתב rabína Jakoba Cvi Meklenburga, 1785-1865).

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Únor 2018
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
Archiv