Archeologie: V Izraeli nalezeny 2200 let staré mince, prokazující chanukový příběh Makabejských (+ foto, video)

2 200 let staré stříbrné mince, nalezené ve Vádí Muraba‘at u Mrtvého moře; foto Shai Halevy, Izraelský památkový úřad
2 200 let staré stříbrné mince, nalezené ve Vádí Muraba‘at u Mrtvého moře; foto Shai Halevy, Izraelský památkový úřad

Izraelští archeologové objevili v jedné ze čtyř jeskyní Muraba’at v Nahal Darga poblíž Mrtvého moře nedotčenou dřevěnou schránku s 2 200 let starými stříbrnými mincemi. Podle jejich vyjádření se jedná o první fyzický důkaz toho, že Židé utekli do Judské pouště v době převratu a pronásledování za Antiocha IV. Epifana, zloducha známého z chanukového příběhu.

2 200 let staré stříbrné mince, nalezené ve Vádí Muraba‘at u Mrtvého moře; foto Shai Halevy, Izraelský památkový úřad
2 200 let staré stříbrné mince, nalezené ve Vádí Muraba‘at u Mrtvého moře; foto Shai Halevy, Izraelský památkový úřad

Jak se píše v 1. knize Makabejských v období před Makabejským povstáním spravedliví lidé těžko snášeli nespravedlnost, zlo a modlářství zaváděné králem a utíkali do pouště. „Mnozí, kdo hledali spravedlnost a právo, tehdy odešli do pustiny a usadili se tam i se svými dětmi, ženami a dobytkem, protože na ně všechno to zlo těžce doléhalo.“ (1. Mak 2:29-30). Následně byli povražděni královským vojskem, když se s ohledem na dodržování šabatu nebránili.

Při záchranných vykopávkách v květnu 2022 byla v jeskyni v Přírodní rezervaci Darageh Stream objevena malá, neuvěřitelně zachovalá dřevěná schránka s 15 stříbrnými tetradrachmovými mincemi. Mince nechal razit egyptský král Ptolemaios VI. a pocházejí z doby do roku 170 př. n. l., tedy z doby těsně předtím, než seleukovský král Antiochos IV. Epifanes začal vydávat tvrdá opatření proti svobodě vyznání Židů.

Podle Eitana Kleina, zástupce ředitele oddělení prevence kráděží z Izraelského památkového úřadu, schránu ukryl uprchlý Žid, který pravděpodobně následně zemřel při násilnostech, které vyvolaly Makabejské povstání. „Máme zde dobrý důkaz, že lidé skutečně prchali,“ řekl Klein.

„Obecně platí, že když najdeme skrýš mincí, vypráví nám příběh o válce. Jinak lidé neutíkají a nezanechávají své životní úspory,“ dodal Klein. V dnešních poměrech mají mince hodnotu asi dvou průměrných měsíčních mezd. „Člověk jen tak neodejde a nenechá 30 000 šekelů (tj. asi 200 000 českých korun) v jeskyni.“

„Je zajímavé představit si, kdo byl muž, který uprchl a ukryl zde svůj soukromý majetek s úmyslem vrátit se,“ uvedl Klein. „Zdá se, že vzhledem k tehdejším událostem byl tento muž zabit v bitvě a pro svůj majetek se nevrátil, a nechal ho na nás čekat 2 200 let.“

Makabejské povstání bylo židovské povstání vedené Makabejci proti Seleukovské říši, jedné z řeckých nástupnických říší, vzniklých po rozpadu Makedonské říše Alexandra Velikého. Povstání bylo snahou ubránit židovský život před zaváděním helénistického životního stylu. Probíhalo od roku 167 do roku 160 př. n. l., kdy byl v bitvě u Elasy zabit vůdce Hasmonejců Juda Makabejský. Samotná válka však skončila až v roce 134 př. n. l., kdy Makabejci získali nezávislost a vytvořili Hasmonejské království, které trvalo až do ovládnutí Země Izrael Římany.

Vítězství Makabejců nad Seleukovskou říší oslavuje židovský svátek Chanuka. Příběh je také vylíčen v první a druhé knize Makabejských, které jsou považovány za kanonické hlavními křesťanskými denominacemi.

Izraelský památkový úřad (Israel Antiquities Authority, רשות העתיקות) provádí od roku 2017 rozsáhlý průzkum zhruba 500 jeskyní v Judské poušti. Jednak pátrá po možných dalších svitcích od Mrtvého moře, jednak se snaží předejít zloděje starožitností, kteří se v oblasti protizákonně snaží zmocnit neocenitelných historických nálezů a prodat je následně na černém trhu. Operaci provádí památkový úřad ve spolupráci s pracovníkem archeologického oddělení civilní správy Judeje a Samaří (Koordinátor vládních aktivit na Územích, COGAT) a je částečně financována ministerstvem pro záležitosti Jeruzaléma a kulturní dědictví.

„Projekt průzkumu a vykopávek, který Izraelský úřad pro památky v Judské poušti v uplynulých šesti letech realizoval, se osvědčil, neboť se podařilo zachránit před zničením a vyrabováním tisíce archeologických artefaktů, včetně částí biblických svitků, hrotů šípů z doby povstání Bar Kochby, 10 500 let starého koše a dalších,“ uvedl Amir Ganor, ředitel vykopávek Izraelského památkového úřadu.

2 200 let staré stříbrné mince, nalezené ve Vádí Muraba‘at u Mrtvého moře; foto Dafna Gazit, Izraelský památkový úřad
2 200 let staré stříbrné mince, nalezené ve Vádí Muraba‘at u Mrtvého moře; foto Dafna Gazit, Izraelský památkový úřad

Nově objevená kulatá dřevěná schránka vypadá jako takřka nová. Uvnitř se nacházelo 15 stříbrných mincí a také kus fialově zbarvené látky a vlněná výplň. Suché pouštní klima v kombinaci s chráněnou atmosférou jeskyně zachovalo tyto organické materiály ve výborném stavu, sdělila webu The Times of Israel Naama Sukenik, ředitelka Laboratoře organických materiálů Izraelského památkového úřadu.

Mince budou vystaveny v Hasmoneovském muzeu v Modi’in při příležitosti týdne izraelského kulturního dědictví, který se bude slavit během svátku Chanuka, jenž začíná v neděli.