Společnost Mekorot dokončila nový přívod vody pro Jeruzalém

Mekorot (logo)

Po 6 letech práce a investici přibližně 2,5 miliardy šekelů (přibližně 17,5 miliardy českých korun) vodárenská společnost Mekorot (מקורות ) v pondělí 3. října 2022 slavnostně uvedla do provozu nový systém přívodu vody pro Jeruzalém.

Zprava doleva: ministryně energetiky a vodního hospodářství Karin Elharrar, předseda společnosti Mekorot Jicchak Aharonovič, ministr financí Avigdor Lieberman, starosta Jeruzaléma Moše Lion, generální ředitel společnosti Mekorot Amit Lang a vedoucí projektu Miki Eliša; foto: Mekorot
Zprava doleva: ministryně energetiky a vodního hospodářství Karin Elharrar, předseda společnosti Mekorot Jicchak Aharonovič, ministr financí Avigdor Lieberman, starosta Jeruzaléma Moše Lion, generální ředitel společnosti Mekorot Amit Lang a vedoucí projektu Miki Eliša; foto: Mekorot

Pátý městský přívodní systém nahradil čtvrtý systém, který byl spuštěn v roce 1994 a dosud sloužil jako hlavní infrastruktura pro přívod vody do izraelského hlavního města a okolních obcích. Slavnostní otevření se konalo v Ein Kerem za účasti ministra financí Avigdora Libermana, ministryně energetiky a vodního hospodářství Karin Elharar, jeruzalémského starosty Mošeho Liona, předsedů místních rad a vedení společnosti Mekorot.

Nový vodní distribuční systém je jedním z největších infrastrukturních projektů dokončených v letošním roce a nejvýznamnějším svého druhu v místním vodohospodářském sektoru. Systém vybudovala společnost Mekorot a její dceřiná společnost Shaham. Projekt byl již dříve izraelskou vládou označen za národní infrastrukturní projekt a získal souhlas Vládního úřadu pro vodu a kanalizace (zkráceně nazývaného Vodohospodářský úřad).

Důvody ke zřízení nového systému bylo vyčerpání přenosové kapacity dosavadního systému, potřeby města a okolních obcí v příštích letech, řešení klimatických změn, zrychlená dehydratace a snaha udržet kvalitu života obyvatel oblasti na odpovídající úrovni. Očekává se, že systém bude sloužit jako hlavní vodní tepna pro hlavního město a okolí až do roku 2060.

Stavba pátého přívodního vodovodu pro Jeruzalém; foto: Mekorot
Stavba pátého přívodního vodovodu pro Jeruzalém; foto: Mekorot

V rámci výstavby byl vybudován 13kilometrový vodní tunel skrze Jeruzalémské hory, přesunuta optická vlákna v blízkosti vodovodních řadů, vybudování monitorovací infrastruktury a také kompletní obnova krajiny. Po dokončení prací má nyní Izrael k dispozici přenosovou soustavu o průměru tři metry, která bude dopravovat odsolenou mořskou vodu z pobřeží do domácností obyvatel hlavního města a okolních oblastí.

Stavba pátého přívodního vodovodu pro Jeruzalém; foto: Mekorot
Stavba pátého přívodního vodovodu pro Jeruzalém; foto: Mekorot

Počáteční kapacita přenosu vody bude přibližně 150 milionů metrů krychlových ročně. Postupně se bude zvyšovat až na maximální hodnotu přibližně 450 milionů metrů krychlových, což je objem, který odpovídá přibližně 75 % celkového množství současné odsolené mořské vody pro všechny domácnosti v Izraeli.

Izraelský trh s vodou je z velké části založen na odsolovacích zařízeních a je považován za jeden z nejpokročilejších na světě. Spoléhání se na odsolenou vodu zabezpečuje Izraeli dodávku vody a snižuje závislost na vodních zdrojích, které mohou vysychat, jak je tomu v létě u některých velkých řek v Evropě. Kromě toho se ztráta vody během přepravy od zdroje ke spotřebiteli pohybuje v Izraeli na několika procentech ve srovnání s více než 20 % v evropských zemích.