Izrael začal uznávat svatby přes internet

propagační obrázek společnosti WEDinSEA, zařizující Izraelcům svatby v cizině
propagační obrázek společnosti WEDinSEA, zařizující Izraelcům svatby v cizině

Izraelský Úřad pro obyvatelstvo a přistěhovalectví (רשות האוכלוסין וההגירה) začal minulý týden registrovat sňatky stovek párů, které uzavřely manželství online prostřednictvím amerického státu Utah. Úřad se tak i přes počáteční nesouhlas podřídil příkazu izraelského Nejvyššího soudu.

Stát Utah v USA v roce 2020 uzákonil možnost uzavřít manželstvím prostřednictvím videokonferenčního softwaru, jako je Skype nebo Zoom, pokud se alespoň jeden ze zúčastněných – manželů nebo oddávající – fyzicky nachází v tomto státě. V posledních 3 letech takto uzavřelo sňatek přibližně 600 Izraelců, většinou LGBT a mezináboženských párů.

Nutno dodat, že v Izraeli s několika málo výjimkami neexistuje možnost civilního sňatku a otázky manželství jsou ponechány autonomnímu rozhodování náboženských autorit – židovských, muslimských či křesťanských. To činí potíže těm, kdo nesplňují podmínky pro uzavření takového sňatku, anebo takový sňatek uzavřít nechtějí, mezi něž patří lidé deklarující se jako „bez vyznání“, mezináboženské páry a také Izraelci s menšinovou sexuální orientací (LBGT+).

Dlouholetou tradici má proto obcházení těchto izraelských pravidel uzavíráním manželství v zahraničí a následným uznáním platnosti takového sňatku v Izraeli, což je právně možné.

Populární jsou svatby v Evropě, Americe, a zejména na cenově přijatelném Kypru. Dosud se však vždy jednalo o skutečné obřady, jichž se vedle oddávajícího účastnili oba snoubenci. Uzavření manželství přes internet před oddávajícím v Utahu, kdy se současně oba snoubenci nacházejí v Izraeli, tak obcházení zákona posunuje na novou úroveň.

Proti svatbách přes internet bojovalo izraelské ministerstvo vnitra u soudů, přičemž argumentovalo tím, že byly ve skutečnosti uzavřeny v Izraeli – a nikoli v Utahu – a nejsou tedy legitimní. Oba soudní spory u distriktních soudů v Lodu a v Jeruzalémě nicméně ministerstvo letos na podzim prohrálo.

פסק דין נישואי יוטה – rozsudek Distriktního soudu v Lodu z 8. července 2022 na webu WEDinSEA (hebrejsky)

Minulý měsíc proto státní zastupitelství proti rozsudkům podalo dovolání k Nejvyššímu soudu a žádalo odklad vykonatelnosti rozhodnutí nižších soudů. Nejvyšší soud nicméně návrhům na odložení vykonatelnosti nevyhověl a rozhodl, že pravomocná rozhodnutí soudů nižších soudů platí a všechny osoby, které uzavřely sňatek prostřednictvím Utahu, by měly být jako takové registrovány Úřad pro obyvatelstvo a přistěhovalectví. Současně konstatoval, že registrace manželství by mohly být v budoucnu zrušeny, pokud dovolání státu proti této praxi Nejvyšší soud vyhoví.

Ačkoli Úřad pro obyvatelstvo a přistěhovalectví rychle schválil sňatky párů, které byly součástí původní žaloby usilující o uznání, odmítl tak učinit u ostatních párů, které uzavřely sňatek prostřednictvím Utahu, přestože Nejvyšší soud výslovně rozhodl, že by měly být uznány všechny sňatky, a nikoli pouze ty, kterých se případ přímo týkal. V reakci na to zaslala organizace Hidduš (חִדּוּשׁ), která se zabývá náboženskou svobodou a která zastupovala páry v těchto procesech, dopis Populačnímu úřadu, v němž jej obvinila z porušování nařízení soudu. Úřad pak tento týden registrace internetových svateb zahájil.

propagační obrázek organizace Hiddush
propagační obrázek organizace Hiddush

S uzavřením manželství v Izraeli, stejně jako na celém světě, je spojena i řada právních důsledků, včetně daňových výhod. Na druhou stranu nelze přehlédnout zásadní symbolický společenský význam, který institut manželství pro drtivou většinu společnosti má, což činí z debaty o podobě manželství – a to nejen v Izraeli – vysoce citlivou otázku jak pro ty, kdo jej chtějí „otevřít“ a „zrovnoprávnit“, tak pro zastánce už řadu staletí tradiční podoby manželství, jako svazku jednoho muže a jedné ženy.