Ruský vrchní rabín odsoudil vulgární antisemitismus vysokého státního úředníka

Viktor Vekselberg, Vladimir Putin, Berl Lazar; foto: ruské Židovské muzeun a Centrum tolerance
Viktor Vekselberg, Vladimir Putin, Berl Lazar; foto: ruské Židovské muzeun a Centrum tolerance

Vysoký představitel ruské národní bezpečnosti v úterý označil chasidské hnutí Chabad-Lubavič na Ukrajině za „nadřazenecký kult“. Vyjádření ostře odsoudil vrchní ruský rabín Berl Lazar (Шломо Дов-Бер Пинхос Лазар, שלמה דובער פנחס לאזאר‏‎), který je sám lubavičský chasid.

V článku pro státem vlastněný týdeník Argumenty i fakty (Аргументы и факты) vyzval asistent tajemníka ruské bezpečnostní rady Aleksej Pavlov (Алексей Павлов) k „desatanizaci“ Ukrajiny a prohlásil, že v zemi působí stovky „novopohanských kultů.“ Mezi ně Pavlov zahrnul také židovský směr Chabad-Lubavič, která vznikla v 18. století v carskím Rusku a dnes je významnou náboženskou silou na území bývalého Sovětském svazu, zejména v Rusku a na Ukrajině.

„Hlavní zásadou lubavičských chasidů je nadřazenost stoupenců sekty nad všemi národy a lidmi,“ napsal Pavlov.

Что варят в «ведьмином котле». На Украине набрали силу неоязыческие культы – článek Alekseje Pavlova na webu týdeníku Argumenty i fakty (rusky)

Protižidovské nálady v ruské společnosti existují od nepaměti. Nyní vyhřezávají na povrch v souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu, která je vedle nejrůznějších důvodů politických, vojenských a hospodářských, odůvodňován také nábožensky, když hlava ruské pravoslavné církve patriarcha Kirill, podpořil její vedení a označil ji za válku na obranu náboženských hodnot.

Tento náboženský pohled rozvíjí ve svém článku způsobem značně primitivním i Pavlov, když píše o tom, že „je stále naléhavější provést desatanizaci Ukrajiny.“

Hnutí Chabad je v Rusku a na Ukrajině oficiálně přítomné od 90. let minulého století a systematicky se snaží držet dále od politiky. Do útoku Ruska na Ukrajinu 24. února 2022 udržovali vysocí představitelé Chabadu blízké a přátelské vztahy s ruským vedením včetně prezidenta Putina. Po vypuknutí války rabíni Chabadu v Rusku válku a krveprolití odsoudili a vyzvali k jejímu ukončení, ale zároveň se zdrželi obviňování Moskvy a vyjádření k otázce viny za konflikt. Naopak se kriticky vyjadřovali na adresu bývalého vrchního moskevského rabína Pinchase Goldschmidta, který není členem hnutí, a Rusko po začátku války opustil a zkritizoval ruské vedení za její rozpoutání.

Aktuální vyjádřením Alekseje Pavlova jsou ruští Chabadnici zděšení. Vrchní ruský rabín Berel Lazar, který sám přísluší k Chabadu, jeho prohlášení důrazně odsoudil.

Главный раввин РФ ответил на статью о религии в «Аргументах и фактах» – odpověď Berla Lazara na Pavlovův článek na webu Argumenty i fakty (rusky)

Lazar Pavlovovo tvrzení, že Chabad je sekta a že se považuje za nadřazený ostatním, a poukázal na rozsáhlou mezináboženskou činnost organizace v Rusku i v zahraničí.

„Článek bohužel obsahuje těžko pochopitelný postoj, kromě urážky milionů židovských věřících, včetně drtivé většiny Židů v Rusku,“ napsal Lazar. „Lubavičský chasidismus, náboženské hnutí Chabad, není sektou, ale proudem v judaismu. Navíc je dnes největším hnutím v rámci chasidského světa. K Chabadu patří 90 % rabínů působících v židovských obcích v Rusku a já sám jsem také lubavičský chasid,“ uvedl Lazar.

Pokud jde o ideologii Chabadu, Lazar uvedl, že na rozdíl od „pavlovských výmyslů“ Chabad „rozhodně odmítá modloslužbu a zároveň s úctou podporuje všechna náboženství, která učí víře v jediného Boha“.

„Značná část sociálních, kulturních a vzdělávacích projektů hnutí je určena nejen Židům, ale všem,“ uvedl dále Lazar. „Pavlovovu logiku lze označit za nesmysl nebo vulgaritu a antisemitismus, , ale jde o novou odrůdu staré krevní pomluvy (tj. pomlouvačného obvinění z rituální vraždy či jiného obdobného židovského chování). A pokud je pronáší člen ruské bezpečnostní rady, představuje to velké nebezpečí. Proto požadujeme okamžitou a jednoznačnou reakci společnosti a orgánů země,“ napsal Lazar.

V posledních měsících ruská vláda projevuje rostoucí nepřátelství vůči židovským a izraelským institucím v zemi. V létě zasáhla proti aktivitám Židovské agentury (Sochnut) v Rusku a postavila ji před soud kvůli údajnému neoprávněnému uchovávání údajů o ruských občanech. Ačkoli je Židovská agentura nezávislou organizací, úzce spolupracuje s izraelskou vládou a podporuje imigraci do Izraele, kromě toho organizuje židovské kulturní a vzdělávací aktivity v Rusku.

Kroky proti Židovské agentuře nicméně nejsou osamocenými, ale jsou součástí rozsáhlého tlaku ruských úřadů na likvidaci nezávislé občanské společnosti a ukončení činnosti organizací, jakkoliv napojených na zahraničí.

Minulý měsíc Putin prohlásil, že „je velmi důležité, aby ruští Židé při zachování věrnosti starým duchovním tradicím vydatně přispěli k zachování kulturní rozmanitosti v naší zemi, k posílení mezietnického smíru a zásad vzájemného respektu a náboženské tolerance.“ Toto prohlášení na první pohled vstřícné je s ohledem na kontext – kdy od počátku války proti Ukrajině opustily Rusko již desítky tisíc ruských Židů – považováno za nepřímé varování ruské židovské komunitě.