Izraelci v úterý volí Kneset

volby 25. Knesetu, 1. 11. 2022

V úterý 1. listopadu 2022 má 6 788 804 oprávněných izraelských voličů možnost odevzdat svůj hlas při volbě 25. Knesetu. Vybírat si mohou z 39 kandidujících politických stran.

Většina z více než 12 000 volebních místností rozmístěných po celém Izraeli se otevírá v 7 hodin ráno a uzavírá ve 22 hodin. Některé venkovské a některé specializované volební místnosti se otevírají o hodinu později, v 8 hodin ráno.

Volit mohou izraelští občané, kterým je v den voleb 18 let a více. Volit mohou také přistěhovalci, kteří dokončí registraci občanství alespoň 60 dní před volbami 1. listopadu, včetně přibližně 45 000 nových Izraelců, kteří přišli do konce srpna letošního roku. Registrace je automatická podle záznamů v registru obyvatel.

Na rozdíl od některých jiných zemí Izrael neomezuje volební právo vězněných osob. Ti letos mohou volit v 55 volebních místnostech ve věznicích.

Izraelci, kteří se v den voleb nacházejí buď v zahraničí, nebo nejsou v blízkosti své volební místnosti, však až na několik málo výjimek volit nemohou. Izrael neumožňuje volit v nepřítomnosti. Za hranicemi státu mohlo volit pouze asi 4 500 Izraelců vyslaných do zahraničí jako diplomaté, zástupci jiných ministerstev, armády a policie a jejich rodiny. Ti museli odvolit do 20. října.

V Izraeli se stále hlasuje pomocí papírových hlasovacích lístků a fyzických seznamů voličů. Je tak možné v případě pochybností provést jednoznačnou kontrolu správnosti vyhodnocení a sčítání hlasů, což řada elektronických hlasovacích systémů neumožňuje. Izraelci proto musejí hlasovat v konkrétních volebních místnostech přidělených na základě jejich registrované adresy.

Zvláštní volební místnosti jsou zřízeny proto, aby pomohly volit občanům, kteří čelí zvláštním překážkám, včetně vojáků, starších občanů v pečovatelských zařízeních, pacientů v nemocnicích a osob se zdravotním postižením. Volit v nich však lze jen s voličským průkazem, anebo je nutné na místě učinit čestné prohlášení o nutnosti takovéhoto způsobu volby. Následně je pak kontrolováno, zda nedošlo k dvojímu hlasování téhož voliče, což je v Izraeli trestný čin.

Existuje také 414 zvláštních volebních místností pro voliče, kteří musí být v karanténě z důvodu onemocnění koronavirem Covid-19, anebo kvůli kontaktu s nemocným.

Většina voličů obdrží informace o volební místnosti poštou, včetně uvedení konkrétní volební místnosti. Tyto informace je také možné ověřit online, a to zadáním identifikačního čísla (mispar zehut) a data vydání identifikačního průkazu.

Před nástupem do autobusu se ujistěte, že máte s sebou jednu ze tří forem průkazu totožnosti s fotografií vydaného Státem Izrael, který je ve volební místnosti akceptován: občanský průkaz (te’udat zehut), řidičský průkaz nebo cestovní pas.

Samotné hlasování probíhá výběrem z papírových hlasovacích lístků, které jsou v záhlaví označeny jedno až čtyřpísmennými kódy stran. Například strana Ješ Atid (Budoucnost existuje) premiéra Jaira Lapida používá písmena Pe-He (פה), Likud vůdce opozice Benjamina Netanjahua Mem-Het-Lamed (מחל). Zvláštností je, že u volebních uren se nachází také prázdné lístky, které v případě, že dojdou lístky pro některou stranu, mohou voliči prostě vyplnit jejím písmenným kódem a takto straně dát hlas.

Hlasovací lístek poté volič vloží do obálky. Pokud je ve zvláštní volební místnosti, tak musí lístek vložit do dvou obálek, které se používají kvůli připojení jména k hlasovacímu lístku a porovnání s místním seznamem, aby se zabránilo dvojímu hlasování. Pak vhodí obálku do volební urny.