… Vaše osvědčené zpravodajství z Izraele a Blízkého východu
Paraša MIŠPATIM (Ex 21,1 – 24,18) – šabat šekalim 5.00/5 (100.00%) 5 ohodnocení

Šabat, kdy ohlašujeme příchod nového měsíce adaru (první a druhý den roš chodeš budou ve čtvrtek, 15. a v pátek, 16. února), nazýváme šabat šekalim. Vyndáváme dva svitky Tóry a z druhého svitku předčítáme osmému vyvolanému muži – maftirovi pasáž z Ex 30,11-16.

וְאֵ֨לֶּה֙ הַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֥ר תָּשִׂ֖ים לִפְנֵיהֶֽם 21,1 – A toto jsou zákonná ustanovení, která jim předložíš . Proč tato slova, kterými naše paraša začíná, jsou ihned za přikázáním o oltáři (20,24-25)? Komentátor rabi Šlomo Jicchaki, zv. Raši (1040-1105) vysvětluje tuto blízkost tím, že Sanhedrin (soudní dvůr) zasedal nedaleko oltáře, v chrámové místnosti, zvané sál z tesaných kamenů – liškat ha-gazit. U všech národů světa nejsou zákony určující mezilidské vztahy považovány za náboženskou povinnost. Naopak, jsou považovány za občanskou či stavovskou povinnost, za povinnost společnosti vůči jedinci a naopak. Jejich cílem je udržet ve společnosti a ve státě pořádek a řád. Pro nás však i tyto čistě „sekulární“ zákony představují ustanovení, která jsme dostali na Sinaji, a proto mají svatost micvy. Podobně jako chrámové oběti byly určitým specifickým projevem služby Bohu, tak i plnění zákonů je námi považováno za určitý druh služby Bohu. Tóru si můžeme představit jako obrovský královský palác s  613 nádhernými sály a komnatami, které názýváme micvot. Abychom mohli vejít do paláce a navštívit všech 613 sálů a komnat, musíme mít především klíč od hlavní palácové brány, kterou si jím odemkneme. Malý klíč nám umožní vstup do nejkrásnějších a nejskytějších míst paláce. Tímto klíčem je pro nás ono klasické: ואהבת לרעך כמוך“ – A budeš milovat svého bližního jako sebe sama (neboť on je jako ty)“ (Lv 19,18). O tomto přikázání – micvě řekl rabi Akiba, že to je כלל גדול בתורה – velké pravidlo v Tóře. Pokud tedy chceme proniknout do hlubokých tajů Tóry, musíme nejdříve mít malý klíč, kterým si odemkneme její brány. Tudíž každý z nás musí být především ČLOVĚKEM, aby mohl vstoupit do všech 613 komnat paláce.

Slušnost předchází Tóře – דרך ארץ קדמה לתורה

Pokud držíme v rukou knihu, kterou chceme číst, tak zpravidla začínáme předmluvou. Již podle předmluvy poznáme, o jakou knihu se jedná. Podle míry slušnosti, která se nachází v tom či onom člověku, poznáme jak hluboce vešla Tóra do jeho povědomí (Podle rabi Menachema Mendla z Kocku, 1787-1859).

וְרָצַ֨ע אֲדֹנָ֤יו אֶת־אָזְנוֹ֙ בַּמַּרְצֵ֔עַ 21,6 – …probodne mu ucho šídlem a zůstane provždy jeho otrokem. Židovský otrok, který se do otroctví „sám prodá“ nebo je „prodán“,což ve většině případů bylo pro dluh, který nemohl svému věřiteli vrátit, může být otrokem svého věřitele maximálně šest let a sedmého roku se stává osobně svobodným, byť by jeho dluh byl sebevětší. Prakticky takový otrok byl v postavení námezdního dělníka, který svou prací splácel dluh svému věřiteli. Můžeme se ptát, proč právě ucho mělo být probodnuto židovskému otroku, který chtěl zůstat i po šesti letech nadále otrokem svého pána? Protože jeho ucho slyšelo na hoře Sinaj, že synové Izraele jsou služebníci (otroci – עבדים) Hospodinovi – viz Lv 25,55. Proto je nesprávné, aby se takový člověk chtěl dobrovolně vzdát své osobní svobody, kterou mu Hospodin daroval. Východem z Egypta Všemohoucí zbavil syny Izraele fyzického otroctví a pod horou Sinaj, přijetím Tóry, se synové Izraele zbavili duchovního otroctví, t.j. vlivu egyptského pohanství, kterému byli po více než čtyři sta let vystaveni. Co znamená slovo „provždy – לעולם“? Naši učenci – חז“ל tvrdili, že to neznamená provždy, do konce jeho života, ale pouze do jubilejního roku – שנת היובל, pak se i takový otrok stává automaticky svobodným.

עַ֚יִן תַּ֣חַת עַ֔יִן שֵׁ֖ן תַּ֣חַת שֵׁ֑ן  21,24-25 – Oko za oko, zub za zub… Všichni naši nenávistníci a antisemité po staletí poukazovali na to, jakým jsme my, Židé, nelítostným národem. Pokud někdo vypíchl Židovi oko, mělo mu být také vypíchnuto…. Samozřejmě, že takový výklad zákona „oko za oko“ je scestný a nepravdivý. Naopak, oko za oko znamená, že za zničené oko má dostat poškozený náhradu v ceně zničeného orgánu, podobně je to i s vyraženým zubem a dalšími částmi lidského těla. Ve všech případech se striktně jedná o peněžní kompenzaci. Například vypíchl-li někdo svému bližnímu oko, zaplatí mu cenu oka například 500 šekelů stříbra a ještě několik šekelů stříbra na výlohy za léčení. Pokud mu vyrazil zub, zaplatí mu jen 2 šekely stříbra atp.

 

Podpora

Chcete-li podpořit provoz Eretz.cz symbolickým darem, můžete tak učinit na účet u Fio Banky č. 2100457904/2010 (v CZK v České republice) nebo na účet 2100457904/8330 (v EUR na Slovensku).


Podpořit nákladný provoz serverů můžete i bitcoinem na adresu 1ERETZfyhKgCcJqkFtBQyueN1vPfNaYWvb


BTC QR
Články podle data
Únor 2018
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
Archiv